Zapytanie: GADZINOWSKI JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/45

Autorzy: Janusz Gadzinowski, Susan P. Tansey, Jacek Wysocki, Elżbieta Kopińska, Ewa Majda-Stanisławska, Hanna Czajka, Piotr Korbal, Jacek J. Pietrzyk, Sheryl A. Baker, Peter C Giardina, Wiliam C. Gruber, Emilio A Emini, Daniel A. Scott.
Tytuł: Safety and immunogenicity of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine manufactured with and without polysorbate 80 given to healthy infants at 2, 3, 4 and 12 months of age.
Czasopismo: Pediatr Infect Dis J
Szczegóły: 2015 : Vol. 34, nr 2, s. 180-185
ISSN: 0891-3668
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.587
Punktacja Min. Nauki: 30.000
DOI:

2/45
Autorzy: E[wa] M. Gulczyńska, J[anusz] Gadzinowski, T[omasz] Talar, M[arek] Nowiczewski, B[ogusława] Cyranowicz, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Protein kinase A and C activities in erythrocytes of preterm newborns receiving prenatally magnesium sulphate.
Tytuł całości: W: 48th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research. Prague, Czech Republic October 6-8, 2007 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Prague, 2007
Strony: s. 188
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Bogumiła Stoińska, Tadeusz Biegański, Jan Wilczyński, Ewa Czichos, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Radiological diagnostics in neonates with different types of congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) treated in Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute (PMMHRI) in 1991-2005.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 72, nr 1, s. 9-14, ryc., bibliogr.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst4/45
Autorzy: Ewa Gulczyńska, Ludmiła Żylińska, Marcin Kęsiak, Alicja Grodzicka, Agnieszka Zjawiona, Bogusława Cyranowicz, Michał Krekora, Tomasz Talar, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Umbilical cord serum magnesium level and neonatal outcome in group of neonates at 30-34 gestational age.
Czasopismo: J Elem
Szczegóły: 2007 : Vol. 12, nr 1, s. 25-38
ISSN: 1644-2296
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst5/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Iwona Maroszyńska, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Aspekty diagnostyczne i kliniczne torbieli oskrzelowopochodnej w grupie 4 pacjentów z Kliniki Neonatologii ICZMP (1991-2005).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 71, nr 2, s. 7-12, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/45
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rzysztof] Zięba, M[ałgorzata] Wilczyńska, A[ndrzej] Piotrowski, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Congenital Cystic Adenomatoid Malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mother's Health Centre Research Institute (PMHCRI) in 1991-2006.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 5B, s. 468-473, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst7/45
Autorzy: E[wa] Gulczyńska, J[anusz] Gadzinowski, M. Kęsiak, B[arbara] Sobolewska, A[licja] Grodzicka, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Effect of maternal magnesium sulfate on red cells membrane lipid peroxidation -is there a correlation with clinical outcome in vlbwn?
Tytuł całości: W: European Academy of Paediatrics Barcelona, Spain, October 7-10, 2006 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Barcelona, 2006
Strony: s. 196-197
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/45
Autorzy: E[wa] Gulczyńska, M. Kęsiak, A[gnieszka] Zjawiona, E[lżbieta] Lerch, A[licja] Grodzicka, J[anusz] Gadzinowski, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Effect of MgSO4 on erythrocytes membrane lipid peroxidation- is there a correlation with observed reduced rate of BPD?
Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
Szczegóły: 2006 : Vol. 19, suppl. 1, s. 59
Uwagi: XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine Prague, Czech Republic May 24-27, 2006
ISSN: 1476-7058
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/45
Autorzy: Marek Nowiczewski, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Opieka nad noworodkiem matki z chorobami i zaburzeniami rytmu serca.
Czasopismo: Kardiol Dypl
Szczegóły: 2006 : Vol. 5, nr 3, s. 75-79
Uwagi: Zesz. Eduk.; Choroby serca u ciężarnych / red. Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jan Wilczyński
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

10/45
Autorzy: Ewa Gulczyńska, Janusz Gadzinowski, Jan Wilczyński, Ludmiła Żylińska.
Tytuł: Prenatal MgSO4 treatment modifies the erythrocyte band 3 in preterm neonates.
Czasopismo: Pharmacol Res
Szczegóły: 2006 : Vol. 53, nr 4, s. 347-352
ISSN: 1043-6618
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst11/45
Autorzy: Iwona Maroszyńska, Barbara Strzałko-Głoskowska, Andrzej Chilarski, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Problemy kliniczne w okresie okołooperacyjnym w grupie noworodków z wrodzoną niedrożnością przełyku.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 26, s. 158-161, ryc., tab., wykr., Sum.
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

12/45
Autorzy: Ewa Gulczyńska, Ludmiła Żylińska, Bogusława Cyranowicz, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Wpływ magnezu na zdrowie kobiet w ciąży i noworodków.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Woda dla zdrowia Kraków 12-13 maja 2006 r.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/45
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rzysztof] Zięba, M[ałgorzata] Wilczyńska, A[ndrzej] Piotrowski, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc (CCAM) w grupie 9 pacjentów bez diagnozy prenatalnej leczonych w ICZMP w latach 1991-2006.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2006
Strony: s. 236
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lungs (CCAM) in 9 neonates without prenatal diagnosis treated in Polish Mother's Health Centre Research Institute (PMHCRI) in 1991-2006. Tamże s. 236
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

14/45
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, I[wona] Maroszyńska, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Clinical and diagnostic aspects of congenital bronchogenic cyst in a group of 4. patients from Neonatal Department of Polish Mother's Memorial Hospital Research Institute (1991-2005).
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 67
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies Poznań, June 9-10, 2005 : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

15/45
Autorzy: A[nna] Ptaszyńska, I[wona] Maroszyńska, J[anusz] Gadzinowski, A[ndrzej] Chilarski.
Tytuł: Doświadczenia w leczeniu noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1992-2004.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
Szczegóły: 2005 : T. 7, nr 24, s. 147
ISSN: 1733-912X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/45
Autorzy: E[wa] Gulczyńska, M[arcin] Kesiak, T[omasz] Talar, B[arbara] Pawłowska, E[lżbieta] Pastula-Manko, J[anusz] Gadzinowski, L[udmiła] Żylińska.
Tytuł: Effect of maternal magnesium sulfate administration on band 3 phosphorylation in erytrocytes of preterm newborns.
Czasopismo: Pediatr Res
Szczegóły: 2005 : Vol. 58, nr 2, poz. 162
Uwagi: 46th Annual Meeting of ESPR European Society for Pediatric Research, Siena, Italy, 31 August - 3 September 2005
ISSN: 0031-3998
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/45
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, K[rystyna] Kocemba, B[ogumiła] Stoińska, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Low and high risk factors in neonates with congenital cystic adenomatoid malformation of lungs (CCAM) treated in Polish Mothers Memorial Hospital Research Institutu (1991-2005).
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 55
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies Poznań, June 9-10, 2005 : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

18/45
Autorzy: E[lżbieta] Kasprzak, B[ogumiła] Stoińska, A[nita] Chudzik, J[an] Wilczyński, E[wa] Czichos, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Obrazowa diagnostyka radiologiczna u noworodków z różnymi postaciami klinicznymi wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuc ICZMP (1991-2005).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 70, nr 2, s. 112
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst19/45
Autorzy: I[wona] Maroszyńska, J[acek] Czop, A[ndrzej] Chilarski, H[anna] Bułhak-Guz, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Outcome analysis for gastroschisis.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2005 : Vol. 11 suppl., s. 39
Uwagi: The 8th European Symposium Prevention of Congenital Anomalies : program and abstracts
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

20/45
Autorzy: A[nna] Latos-Bieleńska, A[nna] Materna-Kiryluk, J[an] Mejnartowicz, A. Balcar-Boroń, M. Borszewska-Koernacka, M[ieczysława] Czerwionka-Szaflarska, A[nna] Dobrzańska, J[anusz] Gadzinowski, E[lżbieta] Gajewska, U[rszula] Godula-Studlik, E[wa] Helwich, M. Krawczyński, J[anusz] Limon, H. Sawulicka-Oleszczuk, J[erzy] Szczapa, J. Rusin, J[erzy] Stańczyk, E. Szwałkiewicz-Warowicka, J[anusz] Świetliński, M[ieczysław] Walczak, K[rystyna] Wąsowska-Królikowska.
Tytuł: Rejestry wrodzonych wad rozwojowych w poszukiwaniu czynników ryzyka i profilaktyce wad wrodzonych. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) w EUROCAT.
Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

21/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Szaflik, Jan Wilczyński, Barbara Kamer, Jacek Moll, Krystyna Kocemba, Elżbieta Mańko, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: CCAM typ I zdiagnozowany w 24 tygodniu ciąży z obserwacją pediatryczną dziecka do 3 roku życia - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 15, s. 73-75, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

22/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Jacek Moll, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: CCAM typ II zdiagnozowany w 27 tygodniu ciąży z obserwacją pediatryczną dziecka do 6 roku życia - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 18, s. 83-86, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

23/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Krzysztof Zięba, Bogumiła Stoińska, Elżbieta Pastula-Manko, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Early complications in neonatal course in children with congenital cysticadenomaoid malformation (CCAM) of lungs.
Czasopismo: J Matern Fetal Neonatal Med
Szczegóły: 2004 : Vol. 16, suppl. 1, s. 12
Uwagi: XIX European Congress of Perinatal Medicine
ISSN: 1476-7058
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst24/45
Autorzy: Ewa Gulczyńska, Barbara Sobolewska, Alicja Grodzicka, Marek Nowiczewski, Krzysztof Zięba, Janusz Gadzinowski, Ludmiła Żylińska.
Tytuł: Effect of antenatal magnesium sulfate administration on CA2+-dependent processes in erythrocytes of very low birth weight newborns.
Tytuł całości: W: 21st International Symposium on Neonatal Intensive Care November 3-6, 2004 Milan, Italy.
Adres wydawniczy: Milan, 2004
Strony: s. 138-139
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/45
Autorzy: Elżbieta Kasprzak, Maria Respondek-Liberska, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Możliwości przewidywania stanu płodu i noworodka na podstawie prenatalnej diagnostyki obrazowej na przykładzie CCAM typ II - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 19, s. 88-90, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

26/45
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Ocena kosztów transportu noworodków w stanie zagrożenia życia a transport in utero do ośrodka referencyjnego.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2004 : T. 75, nr 4, s. 326-331
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst27/45
Autorzy: Jerzy Szczapa, Janusz Świetliński, Klaudiusz Bober, Ewa Musialik-Świetlińska, Michał Bociański, Iwona Dąbrowska-Wójciak, Agnieszka Domańska, Iwona Domżalska, Małgorzata Dzwonkowska, Janusz Gadzinowski, Elżbieta Gajewska, Katarzyna Kornacka, Małgorzata Manowska, Marta Orczyk, Andrzej Piotrowski, Magdalena Rutkowska, Dorota Rytko, Ewa Trepińska, Adam Thrun.
Tytuł: The non-invasive respiratory support programme with the infant flow method - outcomes of the first stage of programme application in newborns in Poland.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, suppl. 2, s. 7-13
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

Pełny tekst28/45
Autorzy: Bogusława Cyranowicz, Ewa Gulczyńska, Agnieszka Zjawiona, Małgorzata Sobczak, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Analiza porodów przedwczesnych u ciężarnych z cukrzycą typu 1 w ICZMP w Łodzi w latach 1989-1999.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2003 : Vol. 39, nr 2, s. 33-35, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

29/45
Autorzy: Ewa Gulczyńska, Agnieszka Zjawiona, Alicja Grodzicka, Marek Nowiczewski, Piotr Woźniak, Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ciąż o wyższej krotności (>3) leczonych w I "CZMP" w latach 1995-2002.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, nr 10, s. 1093-1099, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst30/45
Autorzy: E[wa] Gulczyńska, A[gnieszka] Zjawiona, A[licja] Grodzicka, M[arek] Nowiczewski, P[iotr] Woźniak, D[orota] Nowakowska, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Wyniki leczenia noworodków urodzonych z ciąż o wyższej krotności (>3) leczonych w I "CZMP" w latach 1995-2002.
Tytuł angielski: Neonatal outcome of high order multiple pregnancies in Research Institute of Polish Mother's Memorial Hospital.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2003 : T. 74, supl. 1, s. 56
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst31/45
Autorzy: Bogusława Cyranowicz, Ewa Gulczyńska, Małgorzata Sobczak, Katarzyna Cypryk, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzyca insulinozależną.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/45
Autorzy: Bogusława Cyranowicz, Ewa Gulczyńska, Małgorzata Sobczak, Katarzyna Cypryk, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 208-211, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

33/45
Autorzy: Iwona Kociszewska, Krzysztof Zięba, Barbara Pawłowska, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Congenital malformations in neonates of mother with epilepsy.
Czasopismo: Arch Perinatal Med
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 3, s. 23-27, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1505-0580
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst34/45
Autorzy: Marcin Kęsiak, Ewa Gulczyńska, Marek Nowiczewski, Elżbieta Lerch, Barbara Pawłowska, Janusz Gadzinowski, Jan Wilczyński.
Tytuł: Efekty zastosowania prenatalnej terapii dexametazonem u noworodków urodzonych przed 29. tygodniem trwania ciąży.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, s. 507-515, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

35/45
Autorzy: Barbara Sobolewska, Agnieszka Zjawiona, Ewa Gulczyńska, Jolanta Binikowska, Barbara Pawłowska, Ewa Wasilewska-Wilk, Alicja Grodzicka, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Ocena badania elektro- i echokardiograficznego w pierwszym tygodniu życia u noworodków urodzonych po 36 tygodniu ciąży w zamartwicy okołoporodowej.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 128-129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

36/45
Autorzy: Barbara Sobolewska, Barbara Juchniewicz, Joanna Jachowicz-Jeszka, Ewa Gulczyńska, Elżbieta Lerch, Agnieszka Zjawiona, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Ocena czynności bioelektrycznej mózgu w pierwszym tygodniu życia u noworodków urodzonych po 36 . tygodniu ciąży w zamartwicy okołoporodowej.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

37/45
Autorzy: I[wona] Kociszewska, K[rzysztof] Zięba, S[tefan] Miller, J[an] Wilczyński, J[anusz] Gadzinowski.
Tytuł: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

38/45
Autorzy: Iwona Kociszewska, Krzysztof Zięba, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Ocena wpływu leków przeciwpadaczkowych stosowanych u ciężarnych chorych na padaczkę na przebieg okresu noworodkowego.
Czasopismo: Klin Perinatol Ginekol
Szczegóły: 2002 : Vol. 36, -, s. 166-175, Sum.
ISSN: 1230-6576
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

39/45
Autorzy: Iwona Kociszewska, Ewa Gulczyńska, Jan Wilczyński, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Przebieg okresu noworodkowego dzieci matek chorych na padaczkę.
Czasopismo: Klin Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 10, nr 1, s. 31-36, Sum.
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500

40/45
Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Zofia Lubińska-Rosset, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową (GDM).
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 39-40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

41/45
Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Zofia Lubińska-Rosset, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Rozwój somatyczny noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 239-245, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

42/45
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Piotr Kaczmarek, Krzysztof Szaflik, Jan Wilczyński, Przemysław Oszukowski, Grzegorz Krasomski, Grzegorz Nowicki, Andrzej Sysa, Jacek Moll, Andrzej Chilarski, Ewa Helwich, Janusz Gadzinowski, Iwona Maroszyńska, Paweł Frieman, Tadeusz Biegański, Ewa Czichos.
Tytuł: Spektrum wad wrodzonych w prenatalnym badaniu USG+ECHO w ośrodku referencyjnym.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 112-113
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

43/45
Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Iwona Maroszyńska, Katarzyna Cypryk, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Wartość prognostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzycą ciążową.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

44/45
Autorzy: Elżbieta Jędrzejewska, Jan Wilczyński, Iwona Maroszyńska, Katarzyna Cypryk, Janusz Gadzinowski.
Tytuł: Wartość prognostyczna wybranych matczynych czynników ryzyka występowania kardiomiopatii u noworodków kobiet z cukrzyca ciążową.
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, nr 4, s. 227-232, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

45/45
Autorzy: M. Kęsiak, E[wa] Gulczyńska, M[arek] Nowiczewski, B[arbara] Sobolewska, E. Wilk, J[anusz] Gadzinowski, J[an] Wilczyński.
Tytuł: Wpływ prenatalnej podaży dexametazonu na częstość występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej, retinopatii wcześniaczej i posocznic nabytych u noworodków.
Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 26-28 września 2002 : streszczenia / red.: Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
Adres wydawniczy: Poznań, 2002
Strony: s. 48
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi