Zapytanie: DWORNIAK DANIELA
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/47

Autorzy: Jarosław Kałuża, Paweł Fijałkowski, Daniela Dworniak, Jan Błaszczyk, Anna Skubała, Anna Piekarska.
Tytuł: Assessment of selected oxygen metabolism in patients with chronic hepatitis C during treatment with pegylated interferon alfa and ribavirin
Tytuł angielski: Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u pacjentów leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną
Czasopismo: Post Nauk Med
Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 11, s. 744-752, Streszcz.
ISSN: 0860-6196
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

2/47
Autorzy: Łukasz Gwoździński, Piotr Krawczyk, Daniela Dworniak, Edward Kowalczyk, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Alterations in the erythrocyte plasma membranes in patients with alcohol-induced liver cirrhosis preliminary resuts
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 1, s. 87-91, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.214
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED

3/47
Autorzy: Janusz Strzelczyk, Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Maciej Jabłkowski, Daniela Dworniak, Stanisław Sporny.
Tytuł: Guz cukrowy wątroby
Czasopismo: Exp Clin Hepatol
Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 1-2, s. 10
Uwagi: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Heptaologicznego, Wrocław, 16-18 czerwiec 2011
ISSN: 1734-3038
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, PL
Praca afiliowana przez UMED

4/47
Autorzy: Janusz Strzelczyk, Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Piotr Hogendorf, Maciej Jabłkowski, Daniela Dworniak, Stanisław Sporny.
Tytuł: Guz typu PEComa wątroby
Czasopismo: Pol Przegl Chir
Szczegóły: 2011 : T. 83, suppl. 1, s. 56
Uwagi: 65 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 14-17 wrzesień 2011
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/47
Autorzy: Piotr Krawczyk, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Juliusz Kamerys, Dorota Szosland, Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Czy ryzyko narażenia zawodowego na zakażenie wirusami HBV, HCV, HIV dotyczy tylko pracowników ochrony zdrowia ?
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2010 : T. 61, nr 1, s. 15-22, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.268
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/47
Autorzy: Piotr Krawczyk, Grzegorz Cieśla, Daniela Dworniak, Janusz Śmigielski.
Tytuł: Niedokrwistość w przebiegu leczenia PegINFa i rybawiryną chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2010 : T. 21, nr 3, s. 173-183, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/47
Autorzy: Piotr Krawczyk, Jolanta Białkowska, Juliusz Kamerys, Daniela Dworniak, Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Narażenie nie tylko zawodowe na zakażenie HBV, HCV, HIV po przypadkowym naruszeniu ciągłości skóry.
Czasopismo: Przew Lek
Szczegóły: 2009 : 12, nr 4, s. 92-93, tab.
ISSN: 1505-8409
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst8/47
Autorzy: Janusz Strzelczyk, Adam Durczyński, Dariusz Szymański, Maciej Jabłkowski, Daniela Dworniak, Stanisław Sporny.
Tytuł: Primary perivascular epithelioid cell tumor ( PEComa) of the liver : report of case.
Czasopismo: Surg Today
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 10, s. 916-921, ryc., bibliogr.
ISSN: 0941-1291
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.804
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst9/47
Autorzy: Grzegorz Cieśla, Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Daniela Dworniak, Piotr Krawczyk.
Tytuł: Stężenie witamin antyoksydacyjnych i wybranych mikroelementów w surowicy u pacjenów chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu B.
Czasopismo: Przew Lek
Szczegóły: 2009 : 12, nr 4, s. 101-102
ISSN: 1505-8409
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/47
Autorzy: Piotr Krawczyk, Juliusz Kamerys, Daniela Dworniak.
Tytuł: Streptococcus mutans - czynnik infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Opis przypadku
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2009 : T. 20, nr 3, s.187-191, bibliogr. , Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/47
Autorzy: Jolanta Białkowska, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński, Daniela Dworniak, Maciej Jabłkowski.
Tytuł: Zapalenie wątroby jako objaw autoimmunologicznej niedoczynności wielogruczołowej typu 1. Opis przypadku.
Czasopismo: Przew Lek
Szczegóły: 2009 : 12, nr 4, s. 18-19
ISSN: 1505-8409
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Adres url:

Pełny tekst12/47
Autorzy: Jarosław Kałuża, Paweł Fijałkowski, Piotr Krawczyk, Jan Błaszczyk, Daniela Dworniak.
Tytuł: Assessment of selected oxygen metabolism indexes in patients with chronic hepatitis C.
Czasopismo: Exp Clin Hepatol
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 1, s. 7-11
ISSN: 1734-3038
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst13/47
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska, Daniela Dworniak.
Tytuł: Zaburzenia i objawy depresyjne towarzyszące leczeniu chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 144, s. 516-520, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst14/47
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Dominik Strzelecki, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia procesów poznawczych obserwowane u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C w trakcie terapii pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 6, s. 925-941, tab., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

15/47
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska, Daniela Dworniak.
Tytuł: Zaburzenia uwagi utrzymujące się u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C po zakończeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 147, s. 226-229, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/47
Autorzy: S[ylwia] Rybska, P[iotr] Krawczyk, D[aniela] Dworniak, Z[bigniew] Baj.
Tytuł: Apoptosis of neutrophils in chronic hepatitis C patients treated with peg-IFN alpha.
Tytuł całości: W: I Konferencja "Immunologia i Immunoterapia" Kazimierz Dolny, 27 września 2007 r.
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Strony: s. 17
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

17/47
Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Jolanta Białkowska, Maciej Jabłkowski, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Clinical manifestation of interferon alpha-induced depression.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 2, s. 121-125, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/47
Autorzy: T[omasz] Pawełczyk, A[gnieszka] Pawełczyk, D[ominik] Strzelecki, J. Białkowska, M. Jabłkowski, D[aniela] Dworniak, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Cognitive dysfunctions observed during pegylated interferon alpha and ribavirin therapy may persist after treatment discontinuation.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2007 : Vol. 17, suppl. 4, s. S527-S528
Uwagi: Papers of the 20th ECNP Congress 13-17 October 2007, Vienna, Austria
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst19/47
Autorzy: M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, D[aniela] Dworniak, A[dam] Stefańczyk, J[ózef] Kędziora, R[enata] Kontek.
Tytuł: Evaluation of antioxidative vitamins concentration in blood plasma of patients with selected hepatic diseases.
Czasopismo: Curr Top Biophys
Szczegóły: 2007 : Vol. 30, suppl. B, s. B-52
Konferencja: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Łódź, 2007.09.24
ISSN: 1232-9630
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  20/47
  Autorzy: M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, D[aniela] Dworniak, J[ózef] Kędziora.
  Tytuł: Influence of melatonin administration on vitamin C concentration in blood plasma of patients with alcoholic cirrhosis - a preliminary report.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 58, suppl. 4, s. 26
  Uwagi: First International Conference Medical biology and human life October 19-20 2007 Cracow, Poland
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  21/47
  Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Obraz kliniczny zaburzeń depresyjnych towarzyszących leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
  Czasopismo: Psychiatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 301-302
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  22/47
  Autorzy: Maciej Rutkowski, Krzysztof Grzegorczyk, Daniela Dworniak, Lechosław Jackowski, Adam Stefańczyk, Józef Kędziora.
  Tytuł: Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych w osoczu krwi u osób z wybranymi chorobami układu pokarmowego.
  Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Naturalne utleniacze. Od surowca do organizmu
  Adres wydawniczy: Poznań, 2007
  Strony: s. 115, tab.
  Konferencja: , Poznań, 29.01.2007
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  23/47
  Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Organiczne zaburzenia nastroju towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.
  Czasopismo: Psychiatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 301
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  24/47
  Autorzy: T[omasz] Pawełczyk, A[gnieszka] Pawełczyk, D[ominik] Strzelecki, J. Białkowska, M. Jabłkowski, D[aniela] Dworniak, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Peg-interferon alpha and ribavirin therapy may induce working memory disturbances in chronic hepatitis C patients.
  Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 17 suppl. 4, s. S526-S527, bibliogr.
  Uwagi: Papers of the 20th ECNP Congress 13-17 October 2007, Vienna, Austria
  ISSN: 0924-977X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  25/47
  Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Klimek, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Przydatność potencjału P300 w diagnostyce encefalopatii wątrobowej o etiologii alkoholowej.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 3/4, s. 124-128, tab., wykr., bibliogr. , Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  26/47
  Autorzy: Jarosław Kałuża, Piotr Krawczyk, Grzegorz Cieśla, Daniela Dworniak.
  Tytuł: Stres oksydacyjny w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C.
  Czasopismo: Probl Ter Monitor
  Szczegóły: 2007 : T. 18, nr 3, s. 169-176, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0867-6348
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  27/47
  Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Ustępowanie zaburzeń poznawczych po leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) peg-interferonem alfa i rybawiryną (peg-INFalfa/RBW).
  Czasopismo: Psychiatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 303
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  28/47
  Autorzy: M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, K[ornelia] Kędziora-Kornatowska, D[aniela] Dworniak, J[ózef] Kędziora.
  Tytuł: Wpływ podawania melatoniny na stężenie witaminy C w osoczu krwi chorych z alkoholową marskością wątroby - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Biologia medyczna a zdrowie człowieka
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Jolanty Jaworek i Antoniego Czupryny
  Adres wydawniczy: Kraków, 2007
  Strony: s. 72
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/47
  Autorzy: Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Dominik Strzelecki, Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Daniela Dworniak, Jolanta Rabe-Jabłońska.
  Tytuł: Zaburzenia poznawcze towarzyszące leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym IFN alfa i rybawiryną (peg-IFNalfa/RBW)
  Czasopismo: Psychiatr Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl., s. 302-303
  ISSN: 0033-2674
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  30/47
  Autorzy: Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
  Tytuł: Centralna mielinoliza mostu - opis przypadku.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 563-566, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  31/47
  Autorzy: J[arosław] Kałuża, D[aniela] Dworniak, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Błaszczyk.
  Tytuł: Ocena wybranych wskaźników metabolizmu tlenowego u chorych.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2006 : T. 60, suppl. 2, s. 94
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  32/47
  Autorzy: H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: P300 potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol - dependent subjects.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 146
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  33/47
  Autorzy: M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol-dependent subjects.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, poz. p1403
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  34/47
  Autorzy: M. Jabłkowski, J[olanta] Fijałkowska, J[acek] Bartkowiak, J. Białkowska, I[lona] Kurnatowska, M. Nowicki, D[aniela] Dworniak.
  Tytuł: Prevalence of hepatitis B, C virus markers and TT Virus (TTV) in hemodialysis (HD) patients.
  Czasopismo: Int J Infect Dis
  Szczegóły: 2006 : Vol. 10, suppl. 1, s. 278
  Uwagi: 12 International Congress on Infectious Diseases Lisbon, Portugal June 15-18, 2006
  ISSN: 1201-9712
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  35/47
  Autorzy: J. Kamerys, D[aniela] Dworniak.
  Tytuł: Profilaktyka wścieklizny w regionie łódzkim w latach 1992-2004 na tle sytuacji epizootycznej.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2006 : T. 60, suppl. 2, s. 75
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  36/47
  Autorzy: Krzysztof Grzegorczyk, Maciej Rutkowski, Daniela Dworniak.
  Tytuł: Study of selected factors of antioxidative barrier in patients with type C cirrhosis hepatis.
  Czasopismo: Acta Biochim Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 53 suppl. 1, s. 124
  Uwagi: 41st Meeting of the Polish Biochemical Society Białystok 12-15 September 2006
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.863

  37/47
  Autorzy: D[aniela] Dworniak, G[rzegorz] Cieśla, M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, P[iotr] Krawczyk.
  Tytuł: Concentration of antioxidative vitamins and selected microelements in the serum of patients with chronic hepatits C.
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 150 Gastro-Conference Berlin 2004 Disease progression and disease prevention in hepatology and gastroenterology October 3-4 2005 Berlin (Germany) : abstracts poster abstracts. Part 2.
  Adres wydawniczy: Berlin, 2005
  Strony: s. 27, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  38/47
  Autorzy: Daniela Dworniak, Piotr Krawczyk.
  Tytuł: Interferony pegylowane w leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby typu C.
  Tytuł całości: W: Leki współczesne, które warto znać / pod red. Julitty Chojnowskiej-Jezierskiej. Cz. 7.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2005
  Strony: s. 65-80, bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  39/47
  Autorzy: Maciej Rutkowski, Daniela Dworniak, Grzegorz Cieśla, Krzysztof Grzegorczyk, Józef Kędziora, Adam Stefańczyk.
  Tytuł: The effect of virus hepatitis B and C infections on vitamins A, C, E and beta-karotene concentrations in blood plasma.
  Tytuł całości: W: 2nd Polish Moleculary Biotechnology Conference 14-15th October 2005, Gdańsk.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2005
  Strony: s. 70-71, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  40/47
  Autorzy: Wanda Bratkowska, Henryk Stróżyński, Dobrosława Łopaczyńska, Anna Mordalska, Daniela Dworniak, Jolanta Stróżyńska, Juliusz Kamerys, Tomasz Ferenc.
  Tytuł: Analiza aberracji chromosomowych, częstości wymian chromatyd siostrzanych (SCE) oraz częstości występowania mikrojąder w hodowli limfocytów od osób z boreliozą.
  Tytuł całości: W: Polski Kongres Genetyki XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka Warsztaty: Choroby genetyczne Gdańsk, 6-9 września 2004 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 2004
  Strony: s. 48
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  41/47
  Autorzy: Maciej Jabłkowski, Jolanta Białkowska, Robert Koktysz, Jacek Bartkowiak, Wanda Stankiewicz, Daniela Dworniak.
  Tytuł: Antygen rakowy CA-125 markerem wodobrzusza w marskości wątroby.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, suppl. 1, s. 149-152, tab., wykr., bibliografia., Sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  42/47
  Autorzy: D[aniela] Dworniak, G[rzegorz] Cieśla, M[aciej] Rutkowski, K[rzysztof] Grzegorczyk, P[iotr] Krawczyk.
  Tytuł: Concentrations of antioxidative vitamins and selected microelements in the serum of the patients with alcoholic cirrhosis.
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 144 Gastroenterologie Gestern - Heute - Morgen: ein Ruck- und Ausblick 16.-17. Oktober 2004 Freiburg : abstracts poster abstracts. Tl 3.
  Adres wydawniczy: Freiburg, 2004
  Strony: poz. 70, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  43/47
  Autorzy: K[rzysztof] Grzegorczyk, M[aciej] Rutkowski, G[rzegorz] Cieśla, D[aniela] Dworniak, J[ózef] Kędziora.
  Tytuł: Concentrations of Beta-carotene and vitamin A in blood plasma from patients with chronic viral hepatitis.
  Tytuł całości: W: Summer Meeting SFRR-Europe 2004 "Reactive oxygen species and antioxidants" Łódź, 2-5 July 2004 : abstracts.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2004
  Strony: s. 131, tab
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  44/47
  Autorzy: Beata Mamełka, Marek Łobos, Maria Sass-Just, Daniela Dworniak, Anna Urbaniak, Monika Terlecka, Marek Paradowski.
  Tytuł: Czy oznaczanie stężeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym lub/i w surowicy w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma znaczenie diagnostyczne? Część II. Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane wirusem ECHO 30.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 2, s. 351-359, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  45/47
  Autorzy: D[aniela] Dworniak, Jarosław Kałuża, P[aweł] Fijałkowski, J[an] Błaszczyk, K[atarzyna] Krawczyk.
  Tytuł: The evaluation of selected indicators of aerobic metabolism in the blood of the patients with alcoholic cirrhosis.
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 144 Gastroenterologie Gestern - Heute - Morgen: ein Ruck- und Ausblick 16.-17. Oktober 2004 Freiburg : abstracts poster abstracts. Tl 3.
  Adres wydawniczy: Freiburg, 2004
  Strony: poz. 71
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  46/47
  Autorzy: Daniela Dworniak, Eugeniusz Małafiej, Marzena Grab, Urszula Tworzyańska.
  Tytuł: Mikrobiologiczne aspekty zakażeń szpitalnych.
  Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Białystok, 5-7 czerwca 2003 : referaty.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2003
  Strony: s. 38-48, bibliogr.
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL

  47/47
  Autorzy: D[aniela] Dworniak, T[eresa] Woźniakowska-Gęsicka, L[idia] Nachajska, K[atarzyna] Pawlak.
  Tytuł: Lymphocytes TCR gamma delta in patients with primary biliary cirrhosis.
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 132 Gastroenterology Week Freiburg 2002 Disease progression and carcinogenesis in the gastrointestinal tract October 9-10, 2002 Freiburg (Germany) : abstracts : poster abstracts.
  Adres wydawniczy: Freiburg, 2002
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi