Zapytanie: CZEKALSKI STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Stępień, Agata Bielecka-Dąbrowa, Mariusz Kowalczyk, Marcin Barylski, Anna Gluba, Stanisław Czekalski, Marcin Adamczak, Alicja Całka, Elżbieta Florczak, Zbigniew Gaciong, Jerzy Głuszek, Piotr Jankowski, Andrzej Januszewicz, Jacek Kądziela, Jacek Małyszko, Jolanta Małyszko, Przemysław Miarka, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Aleksander Prejbisz, Bolesław Rutkowski, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Łukasz Stryczyński, Andrzej Tykarski, Andrzej Więcek, Adam Witkowski.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe w 2012 roku, za monografię pt.:\"Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej\" pod red. Jacka Rysza i Macieja Banacha.
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013 ; -
Szczegóły: -
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0

2/18
Autorzy: Jacek Rysz, Maciej Banach, Mariusz Stępień, Agata Bielecka-Dąbrowa, Mariusz Kowalczyk, Marcin Barylski, Anna Gluba, Stanisław Czekalski, Marcin Adamczak, Alicja Całka, Elżbieta Florczak, Zbigniew Gaciong, Jerzy Głuszek, Piotr Jankowski, Andrzej Januszewicz, Jacek Kądziela, Jacek Małyszko, Jolanta Małyszko, Przemysław Miarka, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Aleksander Prejbisz, Bolesław Rutkowski, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Łukasz Stryczyński, Andrzej Tykarski, Andrzej Więcek.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa naukowa 1-go stopnia za monografię pt. "Nadciśnienie tętnicze a nerki. Kontrowersje wokół nefropatii nadciśnieniowej".
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2013
Typ publikacji: NAG
Język publikacji: PL, 0
Adres url:

3/18
Autorzy: Bolesław Rutkowski, Michał Myśliwiec, Władysław Sułowicz, K Bidas, K Ciechanowski, Stanisław Czekalski, A Dębska-Ślizień, Marian Klinger, J Kopeć, Jacek Manitius, Michał Nowicki, Andrzej Oko, Z Wańkowicz, Wojciech Załuska.
Tytuł: Stanowisko Grupy Roboczej Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie nefrologii dotyczące miejsca dializatorów heparynowych w praktyce dializacyjnej.
Czasopismo: Forum Nefrol
Szczegóły: 2011 : T. 4, nr 1, s. 78-80, Sum.
ISSN: 1899-3338
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

4/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Michał Myśliwiec, Ryszard Grenda, Grażyna Bogdanowicz, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski, Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Durlik, Marian Klinger, Andrzej Książek, Andrzej Oko, Jacek Manitius, Tomasz Stompór, Władysław Sułowicz, Andrzej Więcek, Zbigniew Zdrojewski, Danuta Zwolińska.
Tytuł: Stanowisko Grupy Roboczej Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia powikłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek (PChN-PMK).
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 1, s. 1-5, Sum.
Uwagi: Grupa Robocza Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst5/18
Autorzy: Magdalena Szklarek-Kubicka, Jolanta Fijałkowska-Morawska, Danuta Zaremba-Drobnik, Andrzej Uciński, Stanisław Czekalski, Michał Nowicki.
Tytuł: Effect of intradialytic intravenous administration of omega-3 fatty acids on nutritional status and inflammatory response in hemodialysis patients: a pilot study.
Czasopismo: J Ren Nutr
Szczegóły: 2009 : Vol. 19, nr 6, s. 487-493
Uwagi: Epub 2009 Jul 17
ISSN: 1051-2276
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.204
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/18
Autorzy: Stefan Krivoshiev, Vasil V. Todorov, Jacek Manitius, Stanisław Czekalski, Paul Scigalla, Rossen Koytchev, Michał Nowicki.
Tytuł: Comparison of the therapeutic effects of epoetin zeta and epoetin alpha in the correction of renal anaemia.
Czasopismo: Curr Med Res Opin
Szczegóły: 2008 : Vol. 24, nr 5, s. 1407-1415, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Michał Nowicki jest jednym z kilkunastu współautorów i należy do Epoetin Zeta Study Group którego członkowie zostali wymienieni na końcu artykułu
ISSN: 0300-7995
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.962
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst7/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Praktyczne wskazówki do realizacji procedur zgodnych z charakterystyką grup jednorodnych (JGP).
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 1, s. 1-3
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst8/18
Autorzy: Andrzej Więcek, Bolesław Rutkowski, Wacław Bentkowski, Stanisław Czekalski, Magdalena Durlik, Ryszard Gelert, Marian Klinger, Jolanta Małyszko, Jacek Manitius, Michał Myśliwiec, Zbigniew Nowak, Michał Nowicki, Władysław Sułowicz.
Tytuł: Stanowisko Zespołu Ekspertów dotyczące aktualnych problemów leczenia niedokrwistości nerkopochodnej.
Tytuł angielski: Expert group statement concerning present aspects of renal anemia therapy
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 3, s. 87-88
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/18
Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski.
Tytuł: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów leczonych nerkozastępczo.
Tytuł całości: W: Leczenie nerkozastępcze
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Bolesława Rutkowskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007
Strony: s. 497-508, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISBN: 978-83-60608-11-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.225

10/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą choroba nerek -uaktualnienie 2007.
Czasopismo: Nefrol Nadciśn Tętn
Szczegóły: 2007, nr 3, s. 6-20, Sum.
ISSN: 1644-485X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

11/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą choroba nerek - uaktualnienie 2007.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 2, s. 45-52, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL

Pełny tekst12/18
Autorzy: Magdalena Szklarek, Jolanta Fijałkowska-Morawska, Danuta Zaremba-Drobnik, Andrzej Uciński, Stanisław Czekalski, Michał Nowicki.
Tytuł: The effect of short-term intravenous intradialytic administration of omega-3 fatty acids on inflammatory response and nutritional status in chronic haemodialysis patients.
Czasopismo: Nephrol Dial Transplant
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, suppl. 4, s. iv455
Uwagi: XLIII Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) July 15-18, 2006 Glasgow, United Kingdom
ISSN: 0931-0509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/18
Autorzy: Stanisław Czekalski, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Cieszanowski, Wiesław Jakubowski, Andrzej Januszewicz, Włodzimierz Januszewicz, Barbara Jarząb, Anna Kasperlik-Załuska, Andrzej Kański, Andrzej Kawecki, Andrzej Kulig, Dariusz Lange, Andrzej Lewiński, Mieczysław Litwin, Jan Lubiński, Janusz Nauman, Maciej Otto, Mariola Pęczkowska, Aleksander Prejbisz, Andrzej Prokurat, Tomasz Romer, Dariusz Sitkiewicz, Rafał Słapa, Stanisław Sporny, Marek Sznajderman, Aleksander Wasiutyński, Małgorzata Wiench, Andrzej Więcek.
Tytuł: Wytyczne dotyczce diagnostyki i leczenia chorych z guzem chromochłonnym.
Czasopismo: Nadciśn Tętn
Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 1, s. 1-19
ISSN: 1428-5851
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski.
Tytuł: Chlorowodorek sewelameru i jego zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu hiperfosfatemii u chorych z niewydolnością nerek.
Tytuł całości: W: Praktyczny poradnik rozpoznawania i leczenia zaburzeń Ca-P u pacjentów z niewydolnością nerek / red. nauk.: Rutkowski Bolesław, Czekalski Stanisław.
Adres wydawniczy: Gdańsk, 2005
Strony: s. 93-103, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

15/18
Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski.
Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - uaktualnienie 2005.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 3, s. 89-96, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst16/18
Autorzy: Michał Nowicki, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski, Maciej Drożdż, Magdalena Durlik, Jan Forfa, Ryszard Grenda, Alicja Grzegorzewska, Marian Klinger, Andrzej Książek, Ryszard Kwieciński, Jacek Manitius, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Władysław Sułowicz, Andrzej Więcek, Danuta Zwolińska.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznanwania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4, s. 145-146
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst17/18
Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Witold Chrzanowski, Alicja Grzegorzewska, Andrzej Książek, Ryszard Kwieciński, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Andrzej Rydzewski, Władysław Sułowicz.
Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 3, s. 87-92, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst18/18
Autorzy: Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Witold Chrzanowski, Kazimierz Ciechanowski, Marian Klinger, Andrzej Książek, Jacek Mannitius, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Władysław Sułowicz, Zofia Wańkowicz, Andrzej Więcek.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 197-202, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi