Zapytanie: DĘBSKA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Karolina Szymańska, Marcin Książczyk, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Intraventricular thrombus progression due to poor compliance with anticoagulant treatment in a patient with Hypereosinophilic and antiphospholipid syndromes
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2019 : T. 77, nr 4, s. 480-481
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/21
Autorzy: Marcin Książczyk, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Karolina Szymańska, Tomasz Grycewicz, Andrzej Lubiński.
Tytuł: Myocarditis or myocardial infarction, that is the question. Myocardial infarction nonobstructive coronary arteries mimicking myocarditis
Tytuł całości: W: EuroCMR 2019, Venice, Italy, 02-04.05.2019
Strony: , poz. P389
Konferencja: , Venice, 2019.05.02
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/21
  Autorzy: Marcin Książczyk, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Ewelina Pokrywka, Iwona Karcz-Socha, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Acute renal artery thromboembolism in the course of untreated atrial fibrillation manifested by Pickering-like syndrome
  Czasopismo: Eur J Heart Fail
  Szczegóły: 2018 : Vol. 20, Suppl. 1, s. 540, P2048
  Konferencja: European Society of Cardiology, Wiedeń, 2018.05.26
  ISSN: 1879-0844
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/21
  Autorzy: Marcin Książczyk, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Focal heart uptake of 18F-fludeoxyglucose in a patient with lung tumour undergoing positron emission tomography/computed tomography
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2018 : T. 76, nr 10, s. 1490
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  5/21
  Autorzy: Artur Łagodziński, Tomasz Górnik, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Włodzimierz Grabowicz, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Idiosyncratic reaction to contrast during angiography manifested by hyperthermia with sensorimotor aphasia.
  Tytuł angielski: Idiosynkratyczna reakcja na kontrast podczas koronarografii pod postacią hipertermii oraz afazji czuciowo-ruchowej.
  Czasopismo: Folia Cardiol
  Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 1, s. 78-80, Streszcz.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: C
  Język publikacji: EN, 0
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  DOI:
  Adres url:

  6/21
  Autorzy: Ewa Wonko, Agnieszka Dębska-Kozłowska, Anna Szwedzińska, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: 6-minute walk test or peak oxygen consumption is better to predict clinical response to resynchronization therapy?
  Czasopismo: Eur J Heart Fail
  Szczegóły: 2015 : V. 17, Suppl. 1, p. 323, poz. P1522
  Uwagi: , 23-26.05.2015
  Konferencja: , Seville, 2015.05.23
  ISSN:
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  7/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska-Kozłowska, Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński.
  Tytuł: Stare i nowe leki antyarytmiczne.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka i leczenie migotania przedsionków.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
  Strony: s. 71-79, ryc., tab., bibliogr.
  Konferencja: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawa, 9-10 marca 2012
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  ISBN: 978-83-62138-69-1
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  8/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Characteristics of young patients aged under 35 with acute coronary syndrome.
  Czasopismo: Clin Exp Med Lett
  Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 3, s. 177-182, tab., bibliogr.
  ISSN: 1895-2089
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  9/21
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Follow-up pacjentów z ICD implantowanym według wskazań MADIT II.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  10/21
  Autorzy: A. Lubiński, A[gnieszka] Dębska, H[anna] Szwed, G[rzegorz] Walczak, J[acek] Kubica, A[ndrzej] Cieśliński, M[aria] Trusz-Gluza, G[rzegorz] Raczak, Z[dzisława] Kornacewicz-Jach, M[aciej] Sterliński, A. Przybylski, S[ławomir] Sielski, P[rzemysław] Mitkowski, A. Filipecki, M[aciej] Kempa, J[arosław] Kaźmierczak.
  Tytuł: Przydatność badania elektrofizjologicznego dla oceny ryzyka arytmii komorowych w grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i LVEF >= 30%.
  Czasopismo: Folia Cardiol Excerpta
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, suppl. C, s. 9
  Uwagi: XVI Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sopot 14-16 czerwca 2007 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  11/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: An analysis of coronarography results and selected cardiac risk factors in patients with acute coronary syndrome according to the level of cardiac troponin T.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 1, s. 20-27, tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  12/21
  Autorzy: L[eszek] Markuszewski, J[an] Ruxer, A[gnieszka] Dębska, E[milia] Dobrowolska, M[onika] Terlecka, M[arek] Paradowski, R[obert] Pietruszyński.
  Tytuł: Ocena ryzyka wieńcowego na podstawie stężenia hs-CRP u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Czasopismo: Med Dypl
  Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 suppl. wyd. spec., s. 88
  Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/21
  Autorzy: Marcin Makowski, Robert Pietruszyński, Konrad Masiarek, Emilia Dobrowolska, Agnieszka Dębska, Urszula Woźniak-Sosnowska, Cezary Watała, Leszek Markuszewski.
  Tytuł: Restenoza a wybrane czynniki zapalne (hs-CRP, IL-6, TNF-alfa, fibrynogen) u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 64, suppl. 5, s. S327
  Uwagi: X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia - Sopot - Gdańsk 21-23 września 2006
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  14/21
  Autorzy: L[eszek] Markuszewski, R[obert] Pietruszyński, J[an] Ruxer, A[gnieszka] Dębska, E[milia] Dobrowolska.
  Tytuł: Stężenie fibrynogenu i hemoglobiny glikowanej a powtórna rewaskularyzacja wieńcowa w grupie pacjentów leczonych primary PCI z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
  Czasopismo: Med Dypl
  Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 suppl. wyd. spec., s. 83
  Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  15/21
  Autorzy: L[eszek] Markuszewski, R[obert] Pietruszyński, J[an] Ruxer, E[milia] Dobrowolska, A[gnieszka] Dębska.
  Tytuł: Wpływ preproceduralnego stężenia hs-CRP u pacjentów z różnym wyrównaniem glikemii leczonych primary PCI z powodu ostrego zespołu wieńcowego na powtórny zabieg rewaskularyzacji wieńcowej w obserwacji 18-miesięcznej.
  Czasopismo: Med Dypl
  Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 88
  Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  16/21
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Marcin Makowski, Agnieszka Dębska, Robert Pietruszyński.
  Tytuł: C-reactive protein as a predictor of major adverse cardiac events (MACE) after percutaneous coronary intervention?
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 3, s. 152-156, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  17/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Czynniki ryzyka, przebieg kliniczny i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych u pacjentów do 40. roku życia - przegląd piśmiennictwa.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2005 : T. 10, nr 1, s. 43-47, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  18/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Defects of coagulation and antiphospholipid antibodies in patients up to 40 years old with acute coronary syndrome.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2005 : Vol. 1, nr 1, s. 34-36, bibliogr.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  19/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Rola przeciwciał antyfosfolipidowych w etiopatogenezie ostrych zespołów wieńcowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 8, s. 543-547, Sum.
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  20/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Wartość oznaczania troponin w ocenie polekowego uszkodzenia mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 2, s. 67-69, Sum.
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  21/21
  Autorzy: Agnieszka Dębska, Małgorzata Lelonek.
  Tytuł: Znaczenie podwyższonych poziomów troponin w wybranych stanach klinicznych.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 2, s. 215-219, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi