Zapytanie: DONIEC ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/17

Autorzy: Joanna Stefańska, Agata Sarniak, Anna Włodarczyk, Milena Sokołowska, Ewa Pniewska, Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Apocynin reduces reactive oxygen species concentrations in exhaled breath condensate in asthmatics
Czasopismo: Exp Lung Res
Szczegóły: 2012 : Vol. 38, nr 2, s. 90-99
ISSN: 0190-2148
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.465
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/17
Autorzy: Joanna Stefańska, Agata Sarniak, Anna Włodarczyk, Milena Sokołowska, Zbigniew Doniec, Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Hydrogen peroxide and nitrite reduction in exhaled breath condensate of COPD patients
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2012 : Vol. 25, no 5, s. 343-348, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.543
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/17
Autorzy: J[oanna] Stefańska, M[ilena] Sokołowska, A[gata] Sarniak, A[nna] Włodarczyk, Z[bigniew] Doniec, D[ariusz] Nowak, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Apocynin decreases hydrogen peroxide and nirtate concentrations in exhaled breath in healthy subjects.
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2010 : Vol. 23, nr 1, s. 48-54, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.093
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/17
Autorzy: J[oanna] Stefańska, M[ilena] Sokołowska, A[gata] Sarniak, A[nna] Włodarczyk, Z[bigniew] Doniec, D[ariusz] Nowak, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Effect of inhaled apocynin on reactive oxygen species concentration in exhaled breath condensate - phase I of clinical trial.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, poz. 36
Uwagi: XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009 : abstract book
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/17
Autorzy: J[oanna] Stefańska, M[ilena] Sokołowska, A[gata] Sarniak, A[nna] Włodarczyk, Zb[igniew] Doniec, D[ariusz] Nowak, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Inhaled apocynin decreases reactive oxygen species concentrations in exhaled breath conndensate of healthy subjects.
Tytuł całości: W: XXI World Allergy Congress December 6-10, 2009 - Buenos Aires, Argentina.
Adres wydawniczy: Buenos-Aires, 2009
Strony: poz. 244
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

6/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Krystyna Pierzchała-Koziec, Joanna Chrostowska-Wynimko, Waldemar Wroński, Małgorzata Banasik, Troels Krarup Hansen.
Tytuł: Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie Il-8 i Il-10 i TNF alfa w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: J Pediatr Pulmonol Related Res
Szczegóły: 2009 : Vol. 2, nr 2, s. 21-31
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1689-5932
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

7/17
Autorzy: Grażyna Bochenek, Anna Bręborowicz, Zbigniew Doniec, Wacław Droszcz, Andrzej Emeryk, Andrzej M[ariusz] Fal, Paweł Górski, Jerzy Kozielski, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Piotr Kuna, Ryszard Kurzawa, Grzegorz Lis, Józef Małolepszy, Henryk Mazurek, Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Władysław Pierzchała, Barbara Rogala, Bolesław Samoliński, Iwona Stelmach, Monika Świerczyńska-Krępa.
Tytuł: Wytyczne Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dotyczące Postępowania w Astmie Oskrzelowej. Raport Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Sprawie Postępowania w Astmie Oskrzelowej.
Adres wydawniczy: Warszawa : AstraZeneca, 2008
Strony: 197 s. , tab., ; 25 cm
ISBN: 978-83-7430-186-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL

8/17
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, J[oanna] Chrostowska-Wynimko, M. Banasik, Z. Lechowicz-Szynalik, T. K. Hansen.
Tytuł: Surowicze stężenia MBL (Mannam Binding Lectin) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-alfa w hodowli limfocytów krwi obwodowej u dzieci chorujących na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 108
Uwagi: VIII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 20-23 czerwca 2007
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Tomalak, Krzysztof Pisiewicz, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Passive smoking does not increase hydrogen peroxide (H202) levels in exhaled breath condensate in 9-year-old healthy children.
Czasopismo: Pediatr Pulmonol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 1, s. 41-45
ISSN: 8755-6863
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.662
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst10/17
Autorzy: W[aldemar] Tomalak, Z[bigniew] Doniec, D[ariusz] Nowak, J[akub] Radliński, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: Analysis of hydrogen peroxide and other agents in exhaled breath condensate.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2004 : Vol. 55, suppl. 3, s. 166
Uwagi: 10th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology 13-15 May, 2004 Zakopane, Poland
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Wroński, Waldemar Tomalak, Krzysztof Buczyłko, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Hydrogen peroxide in exhaled breath condensate and IL-1, IL-6 and IL-8 in peripheral blood CD4+ lymphocytes in children with bronchial asthma.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2004 : Vol. 24, suppl. 48, s. 679s
Uwagi: 14th ERS Annual Congress Glasgow, UK, September 4-8, 2004
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/17
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Tomalak, D[ariusz] Nowak, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: Powder budesonide decreases plasma level of native and cryptic met-enkephalin in asthmatic children.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 10, nr 3, s. 105-109
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst13/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Ryszard Kurzawa, Iwona Sak, Waldemar Wroński, Krzysztof Buczyłko, Wojciech Skucha, Marcin A. Wroński, Maria Kapała, Waldemar Tomalak.
Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo preparatu Cortare - badania własne.
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2004 : T. 61, nr spec. 3, s. 20
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/17
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, R[yszard] Kurzawa.
Tytuł: The profile of plasma ghrelin and lymphocytes cytokines in asthmatic children.
Tytuł całości: W: 12th International Congres of Endocrinology August 31 - September 4, 2004 Lisbon, Portugal : program & abstracts.
Adres wydawniczy: Lisbon, 2004
Strony: s. 321
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/17
Autorzy: Z[bigniew] Doniec, K[rystyna] Pierzchała-Koziec, W[aldemar] Wroński, K[rzysztof] Buczyłko, W[aldemar] Tomalak, K. Kurzawa.
Tytuł: Zachowanie się leptyny w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę leczonych budezonidem (Miflonide) - badania randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9, supl. 2, s. 111
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Waldemar Tomalak, Józef Gaweł, Krzysztof Pisiewicz, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
Czasopismo: Acta Pneumonol Allergol Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 4, s. 21-25, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1506-2759
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/17
Autorzy: Zbigniew Doniec, Dariusz Nowak, Józef Gaweł, Waldemar Tomalak, Iwona Sak, Ryszard Kurzawa.
Tytuł: Nadtlenek wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a aktywność metaboliczna granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, suppl. 2, s. 139
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi