Zapytanie: DĄBROWSKI RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: J[acek] Drobnik, B[ożena] Stempniak, A[ndrzej] Marczyński, D[ariusz] Tosik, A[licja] Szczepanowska, D[onata] Słotwińska, R[yszard] Dąbrowski.
Tytuł: Elevated level of collagen and glycosaminoglycans in the heart of hypothyroid rats.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2010 : Vol. 57, nr 4, s. 152
Uwagi: XLV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, 20-23 September 2010, Wisła
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/20
Autorzy: J[acek] Drobnik, J[oanna] Ciosek, D[onata] Słotwińska, B[ożena] Stempniak, D[orota] Żukowska, A[ndrzej] Marczyński, D[ariusz] Tosik, H[ieronim] Bartel, R[yszard] Dąbrowski, A[licja] Szczepanowska.
Tytuł: Experimental hypothyroidism increases content of the collagen and glycosaminoglycans in the heart.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2009 : Vol. 60, nr 2, s. 63-70
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.631
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/20
Autorzy: Jacek Drobnik, Alicja Szczepanowska, Donata Słotwińska, Bożena Stempniak, Andrzej Marczyński, Ryszard Dąbrowski.
Tytuł: Increased collagen and glycosaminoglycans levels in the heart of hypothyroids rats
Tytuł całości: W: XXI Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies
Adres wydawniczy: Marseille, 2008
Strony: s. 128
Konferencja: , Marsylia, 2008.07.09
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Alicja Szczepanowska, Donata Słotwińska, Sławomir Olczak, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Regulatory influence of melatonin on collagen accumulation in the infarcted heart scar.
  Czasopismo: J Pineal Res
  Szczegóły: 2008 : Vol. 45, nr 3, s. 285-290
  ISSN: 0742-3098
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.098
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  DOI:

  Pełny tekst  5/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Donata Słotwińska, Alicja Szczepanowska, Andrzej Marczyński, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Eksperymentalna hipotyreoza powoduje wzrost zawartości kolagenu i glikozoaminoglikanów w sercu.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 5, s. 482
  Uwagi: XII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN 11-13 października 2007, Serock
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  6/20
  Autorzy: J[acek] H[enryk] Drobnik, S[ławomir] Olczak, A[licja] Szczepanowska, L[ucjusz] Jakubowski, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Collagen accumulation in the scar of the infarcted heart is regulated by the pineal gland.
  Tytuł całości: W: FECTS XXth & ISMB meeting July 1-5, 2006 Oulu, Finland : abstracts.
  Adres wydawniczy: Oulu, 2006
  Strony: s. 75
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  7/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Alicja Szczepanowska, Sławomir Olczak, Donata Słotwińska, Dariusz Tosik, Hieronim Bartel, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Melatonina zwiększa zawartość kolagenu w bliźnie po zawale serca, badania in vivo i in vitro.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 2, s. S377
  Uwagi: X Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Komisji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN 20-22 października 2005 Poznań Kiekrz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  8/20
  Autorzy: J[acek] Drobnik, D[onata] Słotwińska, S[ławomir] Olczak, A[licja] Szczepanowska, D[ariusz] Tosik, H[ieronim] Bartel, L[ucjusz] Jakubowski, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Soluble and insoluble collagen concentration is elevated by melatonin in the culture of myofibroblasts derived from the myocardial scar - preliminary report.
  Czasopismo: Folia Histochem Cytobiol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 43, suppl. 1, s. 146-147
  Uwagi: IX Conference on Cell Biology September 15-17, 2005 Łódź, Poland
  ISSN: 0239-8508
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  9/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Donata Słotwińska, Sławomir Olczak, Alicja Szczepanowska, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Melatonin reverses the effect of pinealectomy on the collagen content in the scar of the heart after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 96-97
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  10/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Donata Słotwińska, Sławomir Olczak, Alicja Szczepanowska, Dariusz Tosik, Hieronim Bartel, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Method of isolation and culture of myofibroblasts derived from the scar of the heart after myocardial infraction.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 98-99
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  11/20
  Autorzy: Jacek Drobnik, Alicja Szczepanowska, Sławomir Olczak, Donata Słotwińska, Lucjusz Jakubowski, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Regulacyjny wpływ szyszynki na zawartość kolagenu w bliźnie po zawale mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 9/10, s. 570
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  12/20
  Autorzy: J[acek] Drobnik, A[licja] Szczepanowska, S[ławomir] Olczak, D[onata] Słotwińska, L[ucjusz] Jakubowski, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Regulatory effect of the pineal gland on the collagen content in the myocardial scar after infarction.
  Tytuł całości: W: Molecular and physiological aspect of regulatory processes of the organism : (materials of 13th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS) Cracow, June 3-4, 2004 / ed. by Henryk Lach.
  Adres wydawniczy: Cracow, 2004
  Strony: s. 103-105
  Typ publikacji: PFZ
  Język publikacji: EN

  13/20
  Autorzy: J[acek] Drobnik, A[licja] Szczepanowska, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Temporary augmentation of glycosaminoglycans content in the heart after left coronary artery ligation.
  Czasopismo: Pathophysiology
  Szczegóły: 2004 : Vol. 11, nr 1, s. 35-39
  ISSN: 0928-4680
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/20
  Autorzy: J. Ciosek, A. Cisowska, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Galanin affects vasopressin and oxytocin release from the hypothalamo-neurohypophysial system in haemorrhaged rats
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 54, nr 2, s. 233-246
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.406
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  15/20
  Autorzy: Tomasz Kun, Ryszard Dąbrowski.
  Tytuł: Endoteliny w regulacji funkcji układu krążenia.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 2, s. 149-155, Sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  16/20
  Autorzy: A[nna] Cisowska, J[oanna] Ciosek, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Galanin inhibits vasopressin and oxytocin release in dehydrated rats.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, supl. 1, s. 21
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  17/20
  Autorzy: A[nna] Cisowska, J[oanna] Ciosek, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Galanina hamuje uwalnianie wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórzowo-przysadkowego szczura.
  Tytuł angielski: Galanin inhibits vasopressin and oxytocin release from the hypothalamo-neurohypophysial system in haemorrhaged rats.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 178-179
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  18/20
  Autorzy: S[ławomir] Olczak, B[ożena] Stempniak, J[olanta] Janus, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Thyroid hormones in blood serum and collagen content in thyroid during aging of rats.
  Czasopismo: J Physiol Pharmacol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 1, s. 69
  Uwagi: XXII Congress of the Polish Physiological Society September 4-7th, 2002 Bydgoszcz, Poland
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  19/20
  Autorzy: J[oanna] Ciosek, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Tyreoliberyna, wstrzykiwana dożylnie, moduluje uwalnianie wazopresyny i oksytocyny u szczurów odwadnianych.
  Tytuł angielski: Thyrotropin-releasing hormone injected intravenously affects vasopressin and oxytocin release in dehydrated rats.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 176-177
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  20/20
  Autorzy: M[arlena] Juszczak, E[wa] Bojanowska, B[ożena] Stempniak, R[yszard] Dąbrowski.
  Tytuł: Udział substancji P w mechanizmach uwalniania wazopresyny oraz oksytocyny z układu podwzgórze - część nerwowa przysadki in vitro.
  Tytuł angielski: The role of substance P in the mechanisms of vasopressin and oxytocin secretion from the hypothalamo-neurohypophysial system: in vitro studies.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 146-147
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi