Zapytanie: DĄBROWSKI JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Agata Gajos, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek, Andrzej Bogucki.
Tytuł: Should non-movement specialists refer patients for SPECT-DaTSCAN?
Czasopismo: Neurol NeurochirPol
Szczegóły: 2019 : Vol. 53, nr 2, s. 138-143
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/20
Autorzy: Michał Błaszczyk, Paweł Cichocki, Małgorzata Bieńkiewicz, Janusz Dąbrowski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of the relation between pelvicalyceal dilatation in ultrasound and features of obstructive uropathy in dynamic renal scintigraphy
Czasopismo: Eur J Nucl Mol Imaging
Szczegóły: 2018 : Vol. 45, suppl. 1, s. 337
Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Dusseldorf, 2018.09.13
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  3/20
  Autorzy: Michał Błaszczyk, Paweł Cichocki, Małgorzata Birńkiewicz, Janusz Dąbrowski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Assessment of the relation between pelvicalyceal dilatation in ultrasound and features of obstruvtive uropathy in dynamic renal scintigraphy
  Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
  Szczegóły: 2018 : T. 21, nr 2, s. 96-99
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  4/20
  Autorzy: Michał Błaszczyk, Małgorzata Bieńkiewicz, Paweł Cichocki, Janusz Dąbrowski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Ocena zależności pomiędzy poszerzeniem UKM w badaniu USG, a cechami uropatii zaporowej w dynamicznej scyntygrafii nerek
  Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
  Adres wydawniczy: Szczecin : Zakład Medycyny Nuklearnej, 2018
  Strony: 27 s.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Nuklearnej, PUM w Szczecienie, Szczecin, 2018.05.23
  Uwagi: Temat przewodni: diagnostyka i terapia radioizotopowa w erze medycyny personalizowanej: streszczenia zgłoszonych prac
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  5/20
  Autorzy: Agata Gajos, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Jacek Kuśmierek, Andrzej Bogucki, Anna Płachcińska.
  Tytuł: Rola SPECT-DaTSCAN w diagnostyce izolowanego drżenia
  Tytuł angielski: The role of SPECT-DaTSCAN in the diagnosis of isolated tremor syndromes
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2018 : T. 18, nr 2, s. 74-78
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  6/20
  Autorzy: Agata Gajos, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bieńkiewicz, Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek, Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki.
  Tytuł: Is nigrostriatal dopaminergic deficit necessary for Holmes tremor to develop? The DaTSCAN and IBZM SPECT study
  Czasopismo: J Neural Transm (Vienna)
  Szczegóły: 2017 : Vol. 124, nr 11, s. 1389-1393
  Uwagi: Epub 2017 Aug 23
  ISSN: 0300-9564
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.776
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  7/20
  Autorzy: Robert Bibik, Bartłomiej Tomasik, Anna Papis-Ubych, Michał Spych, Hanna Niewiarowska, Leszek Gottwald, Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek, Jacek Fijuth.
  Tytuł: Scintigraphic evaluation of salivary function after intensity modulated radiotherapy for head and neck cancer.
  Czasopismo: Int J Radiat Oncol Biol Phys
  Szczegóły: 2017 : Vol. 99, nr 2 suppl. 1, s. E378, poz. 2897
  Konferencja: , San Diego California, 2017.09.24
  ISSN: 0360-3016
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, 0
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  8/20
  Autorzy: Janusz Dąbrowski, Robert Bibik, Jacek Fijuth, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Normatywne wartości czynności wydzielniczej ślinianek wyznaczone na podstawie badania scyntygraficznego.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 58
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  9/20
  Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[obert] Bibik, J[akub] Siennicki, J[acek] Fijuth, J. Kuśmierek.
  Tytuł: Scintigraphic evaluation of salivary glands function in patients with cancers of head and neck treated by intensity modulated radiotherapy (IMRT).
  Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
  Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S463
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  10/20
  Autorzy: Janusz Dąbrowski, Ryszard Markert, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Optimized lymphoscintigraphy and diagnostics of lymphatic oedema of the lower extremities.
  Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
  Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 1, s. 26-29
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  11/20
  Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[yszard] Markert, J. Kuśmierek.
  Tytuł: Przydatność zoptymalizowanej metody limfoscyntygraficznej w diagnostyce obrzęków limfatycznych kończyn dolnych.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2008 : T. 23, nr 45, s. 94
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  12/20
  Autorzy: Ryszard Markert, Janusz Dąbrowski, Jerzy Nowacki, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Scyntygraficzna ocena zaburzeń krążenia chłonki w obrzęku kończyn dolnych u chorych z owrzodzeniem żylnym goleni.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 11/12, s. 410-414, ryc., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  13/20
  Autorzy: Jacek Kuśmierek, Janusz Dąbrowski, Małgorzata Bieńkiewicz, Remigiusz Szumiński, Anna Płachcińska.
  Tytuł: Radionuclide assessmetn of lower limb perfusion using 99mTc-MIBI in early stages of atherosclerosis.
  Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 18-23
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  14/20
  Autorzy: R[yszard] Markert, J[anusz] Nowacki, J[anusz] Dąbrowski.
  Tytuł: Badania limfoscyntygraficzne u chorych z owrzodzeniem goleni.
  Tytuł całości: W: 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Białystok 14-17 września 2005 r. : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2005
  Strony: s. 324
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  15/20
  Autorzy: Ryszard Markert, Bogdan Modzelewski, Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek, Janusz Nowacki.
  Tytuł: Limfoscyntygrafia jako metoda z wyboru dla oceny obrzęku limfatycznego kończyn dolnych.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 114, s. 828-830, bibliogr., Sum
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  16/20
  Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[yszard] Markert, J. Kuśmierek.
  Tytuł: Limfoscyntygraficzna ocena zaburzeń krążenia chłonki u pacjentów z przewlekłym owrzodzeniem żylnym goleni.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 91
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  17/20
  Autorzy: J[anusz] Dąbrowski, R[emigiusz] Szumiński, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
  Tytuł: Perfuzja kończyn dolnych badana metodą scyntygraficzną u osób z prawidłowym spektrum przepływu krwi w badaniu USD-D.
  Czasopismo: Probl Med Nukl
  Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 42-43
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  18/20
  Autorzy: Janusz Dąbrowski, Jacek Mikosiński, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Scintigraphic and ultrasonographic assessment of the effect of lumbar sympathectomy upon chronic arteriosclerotic ischaemia of lower extremities.
  Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
  Szczegóły: 2003 : Vol. 6, nr 1, s. 17-22
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  19/20
  Autorzy: Janusz Dąbrowski.
  Tytuł: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
  Adres wydawniczy: Łódź : Akademia Medyczna w Łodzi. Instytut Radiologii - Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej. Zakład Medycyny Nuklearnej, 2002
  Uwagi: Promotor:dr hab. med. Jacek Kuśmierek. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000

  20/20
  Autorzy: Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek.
  Tytuł: Rola badań radioizotopowych w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych.
  Czasopismo: Forum Kardiol
  Szczegóły: 2002 : T. 7, nr 2, s. 73-77
  ISSN: 1425-3674
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi