Zapytanie: FRYDRYSIAK KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Filip Jaśkiewicz, Krystyna Frydrysiak, Katarzyna Starosta-Głowińska.
Tytuł: The applicability of virtual reality in cardiopulmonary resuscitation training - opinion of medical prefessionals and students
Tytuł angielski: Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej - opinia profesjonalistów medycznych i studentów
Czasopismo: Emerg Med Serv
Szczegóły: 2019 : Vol. 6, nr 1, s. 32-36
Uwagi: Wersja w j. polskim: s. 37-41
ISSN: 2391-7822
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

2/19
Autorzy: Roland Podlewski, Włodzimierz Płotek, Małgorzata Grześkowiak, Tomasz Małkiewicz, Krystyna Frydrysiak, Zbigniew Żaba.
Tytuł: Carbon dioxide as a potential danger to medical rescue teams at work - a case study.
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 1, s. 135-138
Uwagi: Epub 2017 Feb 15
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/19
Autorzy: Dariusz Timler, Wojciech Timler, Katarzyna Starosta-Głowińska, Jacek Nowakowski, Piotr Kaźmierski, Krystyna Frydrysiak, Paweł Rasmus, Anna Samborska-Sablik.
Tytuł: Lean management w medycynie ratunkowej
Tytuł angielski: Lean management in emergency medicine
Czasopismo: Na Ratunek
Szczegóły: 2017 : -, nr 2, s. 52-55, Sum.
ISSN: 1896-8546
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

4/19
Autorzy: Wioleta Wójcik, Marcin Cierniak, Krystyna Frydrysiak, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt.
Tytuł angielski: The evaluation of first and last year students' knowledge about CPR performed on adults, children and infants at universities in Łódź.
Czasopismo: Pol Przegl Nauk Zdr
Szczegóły: 2016 : -, nr 1, s. 12-17, Sum.
ISSN: 1643-3203
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

5/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Justyna Ejdukiewicz, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Agresja pacjentów i ich bliskich wobec personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Tytuł angielski: Aggression of patients and their relatives against Emergency Department Staff .
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2016 : Vol.10, nr 1, s. 46-52, bibliogr., wykr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

6/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Damian Góraj, Wiesława Trendak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Analiza czynników wywołujących stres w pracy personelu Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Tytuł angielski: Analysis of stress factors in the work of the staff of the Medical Emergency Teams.
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2016 : Vol.10, nr 1, s. 53-59, bibliogr., wykr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

7/19
Autorzy: Dariusz Timler, Krzysztof Karwan, Jacek Nowakowski, Michał Wojdak, Krystyna Frydrysiak, Dorota Zyśko.
Tytuł: Czy w polskich w CU stosowany jest protokół AT-MIST ?
Czasopismo: Na Ratunek
Szczegóły: 2016, 3, 64-65
ISSN: 1896-8546
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

8/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Ronald Podlewski, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Agresja pacjentów zagrożeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego.
Tytuł angielski: Patient aggression as a threat to the work of emergency teams.
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2014 : Vol. 8, nr 4, s. 381-391, Sum.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/19
Autorzy: Wiesława Trendak, Katarzyna Starosta-Głowińska, Karolina Burska, Maria Bartczak, Marcin Cierniak, Marcin Nowakowski, Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Munchhausen Syndrome by Proxy as a from of child abuse
Czasopismo: Ostry Dyżur
Szczegóły: 2014 : Vol. 7, nr 4, s. 139-141, Streszcz.
ISSN: 1898-3316
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

10/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Czy kierowcy potrafią udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym?
Tytuł angielski: Can drivers give first aid to causalities in road accident?
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2013 : 7, 3, 305-311, summ.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

11/19
Autorzy: Adam Pytliński, Małgorzata Grześkowiak, Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Czy społeczeństwo Wielkopolski posiada wiedzę dotyczącą prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy?
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2008 : 78, nr 2, s. 126-133, Sum.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst12/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorazata Grześkowiak, Adam Pytliński.
Tytuł: Wzajemne relacja ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w zakresie swoich uprawnień
Tytuł angielski: Interrelations concerning the competences between paramedics and nurses of the emergency system
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2009 : R. 78, nr.1, 23-29, Sum., Streszcz.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

13/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Zadania ratownika medycznego w działaniach zespołów ratownictwa medycznego - opinie polskiego społeczeństwa.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 4, s. 386-392, Sum.
Uwagi: -
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/19
Autorzy: Małgorzata Grześkowiak, Adam Pytliński, Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Wiedza społeczeństwa Wielkopolski na temat resuscytacji.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2008 : T. 77, nr 1, s. 19-24, Sum.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst15/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak, Małgorzata Grześkowiak.
Tytuł: Zadania ratownika medycznego w działaniach zespołów ratownictwa medycznego - opinie polskiego społeczeństwa.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2008 : T. 11, nr 4, s. 386-393, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL

16/19
Autorzy: Małgorzata Grześkowiak, Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Wiedza młodzieży szkolnej i studentów pierwszego roku z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Czasopismo: Now Lek
Szczegóły: 2007 : T. 76, nr 5, s. 402-405, Sum.
ISSN: 0860-7397
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst17/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Efektywność nauczania pierwszej pomocy na przykładzie uczniów Liceów Ogólnokształcących w Łodzi
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, 8 XI 2006
Uwagi: Promotor: prof.dr hab. Wojciech Gaszyński. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000

18/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Ewaluacja sumatywna pomiaru dydaktycznego w aspekcie dwóch różnych metod nauczania podstawowych zabiegów resustacyjnych słuchaczy policealnej szkoły ratowników medycznych.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 2, s. 78-83, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

19/19
Autorzy: Krystyna Frydrysiak.
Tytuł: Propozycja wprowadzenia dydaktyki jako obowiązującego przedmiotu w kształceniu. licencjonowanego ratownika medycznego.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2005 : T. 8, nr 1, s. 51-56, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi