Zapytanie: CZUPRYNIAK ANETA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/30

Autorzy: Monika Pawlak-Bratkowska, Małgorzata Stańczyk, Dobromiła Barańska, Anna Kałużyńska, Anna Stańczyk-Przyłuska, Jolanta Lukamowicz, Aneta Czupryniak, Marcin Tkaczyk.
Tytuł: Influence of low birth weight on blood pressure and kidney volume in healthy 2-3 years old children.
Tytuł angielski: Wpływ małej masy urodzeniowej na ciśnienie tętnicze i objętość nerek u zdrowych dieci w 2. i 3. roku życia.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2015 : Vol. 90, nr 5, s. 372-377, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 15.000
DOI:
Adres url:

2/30
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Grażyna Chwatko, Edward Bald.
Tytuł: Metabolizm homocysteiny i glutationu w zaostrzeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego leczonego glikokortykosteroidami.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 154, s. 294-297, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/30
Autorzy: Barbara Kamer, Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Renata Pasowska, Konrad Pyziak, Przemysław Kiciński, Tadeusz Bujnowski, Elżbieta Czkwianianc, Aneta Czupryniak, Władysław Grabowski, Małgorzata Gzik-Musiał, Ewa Haze, Ewa Małecka-Panas, Danuta Mazurkiewicz, Justyna Pałczyńska-Moździerz, Anna Pankowska, Barbara Podgórska, Elżbieta Rzepkowska, Danuta Sobantka, Bogdan Sołek, Janusz Wojtuń, Regina Ziółkowska-Grześkowiak, Jolanta Życka-Podkowska.
Tytuł: Częstość mykoplazmatycznych zapaleń płuc u dzieci w Łodzi i makroregionie na podstawie obserwacji własnych.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2008 : T. 83, nr 5, s. 472-476, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

4/30
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Danuta Owczarek, Jolanta Lukamowicz, Michał Nowicki.
Tytuł: Markers of endothelial dysfunction in children with idiopathic nephrotic syndrome.
Czasopismo: Am J Nephrol
Szczegóły: 2008 : Vol. 28, nr 2, s. 197-202, tab., bibliogr.
ISSN: 0250-8095
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.182
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst5/30
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Jolanta Lukamowicz, Danuta Owczarek, Ewa Świątkowska, Romualda Rajska.
Tytuł: Thrombomodulin, von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor 1 as markers of endothelial injury in nephrotic children.
Czasopismo: NDT Plus
Szczegóły: 2008 : Vol. 1, suppl. 2, s. ii305
Uwagi: XLV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) May 10-13, 2008 Stockholm, Sweden
ISSN: 1753-0784
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/30
Autorzy: M[arcin] Tkaczyk, A[neta] Czupryniak, D[anuta] Owczarek, J[olanta] Lukamowicz, R[omualda] Rajska, E[wa] Świątkowska, M. Nowicki.
Tytuł: Wskaźniki uszkodzenia śródbłonka naczyniowego u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
Tytuł angielski: Markers of endothelial in jury in children with idiopathic nephrotic syndrome
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2008 : T. 24, suppl. 3, s. 45
Uwagi: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej Pułtusk, 29-31 maj 2008
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst7/30
Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki.
Tytuł: Ectopic mediastinal parathyroid carcinoma as a cause of dialysis-dependent renal failure.
Czasopismo: Hemodial Int
Szczegóły: 2007 : Vol. 11, nr 4, s. 398-402
ISSN: 1492-7535
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
DOI:

Pełny tekst8/30
Autorzy: Przemysław Korohoda, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk, Lidia Krawentek, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus.
Tytuł: New equation for total body water (TBW) and extracellular water (ECW) estimation in dialyzed chidren. Polish multicenter study.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2007 : Vol. 22, suppl. 6, s. vi96
Konferencja: European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Barcelona, 2007.06.21
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  9/30
  Autorzy: Dorota Drożdż, Przemysław Korohoda, Jacek A. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Lidia Krawentek, Aleksandra Żurowska, Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Iga Leśniewska, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda, Ewa Stefaniak, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus, Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Joanna Śladowska, Maryja Lipka, Roman Stankiewicz, Irena Błądek, Ilona Olszak-Szot.
  Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
  Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
  Szczegóły: 2007 : T. 9, nr 1, s. 55-59, tab., wykr.,bibliogr., Sum.
  ISSN: 1733-912X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  10/30
  Autorzy: D[orota] Drożdż, J. A. Pietrzyk, P[rzemysław] Korohoda, P[rzemko] Kwinta, L[idia] Krawentek, A[leksandra] Żurowska, I[lona] Zagożdżon, I[rena] Bałasz-Chmielewska, I[ga] Leśniewska, D[anuta] Zwolińska, J[acek] Kleszczyński, I[rena] Makulska, K[rystyna] Szprynger, M[aria] Szczepańska, M. Nowicki, A[neta] Czupryniak, A[nna] Półtorak-Krawczyk, J[acek] Zachwieja, A[lfred] Warzywoda, E[wa] Stefaniak, M[aria] Roszkowska-Blaim, B[eata] Leszczyńska, P[iotr] Perdeus, R[yszard] Grenda, S[ylwester] Prokurat, J[oanna] Śladowska, M[aryja] Lipka, R[oman] Stankiewicz, I[rena] Błądek, I[lona] Olszak-Szot.
  Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Nutritional and volemic status evaluated by bioimpedance analysis in peritoneally dialyzed children. Polish multicenter study results
  Czasopismo: Stand Med (Warsz 2004)
  Szczegóły: 2007 : T. 9, supl. 29, s. 10
  ISSN: 1733-912X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  11/30
  Autorzy: Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk, Przemysław Korohoda, Przemko Kwinta, Lidia Krawentek, Aleksandra Żurowska, Ilona Zagożdżon, Irena Bałasz-Chmielewska, Iga Leśniewska, Danuta Zwolińska, Jacek Kleszczyński, Irena Makulska, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Półtorak-Krawczyk, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda, Ewa Stefaniak, Maria Roszkowska-Blaim, Beata Leszczyńska, Piotr Perdeus, Ryszard Grenda, Sylwester Prokurat, Joanna Śladowska, Maryja Lipka, Roman Stankiewicz, Irena Błądek, Ilona Olszak-Szot.
  Tytuł: Stan odżywienia i nawodnienia oceniany metodą analizy bioimpedancji u dzieci dializowanych otrzewnowo. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego.
  Czasopismo: Nefrol Dial Pol
  Szczegóły: 2007 : T. 11, suppl. 1, s. 4
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Wisła, 2007.05.23
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  12/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Marcin Tkaczyk, Grażyna Chwatko, Edward Bald, Michał Nowicki.
  Tytuł: Albumin thiolation in relapse and remission of the idiopathic nephrotic syndrome.
  Czasopismo: J Am Soc Nephrol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 17, suppl, s. 904A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Diego, CA, 2006.11.14
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  13/30
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Jolanta Lukamowicz, Edyta Książek, Anna Półtorak-Krawczyk, Ewa Świątkowska, Michał Nowicki.
  Tytuł: Insulin sensitivity and beta-cell function in children with idiopathic nephrotic syndrome.
  Czasopismo: Pediatr Nephrol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 10, s. 1517
  Uwagi: 40th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Palermo, October 7-10, 2006
  ISSN: 0931-041X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/30
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Jolanta Lukamowicz, Edyta Książek, Anna Półtorak-Krawczyk, Ewa Świątkowska, Michał Nowicki.
  Tytuł: Insulinowrażliwość i czynność komórki ß trzustki u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2006 : T. 63, suppl. 3, s. 217-219, tab., bibiogr., Sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  15/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Anna Kałużyńska, Marcin Tkaczyk, Anna Półtorak-Krawczyk, Bartosz Ostrowski, Bogusław Więcek, Michał Nowicki.
  Tytuł: Ocena zaburzeń krążenia obwodowego u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
  Czasopismo: Przegl Lek
  Szczegóły: 2006 : T. 63, suppl. 3, s. 214-216, tab., bibiogr., Sum.
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  16/30
  Autorzy: A[neta] Czupryniak, M[arcin] Tkaczyk, G[rażyna] Chwatko, E[dyta] Książek, Edward Bald, Michał Nowicki.
  Tytuł: Plasma homocystein and albumin homocysteinylation in children with idiopathic nephrotic syndrome.
  Czasopismo: Pediatr Nephrol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 21, nr 10, s. 1518
  Uwagi: 40th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Palermo, October 7-10, 2006
  ISSN: 0931-041X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  17/30
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki.
  Tytuł: Wady wrodzone układu moczowego.
  Tytuł całości: W: Podstawy nefrologii dla studentów medycyny / pod red. Michała Nowickiego i Ilony Kurnatowskiej.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2006
  Strony: s. 77-90, tab., wykr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  18/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Marcin Tkaczyk, Anna Kałużyńska, Anna Półtorak-Krawczyk, Michał Nowicki.
  Tytuł: Autonomic function testing in children with nephrotic syndrome treated with cyclosporin A.
  Czasopismo: Pediatr Nephrol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 20, nr 9, s. C109
  Uwagi: 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology September 10-13, 2005 Istanbul, Turkey : abstracts
  ISSN: 0931-041X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  19/30
  Autorzy: Sylwia Zamojska, Magdalena Szklarek, Aneta Czupryniak, Michał Nowicki.
  Tytuł: Determinants of low daily physical activity in chronic haemodialysis patients.
  Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
  Szczegóły: 2005 : Vol. 20, suppl. 5, s. v138
  Uwagi: XLII Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) June 4-7, 2005 Instanbul, Turkey
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Grażyna Chwatko, Anna Jander, Edward Bald.
  Tytuł: Peritoneal clearance of homocysteine with icodexrin or standard glucose solution exchange.
  Czasopismo: Nephrology (Carlton)
  Szczegóły: 2005 : Vol. 10, nr 6, s. 571-575
  ISSN: 1320-5358
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.278
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  Pełny tekst  21/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Anna Kałużyńska, Michał Nowicki, Bogusław Więcek, Edward Bald, Danuta Owczarek.
  Tytuł: Raynaud's phenomenon and endothelial dysfunction in end-stage renal disease patients treated with haemodialysis.
  Czasopismo: Kidney Blood Press Res
  Szczegóły: 2005 : Vol. 28, nr 1, s. 27-31
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  Pełny tekst  22/30
  Autorzy: Marcin Tkaczyk, Aneta Czupryniak, Anna Jander, Jolanta Lukamowicz, Maria Szczepańska, Tomasz Jarmoliński, Krystyna Szprynger, Michał Nowicki.
  Tytuł: Serum TGF beta1 concentration in children at varius stages of chronic kidney disease.
  Czasopismo: Pediatr Nephrol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 20, nr 9, s. C110
  Uwagi: 39th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology September 10-13, 2005 Istanbul, Turkey : abstracts
  ISSN: 0931-041X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  23/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Michał Nowicki, Anna Jander, Edward Bald, Grażyna Chwatko.
  Tytuł: Effect of hemodialysis and hemodiafiltration on total and reduced plasma glutathione.
  Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
  Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 370
  Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  24/30
  Autorzy: M. Nowicki, A[neta] Czupryniak, E[dward] Bald, G[rażyna] Chwatko.
  Tytuł: Influence of hemodiafiltration on plasma aminothiol redox status.
  Czasopismo: Am J Nephrol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 24 [suppl.], s. 127
  Uwagi: Singapore NephroAsia 2004, 9-12 February 2004 Suntec Singapore International Convention and Exhibition Center
  ISSN: 0250-8095
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.056
  Punktacja Min. Nauki: 9.000

  25/30
  Autorzy: Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Anna Jander, Edward Bald, Grażyna Chwatko.
  Tytuł: Influence of icodextrin and glucose-based solutions on peritoneal clearance of major plasma aminothiols.
  Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
  Szczegóły: 2004 : Vol. 19, suppl., s. 178
  Uwagi: XLI Congress European Renal Association May 15-18, 2004 Lisbon, Portugal
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  26/30
  Autorzy: Anna Kałużyńska, Aneta Czupryniak, Sławomir Zwolenik, Marcin Lis, Bogusław Więcek, Michał Nowicki.
  Tytuł: Objaw Raynauda a wybrane markery stanu śródbłonka u chorych hemodializowanych.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 2, s. 157-162, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  27/30
  Autorzy: A[nna] Jander, A[neta] Czupryniak, A[nna] Kałużyńska, E[lżbieta] Jaskólska, J[arosław] Lewy, K[rzysztof] Szyłło, M. Nowicki.
  Tytuł: Rzadka przyczyna niedrożności cewnika dootrzewnowego - opis przypadku.
  Czasopismo: Probl Lek
  Szczegóły: 2004, nr 2 suppl., s. 33
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  28/30
  Autorzy: M. Nowicki, A[neta] Czupryniak, G[rażyna] Chwatko, A[nna] Jander, E[dward] Bald.
  Tytuł: Wpływ różnych płynów do dializy otrzewnowej na klirens otrzewnowy aminotioli.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Białystok 2-5 czerwiec 2004 : abstracts book.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2004
  Strony: s. 66
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Influence of icodextrin and glucose-based solutions on peritoneal clearance of major plasma aminothiols. Tamże s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  29/30
  Autorzy: Aneta Czupryniak, Grażyna Chwatko, Edward Bald, Michał Nowicki.
  Tytuł: Wpływ zabiegu hemodializy i hemofiltracji na stężenie glutationu w osoczu oraz zawartość jego postaci utlenionych i zredukowanych.
  Czasopismo: Pediatr Pol
  Szczegóły: 2004 : T. 79, nr 2, s. 151-156, Sum.
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  30/30
  Autorzy: Michał Nowicki, Aneta Czupryniak, Dorota Nowakowska, Jan Wilczyński.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych - ocena czynników ryzyka, zapobieganie i leczenie.
  Czasopismo: Ginekol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 73, nr 9, s. 783-795, Sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi