Zapytanie: CIESIELSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Leszek Szmigiero, Kazimierz Studzian, Ewa Ciesielska.
Tytuł: Chemia ogólna.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi,, 2010
Strony: 107 s. , ryc., wykr., tab.,
Uwagi: Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna
ISBN: 978-83-61058-71-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

2/26
Autorzy: Marzena Wieczorkowska, Piotr Szajerski, Radosław Michalski, Jan Adamus, Andrzej Marcinek, Jerzy Gębicki, Ewa Ciesielska, Leszek Szmigiero, Ewa Lech-Marańda, Anna Szmigielska-Kapłon, Tadeusz Robak.
Tytuł: Cytotoxic activity of the selected pyridinium salts against murine leukemia L1210.
Czasopismo: Pharmacol Rep
Szczegóły: 2007 : Vol. 59, nr 2, s. 216-223
ISSN: 1734-1140
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.764
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst3/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Agata Szuławska, Kazimierz Studzian, Justyn Ochocki, Katarzyna Malinowska, Krzysztof Kik, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Comparative studies on the mechanism of cytotoxic action of novel platinum II complexes with pyrazole ligands.
Czasopismo: J Inorg Biochem
Szczegóły: 2006 : Vol. 100, nr 10, s. 1579-1585
Uwagi: Epub 2006 May 23
ISSN: 0162-0134
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.423
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst4/26
Autorzy: Krzysztof Kik, Małgorzata Wąsowska-Łukawska, Ewa Ciesielska, Irena Oszczapowicz, Leszek Szmigiero.
Tytuł: DNA damage and lipid peroxidation in L1210 cells by formamidino derivatives of doxorubicin.
Tytuł całości: W: XVIII International Conference on Physical Organic Chemistry.
Adres wydawniczy: Warszawa, Polska, 23 sierpień, 2006
Strony: s. 78
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Katarzyna Malinowska, Kazimierz Studzian, Justyn Ochocki, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Comparative studies on cisplatin and its new analogues containing pyrazole rings as non leaving ligands.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 52 suppl. 1, s. 37
Uwagi: 40th Meeting of Polish Biochemical Society Lublin 19-23 September 2005 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

6/26
Autorzy: E[wa] Ciesielska, K[azimierz] Studzian, M[ałgorzata] Wąsowska, I[rena] Oszczapowicz, L[eszek] Szmigiero.
Tytuł: Cytotoxicity, cellular uptake and DNA damage by daunorubicin and its new analogues with modified daunosamine moiety.
Czasopismo: Cell Biol Toxicol
Szczegóły: 2005 : Vol. 21, nr 3/4, s. 139-147, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 0742-2091
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.338
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst7/26
Autorzy: Jolanta Nawrot-Modranka, Elżbieta Zyner, Andrzej Kotyński, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia
Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2005
Uwagi: Za cykl 12 publikacji dotyczących aktywności przeciwnowotworowej związków w grupie kompleksów platyny(II) i heterocyklicznych ligandów fosfonowych. Udział: mniej niż 10%.
Typ publikacji: NAG
Punktacja Min. Nauki: 50.000

8/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Qualitative analysis.
Tytuł całości: W: Analytical chemistry for medical students / ed. by. Anna Janecka, Leszek Szmigiero, Anna Wiśniewska.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 1-36, ryc., tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN

9/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Kazimierz Studzian, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Cisplatin with aminoflavone wings as a potent apoptosis inducer of cancer cells.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa poświęcona pamięci profesora Bronisława Filipowicza Modyfikowane kwasy nukleinowe Łódź, 5-6 listopada 2004 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Łódź, 20044
Strony: s. 39-40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

10/26
Autorzy: Beata Kośmider, Kalina Wyszyńska, Ewa Janik-Spiechowicz, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska, Wojciech Wąsowicz.
Tytuł: Evaluation of the genotoxicity of cis-bis(3-aminoflavone)dichloroplatinum(II) in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2004 : Vol. 558, nr 1/2, s. 93-109
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.748
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst11/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Marian Wolszczak, Bogdan Gulanowski, Agata Szuławska, Agata Kochman, Diana Metodiewa.
Tytuł: In vitro antileukemic, antioxidant and prooxidant activities of antoksyd S (C/E/XXI): a comparison with baicalin and baicalein.
Czasopismo: In Vivo
Szczegóły: 2004 : Vol. 18, nr 4, s. 497-503
ISSN: 0258-851X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.753
Punktacja Min. Nauki: 8.000

12/26
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Ewa Ciesielska, Leszek Szmigiero, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki.
Tytuł: Induction of apoptosis and necrosis in lymphocytes by the cis-Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
Czasopismo: Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
Szczegóły: 2004 : Vol. 558, nr 1/2, s. 169-179
ISSN: 1383-5718
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.748
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst13/26
Autorzy: Marzena Wieczorkowska, Jacek Zielonka, Joanna Celińska, Jan Adamus, Ewa Ciesielska, Andrzej Marcinek, Leszek Szmigiero, Jerzy Gębicki.
Tytuł: 1-methyl-3-nitropyridine: an efficient oxidant of NADH in non-enzymatic and enzyme-mediated processes
Czasopismo: Free Radic Res
Szczegóły: 2003 : Vol. 37, nr 11, s. 1157-1162
ISSN: 1071-5762
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.523
Punktacja Min. Nauki: 12.000

Pełny tekst14/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Kazimierz Studzian, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Cisplatin with aminoflavone wings as an improved apoptosis inducer of cancer cells.
Tytuł całości: W: Gliwice Scientific Meetings 2003, 21-22 XI 2003.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2003
Strony: s. 44
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

15/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Kazimierz Studzian, Małgorzata Wąsowska, Irena Oszczapowicz, Leszek Szmigiero.
Tytuł: New daunorubicin analogue - studies on the mechanism of cytotoxicity.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 50, supl. 1, s. 138
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/26
Autorzy: Jerzy Gębicki, Jan Adamus, Andrzej Marcinek, Jacek Zielonka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka, Andrzej Denys, Ireneusz Ciebiada, Leszek Szmigiero, Ewa Ciesielska, Marzena Wieczorkowska.
Tytuł: W poszukiwaniu nowych leków: od badań podstawowych do produktu rynkowego.
Czasopismo: Przem Chem
Szczegóły: 2003 : T. 82, nr 8/9, s. 507-510, ryc., bibliogr.
ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

17/26
Autorzy: Leszek Szmigiero, Kazimierz Studzian, Ewa Ciesielska, Agata Szuławska.
Tytuł: Wykrywanie oraz ilościowe oznaczanie uszkodzeń DNA metodą elucji filtracyjnej.
Tytuł całości: W: Na pograniczu chemii i biologii / pod red. Henryka Koroniaka i Jana Barciszewskiego. T. 7.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk., 2003
Strony: s. 75-91, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

18/26
Autorzy: Anna Szmigielska-Kapłon, Ewa Ciesielska, Leszek Szmigiero, Tadeusz Robak.
Tytuł: Anthracyclines potentiate activity against murine leukemias L1210 and P388 in vivo and in vitro.
Czasopismo: Eur J Haematol
Szczegóły: 2002 : Vol. 68, nr 5, s. 370-375
ISSN: 0902-4441
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.807

Pełny tekst19/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Antoni Gwardys, Diana Metodiewa.
Tytuł: Anticancer, antiradical and antioxidative actions of novel antoksyd S and its major components, baicalin and baicalein.
Czasopismo: Anticancer Res
Szczegóły: 2002 : Vol. 22, nr 5, s. 2885-2892, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0250-7005
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.447

20/26
Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł: Assessing genotoxic properties of cis-Pt(II) 3-aminoflavone complex in comparison with cis-DDP.
Tytuł całości: W: Gliwickie Spotkania Naukowe 2002 22-23 November, Gliwice, Poland : scientific meetings.
Adres wydawniczy: Gliwice, 2002
Strony: s. 43
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

21/26
Autorzy: Ewa Ciesielska, Agata Szuławska, Kazimierz Studzian, Małgorzata Wąsowska, Irena Oszczapowicz, Leszek Szmigiero.
Tytuł: Cellular uptake of anthracycline derivatives and its relation to cytotoxicity and DNA damage
Tytuł całości: W: The Third Multidisciplinary Conference on Drug Research MKNOL 2002 Piła 13-16 maja 2002 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Piła, 2002
Strony: s. 122, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

22/26
Autorzy: Izabela Wójcik, Beata Kośmider, Jacek Bartkowiak, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
Tytuł: Changes of P53 and BAX Genes expression in A549 cells induced ny Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP
Tytuł całości: W: 32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society DNA damage and repair fundamental aspects and contribution to human disorders
Strony: s. 227, bibliogr.
Konferencja: , Warsaw, 2002.09.03
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  23/26
  Autorzy: Kazimierz Studzian, Ewa Ciesielska, Agata Szuławska, Irena Oszczapowicz, Małgorzata Wąsowska, Leszek Szmigiero.
  Tytuł: Morfolinowe i heksametylenoiminowe pochodne antracyklin - związek między strukturą i aktywnością biologiczną.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Wrocław 18-21 września 2002 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Wrocław, 2002
  Strony: s. 143-144, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  24/26
  Autorzy: Kazimierz Studzian, Małgorzata Wąsowska, Ewa Ciesielska, A. Szuławska, Irena Oszczapowicz, Leszek Szmigiero.
  Tytuł: Morpholine and hexamethyleneimine derivatives of amidino anthracycline drugs - relation between the structure and biological activity.
  Tytuł całości: W: 1st Central European Conference "Chemistry towards biology" 8-12 September, 2002, Portoroz, Slovenia : book of abstracts. Portoroz
  Strony: s. 132
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  25/26
  Autorzy: Beata Kośmider, Regina Osiecka, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
  Tytuł: Studies on apoptosis and necrosis in lymphocytes caused by Pt(II) complex of 3-aminoflavone in comparison with cis-DDP.
  Tytuł całości: W: 32nd Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society DNA damage and repair fundamental aspects and contribution to human disorders September 3-7, 2002 Warsaw, Poland : book of abstracts.
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2002
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  26/26
  Autorzy: Beata Kośmider, Izabela Wójcik, Regina Osiecka, Jacek Bartkowiak, Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki, Ewa Ciesielska.
  Tytuł: Zmiany aktywności transkrypcyjnej genów P53 i BAX w prawidłowych limfocytach krwi obwodowej człowieka indukowanej przez kompleks PT(ii) 3-aminoflawonu w porównaniu z cis-DDP
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego : streszczenia
  Strony: s. 166
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Wrocław, 2002.09.18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi