Zapytanie: DOBROWOLSKA EMILIA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Emilia Borowik, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Tytuł angielski: Przydatność kliniczna badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w wykrywaniu polineuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 233, s. 277-280, streszcz.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

2/16
Autorzy: Emilia Borowik, Włodzimierz Grabowicz, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Przydatność kliniczna badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w wykrywaniu polineuropatii autonomicznej sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2
Tytuł angielski: Clinical usefulness of baroreflex sensitivity test in the detection of cardiovascular autonomic neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 233, s. 277-280
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

3/16
Autorzy: Emilia Borowik, Andrzej Bissinger, Jan Ruxer, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Upośledzony odruch z baroreceptorów u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2012 : Vol. 7, suppl. A, s. 1
Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zakopane, Kościelisko 29.02-3.03.2012
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Andrzej Bissinger, Emilia Dobrowolska, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Szybkie migotanie przedsionków degenerujące do migotania komór.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2010 : Vol. 5, suppl. A, s. 4-7
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/16
Autorzy: A. Lubiński, E[milia] Dobrowolska, M[aciej] Sterliński, A. Filipecki, M. Pruski, M[aciej] Kempa, J. Bednarek, P[rzemysław] Mitkowski, J[arosław] Kaźmierczak, J[an] Ruta, A[dam] Wysokiński, A. Przybylski, J. Kuśmierz, S[ławomir] Sielski, A. Fuglewicz, H[anna] Szwed, M[aria] Trusz-Gluza, W[łodzimierz] Kargul, G[rzegorz] Raczak, J. Lelakowski, A[ndrzej] Cieśliński.
Tytuł: Obserwacja odległa efektów leczenia pacjentów z kardiomiopatią przerostową i ICD implantowanym w ramach prewencji pierwotnej.
Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 7
Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/16
Autorzy: Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Jan Ruxer, Emilia Dobrowolska, Robert Pietruszyński.
Tytuł: Influence of type 2 diabetes mellitus and glycated haemoglobin on the level of fibrinogen in patients with acute coronary syndrome.
Czasopismo: Diabetol Dośw Klin
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 2, s. 93-97, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1643-3165
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst7/16
Autorzy: L[eszek] Markuszewski, J[an] Ruxer, A[gnieszka] Dębska, E[milia] Dobrowolska, M[onika] Terlecka, M[arek] Paradowski, R[obert] Pietruszyński.
Tytuł: Ocena ryzyka wieńcowego na podstawie stężenia hs-CRP u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 suppl. wyd. spec., s. 88
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/16
Autorzy: Leszek Markuszewski, Marcin Makowski, Jacek Rysz, Konrad Masiarek, Robert Pietruszyński, Emilia Dobrowolska.
Tytuł: Preprocedural fibrinogen levels and MACE after percutaneous coronary intervention.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 1, s. 10-14, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst9/16
Autorzy: Marcin Makowski, Robert Pietruszyński, Konrad Masiarek, Emilia Dobrowolska, Agnieszka Dębska, Urszula Woźniak-Sosnowska, Cezary Watała, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Restenoza a wybrane czynniki zapalne (hs-CRP, IL-6, TNF-alfa, fibrynogen) u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S327
Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia - Sopot - Gdańsk 21-23 września 2006
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/16
Autorzy: L[eszek] Markuszewski, R[obert] Pietruszyński, J[an] Ruxer, A[gnieszka] Dębska, E[milia] Dobrowolska.
Tytuł: Stężenie fibrynogenu i hemoglobiny glikowanej a powtórna rewaskularyzacja wieńcowa w grupie pacjentów leczonych primary PCI z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 suppl. wyd. spec., s. 83
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/16
Autorzy: L[eszek] Markuszewski, R[obert] Pietruszyński, J[an] Ruxer, E[milia] Dobrowolska, A[gnieszka] Dębska.
Tytuł: Wpływ preproceduralnego stężenia hs-CRP u pacjentów z różnym wyrównaniem glikemii leczonych primary PCI z powodu ostrego zespołu wieńcowego na powtórny zabieg rewaskularyzacji wieńcowej w obserwacji 18-miesięcznej.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 88
Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/16
Autorzy: Robert Pietruszyński, Agnieszka Szadkowska, Emilia Dobrowolska, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Czy poziom hemoglobiny glikowanej może stanowić czynnik predykcyjny choroby wieńcowej?
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. 223
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst13/16
Autorzy: M. Plewka, J. Drożdż, M[ichał] Ciesielczyk, P[iotr] Lipiec, Ł[ukasz] Chrzanowski, E[milia] Dobrowolska, B[arbara] Uznańska, M[aria] Krzemińska-Pakuła, J. D. Kasprzak.
Tytuł: Quantification of local left ventricular function and ventricular asynchrony in patients with chronic heart failure using pulsed-wave tissue Doppler echocardiography.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 3, suppl. 1, s. 20
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/16
Autorzy: Michał Plewka, Emilia Dobrowolska, Barbara Uznańska, Jarosław Drożdż, Jan Zbigniew Peruga, Wojciech Religa, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak.
Tytuł: Long term clinical follow-up of patients with myocardial bridging the coronary arteries.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-16
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/16
Autorzy: Emilia Dobrowolska, Ewa Trzos, Małgorzata Kurpesa, Michał Żebrowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Odstęp QT i jego rozproszenie w teście wysiłkowym u pacjentów z kompresją skurczową.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, s. 21
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: M. Plewka, J. Drożdż, J. D. Kasprzak, J. Z. Peruga, M[ichał] Ciesielczyk, B[arbara] Plewka, E[milia] Dobrowolska, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
Tytuł: Quantification of myocardial contractility using spectral tissue Doppler echocardiography in patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy.
Czasopismo: Eur J Heart Fail Suppl
Szczegóły: 2002 : Vol. 1, suppl. 1, s. 33
ISSN: 1567-4215
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi