Zapytanie: GAJEWICZ WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 55Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/55

Autorzy: Dariusz Jaskólski, Jan Fortuniak, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos, Witold Gajewicz, Wielisław Papierz, Paweł Liberski, Beata Sikorska.
Tytuł: Differential diagnosis of intracranial meningiomas based on magnetic resonance spectroscopy.
Tytuł angielski: Diagnostyka różnicowa oponiaków wewnątrzczaszkowych w spektroskopii rezonansu magnetycznego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2013 : 47, 3, 247 - 255, Streszcz.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.537
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/55
Autorzy: Dariusz Jaskólski, Jan Fortuniak, Agata Majos, Witold Gajewicz, Wielisław Papierz, Paweł Liberski, Beata Sikorska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Magnetic resonance spectroscopy in intracranial tumours of glial origin.
Tytuł angielski: Magnetic resonance spectroscopy in intracranial tumours of glial origin.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2013 : 47, 5, 438-449, Streszcz.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.537
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/55
Autorzy: J. Fortuniak, D. Jaskólski, Ludomir Stefańczyk, Marek Zawirski, Witold Gajewicz.
Tytuł: Magnetic Resonance Imaging of Rare Intracranial Neoplasms - Role of the In Vivo 1 H Spectroscopy in the Radiological Differential Diagnostics.
Czasopismo: Cent Eur Neurosurg
Szczegóły: 2010 : Vol. 71, nr 4, s. 181-188
ISSN: 1868-4904
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.472
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/55
Autorzy: K[atarzyna] Maciaszczyk, T[omasz] Durko, B[arbara] Pniewska-Siark, A. Lewiński, L. Stefańczyk, W[itold] Gajewicz, A[nna] Pajor.
Tytuł: Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda ze szczególnym uwzględnieniem oceny narządu słuchu.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi 4-7 czerwca 2008, Łódź : program.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 83
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/55
Autorzy: Katarzyna Maciaszczyk, Barbara Pniewska-Siark, Witold Gajewicz, Ludomir Stefańczyk, Tomasz Durko, Andrzej Lewiński, Anna Pajor.
Tytuł: Ocena fenotypowa pacjentów z zespołem Pendreda.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 6, s. 740-746, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/55
Autorzy: Marcin Durko, Andrzej Jankowski, Tomasz Durko, Witold Gajewicz, Anna Pajor.
Tytuł: Współistnienie nerwiaka słuchowego i guza szyszynki u chorego z nagłą głuchotą.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 2, s. 204-208, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/55
Autorzy: Piotr Grzelak, Witold Gajewicz, Dominik Strzelecki, Agata Majos, Marek Olszycki, Ludomir Stefańczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zmiany poziomu choliny w mózgowiu pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS).
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2007 : T. 16, z. 3, s. 193-199, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst8/55
Autorzy: Anne R. Tate, Joshua Underwood, Dionisio M. Acosta, Margarida Julia-Sape, Carles Majós, Angel Moreno-Torres, Franklyn A. Howe, Marinette Graaf van der, Virginie Lefournier, Mary M. Murphy, Alison Loosemore, Christophe Ladroue, Pieter Wesseling, Jean Luc Bosson, Miquel E. Cabanas, Arjan W. Simonetti, Witold Gajewicz, Jorge Calvar, Antoni Capdevila, Peter R. Wilkins, Anthony Bell, Arend Heerschap, Des Watson, John R. Griffiths, Carles Arus.
Tytuł: Development of a decision support system for diagnosis and grading of brain tumours using in vivo magnetic resonance single voxel spectra.
Czasopismo: NMR Biomed
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, nr 4, s. 411-434
ISSN: 0952-3480
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.469
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst9/55
Autorzy: L. Stefańczyk, J[anusz] Strzelczyk, W[itold] Gajewicz, A. Majos, M. Olszycki, P[iotr] Grzelak.
Tytuł: Functional tests performer dunder color Doppler ultrasound monitoring In the evaluation of arterial vessels reactivity. A new method for testing endothelium-dependent function-effort test.
Czasopismo: Ulstrasound Med Biol
Szczegóły: 2006 : Vol. 32, nr 5S, s. P284-P285
ISSN: 0301-5629
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.221

Pełny tekst10/55
Autorzy: Witold Gajewicz, Piotr Grzelak, Magdalena Górska-Chrząstek, Marek Zawirski, Jacek Kuśmierek, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Przydatność obrazów fuzyjnych rezonansu magnetycznego i tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu do pozycjonowania obszaru zainteresowania w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego i planowania biopsji nowotworów mózgu pochodzenia glejowego - prezentacja metody.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 284-290, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst11/55
Autorzy: A[rkadiusz] Rotkiewicz, R[yszard] Magierski, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, I[wona] Kłoszewska, W. Szymczak, L. Stefańczyk.
Tytuł: Diagnostyka różnicowa choroby Alzheimera (AD) i rozsianych ciałek Lewy`ego (DLB) z użyciem spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1H-MRS).
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Szczyrk, 17-19 czerwca 2005 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2005
Strony: s.65
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, K[rzysztof] Tybor, W[itold] Gajewicz, J. Kuśmierek, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Fusion of MR imaging and SPECT images as a method of planning spectroscopy of recurrent brain tumors.
Czasopismo: Eur Radiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, suppl. 1, s. 524-525
Uwagi: European Congress of Radiology Vienna, 4-8 Marz 2005 r.
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/55
Autorzy: R[yszard] Markert, M[arzena] Gajewicz, W[itold] Gajewicz, M[ichał] Duszewski.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia zakrzepowego zapalenia żył głębokich kończyn dolnych.
Czasopismo: Przegl Flebol
Szczegóły: 2005 : T. 13, z. 1, s. 36
ISSN: 1232-7174
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/55
Autorzy: Piotr Grzelak, Witold Gajewicz, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Arkadiusz Rotkiewicz, Ludomir Stefańczyk, Bożena Góraj, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anoreksja nervosa).
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2005 : T. 39, nr 3, s. 761-771, ryc., tab., wykr., bibliogr., Res., Rz. Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

15/55
Autorzy: Izabela Nowak, Witold Gajewicz, Ludomir Stefańczyk, Wojciech Omulecki.
Tytuł: Przepływ krwi w naczyniach oka u chorych na postać suchą i wysiękową starczego zwyrodnienia plamki (AMD) badany metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej (USG-CD).
Czasopismo: Klin Oczna
Szczegóły: 2005 : Vol. 107, nr 1/3, s. 63-67, Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/55
Autorzy: Piotr Grzelak, Magdalena Górska-Chrząstek, Witold Gajewicz, Jacek Kuśmierek, Krzysztof Tybor, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Reccurent cerebral gliomas in MRI and iodine-123-alpha-methyl-tyrosine SPECT: the use of digitally fused images.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 2, s. 94-99
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, W[itold] Gajewicz, M[agdalena] Górska-Chrząstek, J. Kuśmierek, A. Majos, W[ielisław] Papierz, L. Stefańczyk.
Tytuł: Zastosowanie fuzji obrazów MRI i SPECT w planowaniu 1H-MRS w diagnostyce guzów mózgu.
Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Szczyrk, 17-19 czerwca 2005 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Szczyrk, 2005
Strony: s. 34-35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/55
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Aleksander Górski, Witold Gajewicz, Piotr Grzelak, Grzegorz Stachowiak, Tomasz Stetkiewicz.
Tytuł: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzalnym - część III.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2005 : R. 4, nr 1, s. 44-47, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

19/55
Autorzy: A[rkadiusz] Rotkiewicz, R[adosław] Magierski, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, I[wona] Kłoszewska, B[ożena] Góraj.
Tytuł: 1H magnetic resonance spectroscopy (MRS) : is it useful in the differentiation between Alzheimer`s and Lewy body diseases?
Czasopismo: Eur Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 14, suppl. 2, s. 494
Uwagi: European Congress of Radiology Vienna, 5-9 III 2004 : final programme
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/55
Autorzy: A[rkadiusz] Rotkiewicz, R[adosław] Magierski, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, I[wona] Kłoszewska, B[ożena] Góraj.
Tytuł: 1H magnetic resonance spectroskopy (MRS) : is it useful in the differentiation between Alzheimers and Lewy body diseases?
Tytuł całości: W: Electronic Presentation Online System * EPOS * 2004
Strony: s. [1-10], tab., wykr.
Uwagi: European Congress of Radiology March 5-9, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: EN

21/55
Autorzy: R[adosław] Magierski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, B[ożena] Góraj, I[wona] Kłoszewska.
Tytuł: 1H-Magnetic resonance spectroscopy as a novel tool in differential diagnosis of dementias. Rationale and feasibility in dementia with lewy bodies.
Czasopismo: World Psychiatry
Szczegóły: 2004 : Vol. 3, suppl. 1, s. 309-310
Uwagi: World Psychiatric Association International Congress "Treatments in psychiatry: an update" November 10-13, 2004 Florence, Italy
ISSN: 1723-8617
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/55
Autorzy: Iwona Kłoszewska, Arkadiusz Rotkiewicz, Witold Gajewicz, Iwona Karlińska, Bożena Góraj, Radosław Magierski.
Tytuł: 1H-MRS as a novel tool in differential diagnosis of dementias. Rationale and feasibility in dementia with Lewy bodies.
Czasopismo: Neurobiol Aging
Szczegóły: 2004 : Vol. 25, nr S2, poz. P3-399
Uwagi: Abstracts from the 9th International Conference on Alzheimer`s Disease and Related Disorders July 17-22, 2004 Philadelphia, Pensylvania
ISSN: 0197-4580
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/55
Autorzy: R[adosław] Magierski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, L. Stefańczyk, I[wona] Kłoszewska.
Tytuł: 1HMRS in the evaluation of brain metabolites changes in dementia with Lewy bodies and Alzheimer`s disease.
Czasopismo: Exp Gerontol
Szczegóły: 2004 : Vol. 39, nr 11/12, s. 1769
Uwagi: Proceedings of the Seventh International Symposium on the Neurobiology and neuroendocrinology of Aging
ISSN: 0531-5565
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/55
Autorzy: A[rkadiusz] Rotkiewicz, R[adosław] Magierski, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, I[wona] Kłoszewska, W[iesław] Szymczak.
Tytuł: Brain metabolites changes in differential diagnosis of Alzheimer`s Disseases (AD) and Dementia with Lewy Bodies (DLB) : 1H-MRS study.
Tytuł całości: W: Radiological Society of North America 90th Scientific Assembly and Annual Meeting November 28 - December 3, 2004, Chicago : program.
Adres wydawniczy: Chicago, 2004
Strony: s. 243
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, W[itold] Gajewicz, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT with 131I alpha-methyltyrosine images compared with 1H-MRS used for evaluation of malignant brain tumors recurrences.
Tytuł całości: W: 12th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals (September 9-12, 2004, Sopot/Poland) : final programme & book of abstracts.
Adres wydawniczy: Sopot, 2004
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

26/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, W[itold] Gajewicz, R[enata] Mikołajczak, E[dyta] Zakrzewska, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT with 131I alpha-methyltyrosine images compared with 1H-MRS used for evaluation of malignant brain tumors recurrences.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2004 : Vol. 7, nr 2, s. 210
Uwagi: 12th European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals September 9-11 2004 Sopot, Poland : abstracts
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/55
Autorzy: Witold Gajewicz, Bożena Góraj.
Tytuł: Możliwości różnicowania nowotworów mózgu przy równoczesnym stosowaniu sekwencji z długim i krótkim czasem echa w protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 151-156, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst28/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, T[omasz] Szeler, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Gasiński, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Obrazy fuzyjne MR i SPECT w diagnostyce ośrodkowego układu nerwowego.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 46
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/55
Autorzy: I[zabela] Nowak, W[itold] Gajewicz, W. Omulecki, L. Stefańczyk.
Tytuł: Ocena przepływu w naczyniach oka u chorych na postać suchą i wysiękową starczego zwyrodnienia plamki (AMD) metodą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej (USG-CD).
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rechabilitacji Słabowidzących VII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 5-6 listopada 2004 r. : materiały zjazdowe.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

30/55
Autorzy: R[adosław] Magierski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, B[ożena] Góraj, I[wona] Kłoszewska, T[omasz] M[ichał] Sobów.
Tytuł: Proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) in the evaluation of brain metabolites changes in dementia with Lewy bodies and Alzheimer`s disease.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 14, suppl. 3, poz. P.4.017
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst31/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, W[itold] Gajewicz, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, L. Stefańczyk, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Próba zastosowania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie metabolizmu tkanek mózgowych u pacjentek z jadłowstrętem fizycznym.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 79
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/55
Autorzy: Witold Gajewicz, Piotr Grzelak, Arkadiusz Rotkiewicz, Ludomir Stefańczyk, Magdalena Górska-Chrząstek, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Przydatność obrazów fuzyjnych RM i SPECT do planowania protonowej spektroskopii RM (1H MRS) w diagnostyce nowotworów - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 4, s. 47-53, Sum.
ISSN: 0867-1818
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

33/55
Autorzy: A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, R[adosław] Magierski, I[wona] Karlińska, I[wona] Kłoszewska, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego w diagnostyce różnicowej otępienia w przebiegu choroby Alzheimera (AD) i rozsianych ciałek Lewy`ego (DLB).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 216
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst34/55
Autorzy: Radosław Magierski, Arkadiusz Rotkiewicz, Witold Gajewicz, Iwona Karlińska, Bożena Góraj, Iwona Kłoszewska.
Tytuł: Spektroskopia rezonansu magnetycznego (1HMRS) w otępieniu z ciałami Lewy`ego i chorobie Alzheimera.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 153-154
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

35/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, L. Stefańczyk, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Zastosowanie 1H-MRS do oceny mózgowia u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (J.P.)
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 217-218
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst36/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, T[omasz] Szeler, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, K[rzysztof] Tybor, P[iotr] Gasiński, B[ożena] Góraj, L. Stefańczyk.
Tytuł: Zastosowanie fuzji obrazów MRI i SPECT w diagnostyce wznów guzów mózgu.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 99
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst37/55
Autorzy: R[adosław] Magierski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, W[itold] Gajewicz, I[wona] Karlińska, B[ożena] Góraj, I[wona] Kłoszewska.
Tytuł: 1H-MRS in the evaluation of brain metabolites changes in AD vs DLB.
Czasopismo: Rocz Psychogeriatr
Szczegóły: 2003, nr 1, s. 42-43
ISSN: 1505-7577
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

38/55
Autorzy: M[arcin] Durko, A[ndrzej] Jankowski, T[omasz] Durko, R[amzes] Stańczyk, W[itold] Gajewicz, A[nna] Pajor.
Tytuł: Coexistance of acoustic neuroma and pinealoma in patients with sudden deafness - case report.
Tytuł całości: W: 24th Politzer Society Meeting 31 August - 4 September 2003 Amsterdam, The Netherlands.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2003
Strony: s. 101-102
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

39/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, L. Stefańczyk, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj, P[iotr] Gasiński.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images compared with 1H-MRS used to evaluation of malignant brain tumors.
Tytuł całości: W: 89th Scientific Assembly and Annual Meeting, the Radiological Society of North America, November 30 - December 5, 2003 Chicago : scientific assembly and annual meeting program.
Adres wydawniczy: Chicago, 2003
Strony: s. 278
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

40/55
Autorzy: P[iotr] Grzelak, M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Gasiński, A[ndrzej] Radek, J. Kuśmierek, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images in detection of brain tumor recurrence.
Czasopismo: Eur Radiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 13, suppl. 1, s. 11
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst41/55
Autorzy: Piotr Grzelak, Magdalena Górska-Chrząstek, Witold Gajewicz, Jacek Kuśmierek, Bożena Góraj.
Tytuł: Fusion of MRI and SPECT images in detection of brain tumors.
Tytuł całości: W: International Society for Magnetic Resonance in Medicine Eleventh Scientific Meeting and Exhibition 10-16 July 2003 Toronto, Ontario, Canada : program.
Adres wydawniczy: Toronto, 2003
Strony: s. 412
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

42/55
Autorzy: M[arzena] Gajewicz, B[ożena] Góraj, M. Wiśniewska-Jarosińska, B[eata] Woźniak, W[itold] Gajewicz, L. Stefańczyk.
Tytuł: Hydrosonografia okrężnicy - możliwości oceny zmian towarzyszących nowotworom i procesom zapalnym niedostępnych metodom tradycyjnym.
Tytuł całości: W: Referaty .
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 8
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

43/55
Autorzy: Marcin Durko, Tomasz Durko, Witold Gajewicz.
Tytuł: The role of MRI and spiral CT with 3D reconstruction techniques in the temporal bone tumor surgical treatment.
Czasopismo: Int Congr Ser
Szczegóły: 2003 : Vol. 1240, -, s. 1443-1448
Konferencja: International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Cairo, 2002.09.28
ISSN: 0531-5131
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  44/55
  Autorzy: Witold Gajewicz, Wielisław Papierz, Wiesław Szymczak, Bożena Góraj.
  Tytuł: The use of proton MRS in the differential diagnosis of brain tumors nad tumor-like processes.
  Czasopismo: Med Sci Monit
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 9, s. 97-105
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  45/55
  Autorzy: P[iotr] Grzelak, J[olanta] Rabe-Jabłońska, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, W[itold] Gajewicz, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego w ocenie mózgowia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  46/55
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, M[arinette] Graf van der, A[rend] Heerschap, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: 1H MRS and spectroscopic imaging in differential diagnosis of brain neoplasm and ischaemia in cases with ambiguous CT and MR images.
  Czasopismo: J Neuroradiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, -, s. IS216
  ISSN: 0150-9861
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  47/55
  Autorzy: M[argarida] Julia-Sape, D. Acosta, C[arles] Majós, P[ieter] Wesseling, J. Pujol, W[itold] Gajewicz, B. A. Bell, J[ohn] R. Griffiths, C[arles] Arus.
  Tytuł: Comparison between radiological and histopatological diagnoses in a multicentre international brain tumour magnetic resonance database.
  Czasopismo: MAGMA
  Szczegóły: 2002 : Vol. 15, suppl. 1, s. 92-93
  ISSN: 0968-5243
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  48/55
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, W[ielisław] Papierz, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: Mapy metaboliczne mózgowia w ocenie zmian nowotworowych.
  Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1/2, s. 125
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  49/55
  Autorzy: Irena Suprunowicz, Hanna Grymin, Witold Gajewicz, Wojciech Omulecki.
  Tytuł: Masywny krwotok podnaczyniówkowy jako późne powikłanie trabekulektomii.
  Czasopismo: Klin Oczna
  Szczegóły: 2002 : Vol. 104, nr 3/4, s. 260-263, Sum.
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  50/55
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, D[ariusz] Jaskólski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: The comparison of single voxel proton magnetic resonance spectroscopy of the brain with long versus short echo time in the differential diagnosis of brain neoplasma.
  Czasopismo: Eur Radiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12 suppl. 1, poz. C-0632
  Uwagi: ECR 2002 European Congress of Radiology March 1-5, 2002, Vienna Austria : final programme
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.321
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  51/55
  Autorzy: M[arcin] Durko, T[omasz] Durko, W[itold] Gajewicz.
  Tytuł: The significance of MRI and spiral CT with 3d reconstruction techniques in temporal bone tumors surgical treatment.
  Tytuł całości: W: The XVIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS) Cairo, Egypt 28th Sept. - 3rd Oct. 2002 : abstract book.
  Adres wydawniczy: Cairo, 2002
  Strony: s. 280
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  52/55
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, W[ielisław] Papierz, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasma.
  Czasopismo: Eur Radiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12 suppl. 1, poz. C-0665
  Uwagi: ECR 2002 European Congress of Radiology March 1-5, 2002, Vienna Austria : final programme
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.321
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  53/55
  Autorzy: Witold Gajewicz.
  Tytuł: Ultrasonografia w praktyce lekarza rodzinnego.
  Czasopismo: Lek Rodz
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 9, s. 74-79
  ISSN: 1426-2088
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  54/55
  Autorzy: Witold Gajewicz, Bożena Góraj.
  Tytuł: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
  Czasopismo: Pol Przegl Radiol
  Szczegóły: 2002 : T. 67, nr 1, s. 35-42, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0860-1089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  55/55
  Autorzy: W[itold] Gajewicz, D[ariusz] Jaskólski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: Zastosowanie protonowej spektroskopii RM techniką SVS w diagnostyce różnicowej nowotworów i guzopodobnych zmian nowotworowych mózgu.
  Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 1/2, s. 90
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi