Zapytanie: FABIJAŃSKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Sebastian Defiński, Paulina Maciejewska, Małgorzata Fabijańska, Maria Kasprzak, Justyn Ochocki.
Tytuł: Cytotoxic activity of flavonoid complexes with platinum, palladium and ruthenium ions
Tytuł całości: W: 3rd Conference. Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs. Advanced analytical chemistry for life sciences
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018
Strony: s. 49
Konferencja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, 2018.05.24
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: P
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/17
Autorzy: Maria Kasprzak, Małgorzata Fabijańska, Kazimierz Studzian, Magdalena Markowicz-Piasecka, Joanna Sikora, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Justyn Ochocki, Lilianna Chęcińska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora III stopnia za publikację oryginalną pt."Small differences in structure, a large difference in activity - Comparing a new Ru(II)-3-hydroxyiminoflavanone complex with analogous Ru(II) compounds"
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2018
Szczegóły: IF 2,002
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/17
Autorzy: Justyn Ochocki, Andrzej Kotyński, Małgorzata Fabijańska.
Rok rozliczenia: 2018 ; Polska, PL 229544
Tytuł wynalazku: Zastosowanie związku kompleksowego platyny(II) oraz sposób wytwarzania związku kompleksowego platyny(II), A61K 31/352 (2006.01) A61K 33/24 (2006.01) C07F 15/00 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 413120 14.07.2015, 31.07.2018, WUP 07/18
Typ publikacji: PC
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED

4/17
Autorzy: Magdalena Orzechowska, Małgorzata Fabijańska, Justyn Ochocki, Maciej Małecki.
Tytuł: Anticancer activity of a trans-platinum(II) complex of 3-aminoflavone to ovarian cancer cells.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2017 : T. 88, nr 2, s. 68-74
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.621
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/17
Autorzy: Maria Kasprzak, Małgorzata Fabijańska, L Chęcińska, Kazimierz Studzian, Magdalena Markowicz-Piasecka, Joanna Sikora, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Justyn Ochocki.
Tytuł: Small differences in structure, a large difference in activity - comparing a new Ru(II)-3-hydroxyiminoflavanone complex with analogous Ru(II) compounds.
Czasopismo: Inorganica Chim Acta
Szczegóły: 2017 : Vol. 457, -, s. 69-80
ISSN: 0020-1693
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.264
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/17
Autorzy: Maria Kasprzak, Małgorzata Fabijańska, Liliana Chęcińska, Leszek Szmigiero, Justyn Ochocki.
Tytuł: New Look on 3-hydroxyiminoflavanone and its palladium(II) complex: crystallographic and spectroscopic studies, theoretical calculations and cytotoxic activity
Czasopismo: Molecules
Szczegóły: 2016 : 21, 4, 455
ISSN:
Typ publikacji: ZAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.861
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

7/17
Autorzy: Justyn Ochocki, Andrzej Kotyński, Małgorzata Fabijańska.
Rok rozliczenia: 2016, PCT/EP2016/066670
Tytuł wynalazku: Use of a coordination compound of platinum(II) and the method for producing a coordination compound of platinum(II), PCT/EP2016/066670
Nazwa właściciela: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Nr i data zgłoszenia: 2016-07-13
Typ publikacji: ZPA
Język publikacji: EN, 0

8/17
Autorzy: Justyn Ochocki, Małgorzata Fabijańska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora U.M. I stopnia za"Cykl publikacji dotyczących syntezy i oceny właściwości biologicznych związków koordynacyjnych wybranych jonów metali(II) z 3-aminoflawonem."
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2015
Uwagi: za rok 2014
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

9/17
Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Arno Pfitzner, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Trans-Platinum(II) complex of 3-aminoflavone - synthesis, X-ray crystal structure and biological activites in vitro
Czasopismo: Dalton Trans
Szczegóły: 2015 : Vol. 44, nr 3, s. 938-947
ISSN: 1477-9226
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.197
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

10/17
Autorzy: Andrzej Kotyński, Małgorzata Fabijańska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora U.M. za osiągnięcia promujące Uczelnię: udział Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Bionieorganicznej w wydarzeniach promujących uczelnię
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2014
Uwagi: strona internetowa U.M. w Łodzi
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

11/17
Autorzy: Bogumiła Żurowska, Katarzyna Ślepokura, Małgorzata Fabijańska, Justyn Ochocki.
Tytuł: Synthesis, spectroscopy and magnetism of fluridoborate transition metal complexes with aminoflavone ligand (3-af). X-ray crystal structure of [Cu(BF4)2(3-af)2] and [Zn(BF4)(3-af)2](BF4)*(CH3C(O)OEt
Czasopismo: Inorganica Chim Acta
Szczegóły: 2013 : Vol. 407, -, s. 19-24
ISSN: 0020-1693
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.041
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

12/17
Autorzy: Maria Kasprzak, Małgorzata Fabijańska, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Właściwości cytostatyczne in vitroflawonowych kompleksów rutenu(II) wobec linii ludzkich komórek nowotworowych w zależności od użytych rozpuszczalników
Tytuł całości: W: XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja - Nauka - Społeczeństwo. Białystok, 18-21 września 2013 r.
Strony: s.108, bibliogr.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UM w Białymstoku, Białystok, 18-21 września 2013 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

13/17
Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Justyn Ochocki.
Tytuł: Platinum(II) complex of flavone derivative ligand: apoptotic effects on leukemia cells in vitro.
Tytuł całości: W: VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry
Adres wydawniczy: Catania, Italy, 2011
Strony: s. 143
Konferencja: , Catania, Italy, 30.06-02.07.2011
Uwagi: VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

14/17
Autorzy: Justyn Ochocki, Łukasz Glinka, Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Agnieszka Rybarczyk-Pirek, Magdalena Małecka, Bogumiła Żurowska, Anna Brzuszkiewicz, Katarzyna Ślepokura, Tadeusz Lis, Andrea Erxleben.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora I stopnia zespołowa
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2010
Szczegóły: naukowa za cykl publikacji "Koordynacyjne właściwości ligandów fosfonowych i flawonoiowych z bometalami"
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

15/17
Autorzy: Małgorzata Fabijańska, Elżbieta Zyner, Kazimierz Studzian, Leszek Szmigiero, Barbara Cebula-Obrzut, Piotr Smolewski, Justyn Ochocki.
Tytuł: Ocena aktywności cytotoksycznej in vitro aminoflawonowego kompleksu platyny(II).
Tytuł całości: W: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 12-15 września 2010, Gdańsk
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2010
Strony: s. 315, bibliogr.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

16/17
Autorzy: Małgorzata Fabijańska.
Tytuł: Synthesis, characterization and evaluation of cytotoxic and proapoptotic activity of novel trans-pallatinum(II) complex with 3-aminoflavone.
Tytuł całości: W: European Scholl of Medicinal Chemistry (XXX Advanced Course of Medicinal Chemistry and "E. Duranti" National Seminar for PhD Students), 4-9 July 2010, Urbino, Italy
Adres wydawniczy: Urbino, 2010
Strony: s. 43-44, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

17/17
Autorzy: Bogumiła Żurowska, Andrea Erxleben, Łukasz Glinka, Małgorzata Łęczycka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Synthesis, spectroscopy and magnetism of novel metal complexes of 3-aminoflavone (3-af). X-ray crystal structure of 3-af and [Cu(3-af)2(NO3)2].
Czasopismo: Inorganica Chim Acta
Szczegóły: 2009 : Vol. 362, nr 3, s. 739-744
ISSN: 0020-1693
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.940
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi