Zapytanie: GÓRSKI ALEKSANDER
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Konrad Wroński, Łukasz Dziki, Jarosław Cywiński, Dariusz Pakuła, Aleksander Górski, Roman Bocian, Adam Dziki.
Tytuł: Leczenie chorych z jednoczesnym tętniakiem aorty brzusznej i rakiem odbytnicy.
Tytuł całości: W: Jakość w opiece zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne, 8-9 czerwcza 2009, Maków Mazowiecki - Kaszewiec
Adres wydawniczy: Maków Mazowiecki, 2009
Strony: s. 107-110, bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: Konrad Wroński, Dariusz Pakuła, Łukasz Dziki, Jarosław Cywiński, Aleksander Górski, Roman Bocian, Janusz Ścibór, Adam Dziki.
Tytuł: Tętniaki tętnicy śledzionowej - dlaczego ich leczenie wciąż budzi wiele kontrowersji?
Tytuł całości: W: Jakość w opiece zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne, 8-9 czerwcza 2009, Maków Mazowiecki - Kaszewiec
Adres wydawniczy: Maków Mazowiecki, 2009
Strony: s. 101-106, bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

3/18
Autorzy: Aleksander Górski, Konrad Wroński.
Tytuł: Znaczenie kolorowej ultrasonografii Dopplerowskiej (USG-D) w rozpoznawaniu zakrzepicy żylnej.
Tytuł całości: W: Jakość w opiece zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne, 8-9 czerwcza 2009, Maków Mazowiecki - Kaszewiec
Adres wydawniczy: Maków Mazowiecki, 2009
Strony: s. 99-100, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

4/18
Autorzy: Jerzy Okraszewski, Aleksander Górski.
Tytuł: Abdominal aortic aneurysm with horsehoe kidney.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 4, s. 222-225, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Jerzy Okraszewski, Wojciech Błaszczyk, Marek Synder, Aleksander Górski.
Tytuł: Exostosis causing acute ischaemia of the lower limb.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2005 : Vol. 11, nr 3, s. 182-185, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst6/18
Autorzy: Aleksander Górski, Piotr Korżyk, Robert Hasiura, Dariusz Pakuła, Piotr Blimel.
Tytuł: Rola ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem w ocenie tętnic kończyn dolnych - czy angiografia jest złotym standardem?
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2005 : T. 77, nr 6, s. 568-575, Sum.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst7/18
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Aleksander Górski, Witold Gajewicz, Piotr Grzelak, Grzegorz Stachowiak, Tomasz Stetkiewicz.
Tytuł: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w okresie menopauzalnym - część III.
Czasopismo: Przegl Menopauz
Szczegóły: 2005 : R. 4, nr 1, s. 44-47, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1634-8876
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/18
Autorzy: A[ndrzej] Bissinger, L[eszek] Markuszewski, R[obert] Hasiura, A[leksander] Górski, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego a incydenty niemego niedokrwienia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 9/10, s. 565, tab.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/18
Autorzy: A[leksander] Górski, P[iotr] Korżyk, R[obert] Hasiura, D[ariusz] Pakuła, P[iotr] Blimel.
Tytuł: Rola ultrasonografii dopplerowskiej kodowanej kolorem w ocenie naczyń tętniczych - czy angiografia jest złotym standardem?
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2004 : Vol.10, suppl. A, s. A161
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/18
Autorzy: Piotr Korżyk, Aleksander Górski.
Tytuł: Izolowany tętniak tętnicy grzbietowej stopy.
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2003 : T. 75, nr 12, s. 1225-1227, Sum.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst11/18
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Grzegorz Stachowiak, Aleksander Górski, Danuta Owczarek.
Tytuł: Obraz sonograficzny zakrzepicy żylnej u chorych z mutacją czynnika V Leiden.
Tytuł całości: W: Referaty VI Zjazdu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Tarda, 12-14.09.2003.
Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
Strony: s. 2
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/18
Autorzy: A[leksander] Górski, L. Stefańczyk, M[arek] Kaszyński, P[iotr] Korżyk.
Tytuł: Odległe wyniki wszczepiania nieuszczelnionych protez naczyniowych.
Czasopismo: Acta Angiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, suppl. A, s. A118
ISSN: 1234-950X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/18
Autorzy: Ludomir Stefańczyk, Piotr Grzelak, Aleksander Górski.
Tytuł: Sonograficzne obrazy złożone 3D w diagnostyce patologii naczyń.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 10, s. 39-42, ryc., bibliogr.
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/18
Autorzy: L. Stefańczyk, M[arek] Mysior, A[leksander] Górski.
Tytuł: The usufulness of three-dimensional ultrasound in visualisation of the collateral circulation in the course of thrombophlebitis.
Czasopismo: Ultrasound Med Biol
Szczegóły: 2003 : Vol. 29, nr 5S, s. S183
ISSN: 0301-5629
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/18
Autorzy: Aleksander Górski.
Tytuł: Diagnostyka obrazowa w chirurgii naczyniowej.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych / red.: Andrzej Joss.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 105-119, ryc., wykr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

16/18
Autorzy: Aleksander Górski, Dariusz Pakuła.
Tytuł: Diagnostyka obrazowa w chorobach żył.
Czasopismo: Leki Współcz Ter Pol
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 1, s. 61-62
ISSN: 1427-2660
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

17/18
Autorzy: Andrzej Bissinger, Zbigniew Baj, Robert Hasiura, Aleksander Górski.
Tytuł: Effect of blood pressure normalization on endothelial function evaluated by high-resolution ultrasonography in patients with essential hypertension
Czasopismo: Acta Cardiol
Szczegóły: 2002 : vol. 57, nr 1, s. 33-34, tab., bibliogr.
Konferencja: , Kraków, 2001.09.20
ISSN: 0001-5385
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  18/18
  Autorzy: Marek Kaszyński, Aleksander Górski, L. Stefańczyk, Agnieszka Nawrocka, Marek Kunecki.
  Tytuł: Owrzodzenia i pęcherze ściany aorty oraz tętniaka aorty brzusznej
  Czasopismo: Acta Angiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 8, suppl. A, s. 66
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Kołobrzeg, 2002.04.26
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi