Zapytanie: DRYJA PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Agnieszka Makówka, Przemysław Dryja, Grażyna Chwatko, Edward Bald, Michał Nowicki.
Tytuł: Treatment of chronic hemodialysis patients with low-dose fenofibrate effectively reduces plasma lipids and affects plasma redox status
Czasopismo: Lipids Health Dis
Szczegóły: 2012 : Vol. 11, -, s. [1-7]
ISSN:
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.015
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/20
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul.
Tytuł: Wpływ zmian stężeń sodu w surowicy i gradientu sodowego na międzydializacyjne przyrosty masy ciała u chorych przewlekle hemodializowanych z zachowaną diurezą resztkową i anurycznych.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2012 : T. 16, nr 2, s. 6-10
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul.
Tytuł: Ocena skuteczności cynakalcetu (Mimpara Ž) i alfakalcydolu w leczeniu różnych stadiów zaawansowania wtórnej nadczynności przytarczyc monitorowanych stężeniami iPTH u chorych przewlekle hemodializowanych.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2011 : T. 64, nr 4, s. 267-273, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

4/20
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Paweł Nykiel, Karolina Sęk-Szczepanowska, Katarzyna Bratkowska, Beata Pietrzak, Sławomir Chrul.
Tytuł: Ocena skuteczności preparatu AbseamedŽ- biopodobnej epoetyny alfa - w fazie podtrzymującej leczenia niedokrwistości u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2011, nr 15, s. 231-234, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

5/20
Autorzy: Colin Baigent, Martin J Landray, Jonathan Emberson, David C Wheeler, Charles Tomson, Christoph Wanner, Vera Krane, Alan Cass, Jonathan Craig, Bruce Neal, Lixin Jiang, Lai Seong Hooi, Adeera Levin, Larence Agodoa, Mike Gaziano, Bertram Kasiske, Robert Walker, Ziad A Massy, Bo Feldt-Rasmussen, Udom Krairittichai, Vuddidhej Ophascharoensuk, Bengt Fellstrom, Hallvard Holdaas, Vladimir Tesar, Andrzej Więcek, Diederick Grobbee, Dick de Zeeuw, Carola Gronhagen-Riska, Tanaji Dasgupta, David Lewis, William Herrington, Marion Mafham, William Majoni, Karl Wallendszus, Richard Grimm, Terje Pedersen, Jonathan Tobert, Jane Armitage, Alex Baxter, Chistopher Bray, Yiping Chen, Zhengming Chen, Michael Hill, Carol Knott, Sarah Parish, David Simpson, Peter Sleight, Alan Young, Rory Collins.
Tytuł: The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo - controlled trial.
Czasopismo: Lancet
Szczegóły: 2011 : Vol. 377, nr 9784, s. 2181-2192
Uwagi: grupa badawca SHARP
ISSN: 0140-6736
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 38.278
Punktacja Min. Nauki: 50.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/20
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Sławomir Chrul, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Wpływ krótkoterminowego leczenia węglanem magnezu na gospodarkę wapniowo-fosforanową u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 1, s. 9-14, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/20
Autorzy: Michał Nowicki, Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Wiktor Sobański.
Tytuł: Autonomic neuropathy in hemodialysis patients: questionnaires versus clinical tests.
Czasopismo: Clin Exp Nephrol
Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 2, s. 152-155, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1342-1751
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

8/20
Autorzy: Przemysław Dryja, Rafał Zwiech, Michał Nowicki.
Tytuł: Can fenofibrate treatment effectively and safely reduce lipids and oxidative stress in hemodialysis patients?
Czasopismo: NDT Plus
Szczegóły: 2008 : Vol. 1, suppl. 2, s. ii173
Uwagi: XLV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) May 10-13, 2008 Stockholm, Sweden
ISSN: 1753-0784
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/20
Autorzy: Rafał Zwiech, Przemysław Dryja, Sławomir Chrul, Dominik Łacina, Violetta Króliczak, Feliks Kacprzyk.
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej węglanem magnezu u chorych przewlekle hemodializowanych
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 182-186, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst10/20
Autorzy: Michał Nowicki, Przemysław Dryja, Grażyna Chwatko, Agnieszka Makówka, Edward Bald.
Tytuł: Treatment of hemodialysis patients with fenofibrate effectively reduces plasma lipids and affects plasma redox status.
Czasopismo: J Am Soc Nephrol
Szczegóły: 2007 : Vol. 18, suppl., s. 86A
Konferencja: American Society of Nephrology, San Francisco, 2007.10.31
ISSN: 1046-6673
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  11/20
  Autorzy: Przemysław Dryja, Ilona Kurnatowska.
  Tytuł: Ostra niewydolność nerek.
  Tytuł całości: W: Podstawy nefrologii dla studentów medycyny / pod red. Michała Nowickiego i Ilony Kurnatowskiej.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 58-67, ryc., tab.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  12/20
  Autorzy: Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Udary mózgu - patogeneza i czynniki ryzyka.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 72-75, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  13/20
  Autorzy: Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Zasady współczesnego postępowania terapeutycznego w udarach mózgu.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 2, s. 76-81, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  14/20
  Autorzy: J. Drożdż, M[aria] Krzemińska-Pakuła, P[rzemysław] Dryja, M. Plewka, M[ichał] Ciesielczyk, K. Wierzbowska-Drabik, Ł[ukasz] Chrzanowski, P[iotr] Lipiec, J. D. Kasprzak.
  Tytuł: Prognostic value of left ventricular systolic function parameters in patients with heart failure.
  Czasopismo: Eur J Echocardiogr
  Szczegóły: 2004 : Vol. 5, suppl. 1, s. S84, wykr.
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  15/20
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Radosław Kręcki, Przemysław Dryja, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Piotr Lipiec, Anna Kopff, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Wartość prognostyczna wskaźników funkcji skurczowej lewej komory u chorych z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 6, s. 664-668, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  16/20
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Przemysław Dryja, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Is the pressure rise calculated from mitral regurgitation useful in the left ventricular function evaluation?
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2003 : T. 60, suppl. 4, s. 48, wykr.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  17/20
  Autorzy: P[rzemysław] Dryja, J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, J[akub] Foryś, K[atarzyna] Kołodziej, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Czynniki rokownicze w idiomatycznej kardiomiopatii zastoinowej - znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, suppl. 2, s. II-10
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  18/20
  Autorzy: J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Doppler-derivered dP/dt predicts survival In congestive hart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-35
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  19/20
  Autorzy: J. Drożdż, T[omasz] Wcisło, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, M[ichał] Kidawa, K. Wierzbowska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Doppler-derivered dP/dt predicts survival in congestive heart failure of ischemic but not in non-ischemic etiology.
  Czasopismo: Eur J Echocardiogr
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, suppl. 1, s. S65
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/20
  Autorzy: T[omasz] Wcisło, J. Drożdż, P[rzemysław] Dryja, J. D. Kasprzak, A[nna] Kopff, M[ichał] Ciesielczyk, T[omasz] Jeżewski, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Prognostyczne znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dp/dt z niewydolnością krążenia o etiologii niedokrwiennej.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 56, supl. 2, s. II-17
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi