Zapytanie: FORYŚ SEBASTIAN OBCY
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: M[aciej] Słodki, K[atarzyna] Janiak, A[licja] Żarkowska, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Cardiomegaly in fetus: a powerful indiacator of tetal and neonatal demise.
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2009 : Vol. 34, suppl. 1, s. 192
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/16
Autorzy: Kamila Kamińska, Sebastian [obcy] Foryś, Ewa Walecka-Kapica.
Tytuł: Elektrogastrografia odkryta na nowo.
Czasopismo: Acta Clin Morphol
Szczegóły: 2009 : T. 12, nr 2, s. 14-19, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-4314
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/16
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Cezary Rudnicki, Ewa Walecka-Kapica, Jan Chojnacki.
Tytuł: Elektrogastrografia w różnych postaciach klinicznych dyspepsji czynnościowej.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 373-377, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/16
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Tomasz Moszura, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Koarktacja aorty rozpoznana prenatalnie - opis przypadku.
Tytuł całości: W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: [red. nauk.]: Marek Pietryga, Jacek Brązert.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Exemplum, 2009
Strony: s. 761-764, ryc., bibliogr.
ISBN: 978-83-927218-8-8
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/16
Autorzy: Cezary Rudnicki, Grażyna Kulig, Sebastian [obcy] Foryś, Janusz Śmigielski, Cezary Chojnacki, Grażyna Klupińska.
Tytuł: The effect of fluoxetine on gastric myoelectric activity in subjects with functional dyspepsia.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2009 : Vol. 50, nr 3, s. 175-178, tab., bibliogr.
Uwagi: Łódzki Weekend Gastrologiczny, Łódź, 11-12 września 2009 roku.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/16
Autorzy: C. Rudnicki, S[ebastian] [obcy] Foryś, K[rystyna] Stec-Michalska, J[an] Chojnacki, M. Wiśniewska-Jarosińska.
Tytuł: Usefulness of electrogastrography in the differential diagnosis of clinical forms of functional dyspepsia.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2009 : Vol. 58, suppl. 2, s. A132
Uwagi: Gastro 2009 UEGW/WCOG, London, 21-25 November 2009
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/16
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, K[atarzyna] Janiak, S[ebastian] (obcy) Foryś.
Tytuł: Fetal echo and cardiovascular profile score (CVS) as a prognostic risk factor in fetal sacrococcygeal teratoma (SCT).
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2005 : Vol. 25, nr 4, s. 339
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/16
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Mariusz Grzesiak, Katarzyna Janiak, Sebastian [obcy] Foryś, Lucjusz Jakubowski.
Tytuł: Prenatalna diagnostyka cystic hygroma(CH) ze szczególnym uwzględnieniem badania kardiologicznego płodu.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 1, s. 58-62, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/16
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Tatiana Chilarska, Małgorzata Piotrowicz, Lucjusz Jakubowski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Zespół Wolfa-Hirschhorna - opis przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2005 : T. 1, z. 3, s. 218-222, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/16
Autorzy: Sebastian [obcy] Foryś, Katarzyna Janiak, Mariusz Grzesiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Gastroschisis in twin pregnancy - case report.
Czasopismo: Gemellological Rev
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 45-46
Uwagi: The Seventh Szczecin Scientific Conference "Twins in various stages of life: biological, medical, psychological and social aspects" 14-15 May 2004
ISSN: 1640-8977
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 0.500

11/16
Autorzy: K[atarzyna] Janiak, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[ariusz] Grzesiak, A[ndrzej] Kulig, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Guzy twarzy i szyi z wyłączeniem hygroma colli u płodu w materiale zakładu diagnostyki i profilaktyki wad wrodzonych I CZMP w Łodzi.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 60
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/16
Autorzy: S[ebastian] [obcy] Foryś, M[ariusz] Grzesiak, K[atarzyna] Janiak, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Ocena układu kostnego płodu (w prezentacji 2D i 3D) w roku 2004.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 59
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/16
Autorzy: Mariusz Grzesiak, Sebastian [obcy] Foryś, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Prenatal diagnosis of bronchogenic cyst in twin pregnancy - case report.
Czasopismo: Gemellological Rev
Szczegóły: 2004 : Vol. 5, nr 1, s. 55-57
Uwagi: The Seventh Szczecin Scientific Conference "Twins in various stages of life: biological, medical, psychological and social aspects" 14-15 May 2004
ISSN: 1640-8977
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 0.500

14/16
Autorzy: S[tanisława] Lipińska, S[ebastian] [obcy] Foryś, J. Lipińska.
Tytuł: The post-haemorrhagic vasopressin release into the blood.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, nr 1 cz. 1, s. 73-83
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.328
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst15/16
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, K[rzysztof] Szaflik, E[lżbieta] Kasprzak, K[atarzyna] Janiak, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[ariusz] Grzesiak.
Tytuł: Ultrasonograficzna i echokardiograficzna diagnostyka wrodzonej gruczolakowatości torbielowatej płuc (CCAM) w materiale zakładu diagnostyki i profilaktyki wad wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1991-2003.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 45
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: K[atarzyna] Janiak, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[ariusz] Grzesiak, K[rzysztof] Szaflik, J[an] Wilczyński, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Znaczenie badania echokardiograficznego płodu w przypadku potworniaka okolicy lędźwiowo-krzyżowej.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2004, nr 17, s. 52
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi