Zapytanie: CIEŚLAK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/43

Autorzy: Joanna S. Makowska, Małgorzata Cieślak, Marzanna Jarzębska, Anna Lewandowska-Polak, Marek L. Kowalski.
Tytuł: Angiopoietin-2 concentration in serum is associated with severe asthma phenotype.
Czasopismo: Allergy Asthma Clin Immunol
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 8, 7 s.
ISSN: 1710-1484
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.869
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/43
Autorzy: Małgorzata Cieślak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ciężka/Trudna postać astmy oskrzelowej. Część I: Odrębności kliniczne, demograficzne i badania wentylacji płuc.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2011 : T. 16, nr 4, s. 186-193, tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

3/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, M[ałgorzata] Cieślak, A Perez-Novo, J. S. Makowska, C Bachert.
Tytuł: Clinical and immunological determinants of severe/refractory asthma (SRA): association with Staphylococcal superantigen-specific IgE antibodies.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2011 : Vol. 66, nr 1, s. 32-38, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.271
Punktacja Min. Nauki: 45.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

Pełny tekst4/43
Autorzy: Zuzanna Lech, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska-Sabanty, Janina Łucja Grzegorczyk.
Tytuł: Wpływ immunoterapii swoistej (metodą ultra-rush)na aktywację leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2011 : T. 16, supl. 1, s. 38, Streszcz.
Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź,Polska 2-4 czerwca 2011 roku
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

5/43
Autorzy: Z[uzanna] Lech, M[agdalena] Kujawiak, S[ławomir] Kosiński, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, A. Grzelak, J[anina] Grzegorczyk, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Uwalnianie cytokin przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterpii swoistej metodą ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 57
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/43
Autorzy: J[oanna] Makowska, A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, B[arbara] Bieńkiewicz, A[nna] Lewandowska-Polak, E[wa] Smorawska-Sabanty, M[ałgorzata] Cieślak, S[ławomir] Kosiński, M[arcin] Kurowski, A[rkadiusz] Rotkiewicz, B[artłomiej] Woźniakowski, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wpływ aspiryny po wytworzeniu tolerancji na objawy nieżytu nosa i zatok oraz astmy oskrzelowej u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2010 : T. 15, Suppl. 2, s. 53
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 17-19 czerwca 2010, Łódź
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst7/43
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, Marek [Leszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of gramzyme B (GzmB) from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warszawa, Poland 6-10 June 2009 : abstract book
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/43
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Ł[ucja] Grzegorczyk.
Tytuł: Release of granzyme B(GzmB)from peripheral blood leukocytes in patients with hymenoptera venom allergy - effect of venom immunotherapy.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2009 : Vol. 64, suppl. 90, s. 355
Uwagi: XXVIII Congres of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Warsaw, Poland 6-10 June 2009
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

Pełny tekst9/43
Autorzy: Joanna S. Makowska, Małgorzata Cieślak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Stem cell factor and its soluble receptor (c-kit) in serum of asthmatic patients-correlation with disease severity.
Czasopismo: BMC Pulm Med
Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 1, s. [1-7], tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: art. w wersji elektronicznej - przyjęty do druku
ISSN: 1471-2466
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/43
Autorzy: Zuzanna Kłos, Magdalena Kujawiak, Maciej Chałubiński, Sławomir Kosiński, Małgorzata Cieślak, Ewa Smorawska, Aneta Grzelak, Marek L[eszek] Kowalski, Janina Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej pacjentów z alergią na jad osy - wpływ swoistej immunoterapii.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2009 : T. 14, nr 1, s. 55-62, wykr., bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/43
Autorzy: Milena Sokołowska, Karolina Wódz-Naskiewicz, Małgorzata Cieślak, Karolina Seta, Andrzej K[azimierz] Bednarek, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Variable expression of cysteinyl leukotriene type I receptor splice variants in asthmatic females with different promoter haplotypes.
Czasopismo: BMC Immunol
Szczegóły: 2009 : Vol. 10, -, s. [1-9], tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1471-2172
Typ publikacji: ZAE
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.661
Punktacja Min. Nauki: 27.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, Karolina Wódz, Joanna Stefańska, Małgorzata Cieślak, A. Bednarek, Marek K. Kowalski, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Alternatywny skład genu receptora CysLTR1 u pacjentów chorych na astmę, różniących się wariantami genetycznymi promotora tego genu.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 83
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/43
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, J[anina] Grzegorczyk, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Ekspresja CD63 na bazofilach krwi obwodowej u pacjentów z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych z uwzględnieniem immunoterapii typu ultra-rush.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 92-93
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, K[arolina] Wódz, M[ałgorzata] Cieślak, A. Bednarek, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Expression of CysLTR1, alternative transcripts in asthmatic patients with different promoter genotypes.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2008 : Vol. 63 suppl. 88, s. 16
Uwagi: XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 7-11 June in Barcelona Spain
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, M[ałgorzata] Cieślak, C[laudia] Perez-Novo, C[laus] Bachert.
Tytuł: Obecność swoistych przeciwciał IgE przeciw enterotoksynie gronkowcowej a ciężka postać astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 84
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/43
Autorzy: Joanna S. Makowska, Janina Grzegorczyk, Małgorzata Cieślak, Barbara Bieńkiewicz, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Recruitment of CD34+ progenitor cells into peripheral blood and asthma severity.
Czasopismo: Ann Allergy Asthma Immunol
Szczegóły: 2008 : Vol. 101, nr 4, s. 402-406, wykr., bibliogr.
ISSN: 1081-1206
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.221
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst17/43
Autorzy: Z[uzanna] Kłos, M[agdalena] Kujawiak, M[aciej] Chałubiński, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, E[wa] Smorawska, A. Grzelak, M[arek] L[eszek] Kowalski, J[anina] Grzegorczyk.
Tytuł: Uwalnianie granzymu B z leukocytów krwi obwodowej chorych z nadwrażliwością na jady owadów błonkoskrzydłych.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2008 : T. 13 supl. 2, s. 83
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia kliniczna Łódź 2008 19-21 czerwca 2008 r.
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

18/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, M[ałgorzata] Cieślak, J[ames] H. Shelhamer, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: 85-kDa cytosolic phospholipase A()2 group IValpha gene promoter polymorphisms in patients with severe asthma : a gene expression and case-control study.
Czasopismo: Clin Exp Immunol
Szczegóły: 2007 : Vol. 150, nr 2, s. 124-131, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0009-9104
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.747
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst19/43
Autorzy: Milena Sokołowska, Maciej Borowiec, Anetta Ptasińska, Małgorzata Cieślak, James H. Shelhamer, Marek L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: 85-kDa cytosolic phospholipase A2 group IV alfa gene promoter polymorphisms in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: 5th EAACI GA2LEN-Davos Meeting Basic immunology on allergy and clinicalimmunology 1-4 February 2007 Davos - Switzerland : final program and abstracts.
Adres wydawniczy: Davos, 2007
Strony: s. 29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/43
Autorzy: Karolina Wódz, Milena Sokołowska, Małgorzata Cieślak, Andrzej Bednarek, Marek L[eszek] Kowalski, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Alternative transcripts of cysteinyl leukotriene 1 receptor (CysLT1R) in patients with bronchial with bronchial asthma
Tytuł całości: W: XX World Allergy Congress Bangkok 2-6 XII 2007.
Adres wydawniczy: Bangkok, 2007
Strony: poz. 217
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/43
Autorzy: K[arolina] Wódz, M[ilena] Sokołowska, J[oanna] Makowska, S[ławomir] Kosiński, M[ałgorzata] Cieślak, A[ndrzej] Bednarek, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Alternatywne transkrypty receptora leukotrienów cysteinowych typu 1 (CysLTR1) u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 102
Uwagi: VIII Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 20-23 czerwca 2007
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

22/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, K[arolina] Wódz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Cystein leukotriene type 1 receptor (cysLT1R) polymorphisms in patients with severe asthma.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2007 : Vol. 62 suppl. 83, s. 374
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.334

23/43
Autorzy: R[afał] Pawliczak, M[ilena] Sokołowska, M[ałgorzata] Cieślak, A[nna] M. Lewandowicz, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Novel cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) promoter polymorphisms in patients with bronchial asthma.
Czasopismo: Am J Respir Crit Care Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 175, nr zjazd., s. A832
Uwagi: ATS International Conference May 18-23, 2007 San Francisco, California
ISSN: 1073-449X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.091

24/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, K[arolina] Wódz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Polimorfizmy w regionie promotorowym genu receptora leukotrienów cysteinylowych typu 1 (CysLTRa) u pacjentów chorych na ciężką astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2007 : T. 12 supl. 1, s. 109
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

25/43
Autorzy: Milena Sokołowska, Karolina Wódz, Małgorzata Cieślak, Marek [Leszek] Kowalski, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Promoter polymorphisms of cysteinyl leukotriene type 1 receptor in patients with different asthma phenotypes.
Tytuł całości: W: XX World Allergy Congress Bangkok 2-6 XII 2007.
Adres wydawniczy: Bangkok, 2007
Strony: poz. 104
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

26/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, K[arolina] Wódz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Promoter polymorphisms of cysteinyl leukotriene type 1 receptor in patients with severe asthma.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2007 : Vol. 30, suppl. 51, s. 38s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

27/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, A[nna] M. Lewandowicz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Analiza polimorfizmów dwunukletydowych sekwencji (CA)n w regionie paromotorowym genu 85 kDa cytozolowej fosfolipazy A2 (cPL A2) u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 233
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

28/43
Autorzy: M[ilena] Sokołowska, A[nna] M. Lewandowicz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] Kowalski, R[afał] Pawliczak.
Tytuł: Analysis of cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) promotor (CA)n repeats polymorphisms In patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: EAACI 2006 XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunologi Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : abstract book.
Adres wydawniczy: Vienna, 2006
Strony: s. 244
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/43
Autorzy: J[oanna] Makowska, M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Association of SCF serum concentration with asthma and asthma severity.
Tytuł całości: W: EAACI 2006 XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunologi Vienna, Austria, 10-14 June 2006 : abstract book.
Adres wydawniczy: Vienna, 2006
Strony: s. 129-130
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

30/43
Autorzy: Milena Sokołowska, Anna M. Lewandowicz, Małgorzata Cieślak, Marek L[eszek] Kowalski, Rafał Pawliczak.
Tytuł: Novel cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) promoter single nucleotide polymorphisms.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2006 : Vol. 28, suppl., s. 229s
Uwagi: 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany September 2-6, 2006
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

31/43
Autorzy: A[gnieszka] Olszewska-Ziąber, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Rozległość zmian przerostowych błony śluzowej zatok przynosowych u pacjentów z przewlekłym przerostem zapaleniem zatok i polipami nosa bez astmy w porównaniu do pacjentów ze współistniejącą astmą bez nadwrażliwości na aspirynę i astmą aspirynową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 293
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

32/43
Autorzy: J[oanna] Makowska, M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Stężenie czynnika wzrostowego komórek pnia (SCF) w surowicy krwi u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 274
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Wisła, 10-13 maja 2006
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, M[onika] Jędrzejczak, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, J[anina] Grzegorczyk, R[afał] Pawliczak, L[awrence] DuBuske.
Tytuł: Aspirin-triggered 15-HETE generation in peripheral blood leukocytes is a specific and sensitive aspirin-sensitive patients identification test (ASPITest).
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 9, s. 1139-1145, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0105-4538
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.496
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst34/43
Autorzy: Małgorzata Cieślak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Astma "trudna" w praktyce ambulatoryjnej.
Czasopismo: Przegl Alergol
Szczegóły: 2005 : R. 2, nr 4, s. 5-10, tab., bibliogr.
ISSN: 1732-7555
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst35/43
Autorzy: Małgorzata Cieślak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Postępowanie w "trudnej" astmie oskrzelowej.
Czasopismo: Służ Zdr
Szczegóły: 2005, nr 34/37, s. 26-31, ryc., tab.
ISSN: 0137-8686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

36/43
Autorzy: J[oanna] Makowska, J[anina] Grzegorczyk, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Obecność komórek macierzystych CD34+ i prekursorów eozynofilowych we krwi obwodowej pacjentów pacjentów z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2004 : T. 9 supl. 2, s. 111-112
Uwagi: VI Konferencja Środkowo-Europejska Alergia astma immunologia kliniczna Łódź 23-26 czerwca 2004 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

37/43
Autorzy: A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, R[afał] Pawliczak, M[onika] Jędrzejczak, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Effect of misoprostol on ASA-induced generation of 15-HETE in ASA-sensitive asthmatics.
Tytuł całości: W: XXII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Allergy as a Global Problem EAACI 2003 7-11 June 2003 Paris : abstract book / eds.: Annick Barbaud [i in.].
Adres wydawniczy: Paris, 2003
Strony: s. 22
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

38/43
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: TNF-alfa gene polymorphism in patients with severe bronchial asthma.
Tytuł angielski: Występowanie polimorfizmu genu dla TFN-alfa u chorych na ciężką postać astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Int Rev Allergol Clin Immunol
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 2, s. 40
ISSN: 1232-9142
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, PL

Pełny tekst39/43
Autorzy: M[arek] L[eszek] Kowalski, A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] M. DuBuske.
Tytuł: Aspirin-sensitive patients identification test (ASPIT).
Tytuł całości: W: American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) 2002 Annual Meeting, San Antonio November 15-20, 2002 : abstract book, San Antonio 2002
Strony: s. 11-12
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

40/43
Autorzy: Maciej Borowiec, Grzegorz Woszczek, Małgorzata Cieślak, Rafał Pawliczak, Marek L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Cyclooxygenase-1 alternatively spliced variant is overexpressed in peripheral blood leukocytes of asthmatic patients.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 422s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

41/43
Autorzy: M[ałgorzata] Cieślak, B[arbara] Bieńkiewicz, M. Borowiec, A[netta] Ptasińska, G[rzegorz] Woszczek, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Częstość występowania polimorficznych alleli HLA klasy II u chorych z ciężką postacią astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 148
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst42/43
Autorzy: A[netta] Ptasińska, B[arbara] Bieńkiewicz, R[afał] Pawliczak, M[ałgorzata] Cieślak, L[awrence] DuBuske, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Swoisty test in vitro dla diagnostyki oskrzelowej postaci nadwrażliwości na aspirynę.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 173
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst43/43
Autorzy: M. Borowiec, G[rzegorz] Woszczek, M[ałgorzata] Cieślak, R[afał] Pawliczak, M[arek] L[eszek] Kowalski.
Tytuł: Wzmożona ekspresja alternatywnego transkryptu genu cyklooksygenacy-1 w leukocytach chorych z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Alerg Astma Immun
Szczegóły: 2002 : T. 7 supl. 2, s. 138
Uwagi: Alergia Astma Immunologia kliniczna IV Konferencja Środkowo-Europejska Łódź 12-15 czerwca 2002 : materiały naukowe
ISSN: 1427-3101
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi