Zapytanie: CICHOŃSKA DOMINIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/67

Autorzy: Jan Krakowiak, Dorota Raczkiewicz, Artur Wdowiak, Dominika Cichońska, Iwona Bojar.
Tytuł: Atherogenic lipid profile and health behaviours in women post-menopause working in agriculture
Czasopismo: Ann Agric Environ Med
Szczegóły: 2019 : -, -, 7 s.
ISSN: 1232-1966
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.030
Punktacja Min. Nauki: 70.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/67
Autorzy: Hanna Taraszkiewicz, Dominika Cichońska-Rzeźnicka, Irena Kierzkowska, Romuald Holly.
Tytuł: Rola Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK) w zarządzaniu bezpieczeństwem pacjenta na bloku operacyjnym
Tytuł angielski: The role of the Surgical Safety Checklist (SSC) in managing the safety of patient at the operating block
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : vol. 29, nr 12 cz. I, s. 31-46
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

3/67
Autorzy: Dominika Cichońska-Rzeźnicka, Martyna Jankowska, Izabela Rydlewska-Liszkowska, Adam Rzeźnicki.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego poprzez edukację zdrowotną na podstawie opinii pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Miszewie Murowanym
Tytuł angielski: Risk Management of Colon Cancer Through Health Education Based on The Opinion of Patients of Primary Care in Miszew Murowana
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2018 : T. 19, nr 12 cz. 1, s. 75-90, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/67
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Dominika Cichońska, Jan Krakowiak, Aleksandra Mariańska, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Ocena postaw studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wobec palenia tytoniu i polityki antytytoniowej w latach 2015-2017
Tytuł angielski: Assessment of attitudes of students of Health Sciences Department at the Medical University of Lodz towards tobacco smoking and anti-tobacco policy in 2015-2017
Czasopismo: Przegl Lek
Szczegóły: 2017 : T. 74, nr. 10, s. 471-476
ISSN: 0033-2240
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Praca afiliowana przez UMED

5/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Marlena Seliwiak, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez wybranych czynnych zawodowo ratowników medycznych zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego
Tytuł angielski: Assessment of the Emergency Medical Services by Selected Paramedics Employed in the Lodz Voivodship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 7 cz.1, s. 183-199, Summ.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/67
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Katarzyna Kędzior.
Tytuł: Rola usług finansowych w działalności firm średnich, małych i mikro w Polsce - faktyczna i postrzegana przez przedsiębiorców
Tytuł angielski: The Role of Financial Services in the Activities of Small and Medium -Sized Enterprises in Poland - Actual and Perceived by Entrepreneurs
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, s. 43-57, Sum.
Uwagi: UMED 502-03/6-069-01/502-64-088
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

7/67
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Dominika Cichońska, Katarzyna Sawczuk, Włodzimierz Stelmach.
Tytuł: Wypalenie zawodowe pielęgniarek - analiza zjawiska w wybranych placówkach medycznych
Tytuł angielski: Professional Burnout Among Nurses - Analysis of the Phenomenon at the Selected Medical Facility
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 7 cz. 1, s. 169-181, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

8/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Jarosław Bogucki, Adam Rzeźnicki, Romuald Holly.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem nieprawidłowego żywienia przez edukację na podstawie diagnozy nawyków żywieniowych studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Politechniki Łódzkiej
Tytuł angielski: Risk Management of Abnormal Nutrition Through Education Based on Diagnosis of Eating Habits of Students of Selected Faculties at the Medical University of Lodz and the Lodz University of Technology
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2017 : T. 18, nr 10 cz. 3, s. 73-90, Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED

9/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Romuald Holly, Beata Gruda, Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena stopnia zabezpieczenia ryzyka starości przez pensjonariuszy wybranych domów opieki w Polsce i w Belgii.
Tytuł angielski: The degree of risk of aging protection in the oppinions of selected care homes' residents in Poland and in Belgium.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz.3, s. 9-21, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

10/67
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych
Tytuł angielski: The way the quality of health services is perceived and treated by the managerial personnel of public hospitals
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2016 : 67, 3, 365-373, Sum.
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.416
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

11/67
Autorzy: Magdalena Rudzińska, Dominika Cichońska, Alina Kowalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Realizacja funkcji personalnej a determinanty otoczenia wewnętrznego jednostek ochrony zdrowia
Tytuł angielski: Implementation of the human resources function and the determinants of the internal environment of health care units.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz. 3, s. 75-87, bibliogr., tab., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

12/67
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Paulina Nowak, Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Wpływ certyfikatu jakości na zakażenia szpitalne w podmiotach leczniczych w województwie łódzkim.
Tytuł angielski: The impact of a quality certificate on nosocomial infections in hospitals in the region of Lodz.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, z. 10 cz. 3, s. 23-33, bibliogr., tab., Sum
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

13/67
Autorzy: Piotr Stelmach, Mateusz Kuzdak, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Dominika Cichońska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wpływ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego na poziom satysfakcji pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnej izbie przyjęć
Tytuł angielski: The impact of the transformation of Independent Public Health Care Centre in a commercial company on the level of satisfaction of patients using health care services in hospital's admission room
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2016 : Vol. 17, nr 10 cz. 3, s. 35-48
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

14/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Zaopatrzenie w świadczenia zdrowotne - metodologia, analiza źródeł informacji
Tytuł całości: W: Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Romuald Holly
Adres wydawniczy: Warszawa : Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2016
Strony: s. 97-130
ISBN: 978-83-918642-8-9
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: P
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

15/67
Autorzy: Anna Rybarczyk-Szwajkowska, Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Tytuł: Badanie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim - metoda i wyniki.
Tytuł angielski: Research on the Quality of Hospital Healthcare Services in the Region of Łódź - Methodology and Results.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, nr 10, s. 7-19, bibliogr., Streszcz., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

16/67
Autorzy: Hanna Balkiewicz, Iwona Stelmach, Dominika Cichońska, Emilia Kwiatek-Brzezińska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty zachowań nabywców okularów na podstawie klientów salonu Vision Express w Łodzi.
Tytuł angielski: Determinants of glasses purchasers' behavior based on Vision Express' customers in Lodz.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 81-100, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

17/67
Autorzy: Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach, Alina Kowalska, Dominika Cichońska, Aleksandra Marjańska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Postawy studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu wobec zakazów palenia tytoniu jako istotny element zarządzania polityką zdrowotną i legislacyjną.
Tytuł angielski: Attitudes of students of the Faculty of Health Sciences toward smoking ban as an important element of health and legislative policy.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 193-206, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

18/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Ryzyko utraty zdrowia a zabezpieczenie zdrowotne w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Tytuł całości: W: Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Irena Jędrzejczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2015
Strony: s. 278-290
ISBN: 978-83-64335-18-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

19/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Iwona Stelmach, Paulina Matusiak, Elżbieta Albin, Jan Krakowiak.
Tytuł: Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek jako problem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie medycznym
Tytuł angielski: Professional burnout among nurses as a problem in human resource management at medical enterprise
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 21-38, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

20/67
Autorzy: Anna Szczerbak, Włodzimierz Stelmach, Dominika Cichońska, Łukasz Sobieszczyk, Jan Krakowiak.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem występowania chorób przenoszonych drogą płciową poprzez kształtowanie zachowań seksualnych.
Tytuł angielski: Risk management of prevalence of sexually transmitted diseases by formation of sexual behavior.
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2015 : Vol. 16, z. 10, s. 131-153, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

21/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Włodzimierz Stelmach, Adam Rzeźnicki, Alina Kowalska, Hanna Balkiewicz, Maria Sobieszek, Jan Krakowiak.
Tytuł: Determinanty zakupu leków na przykładzie klientów wybranej apteki w Piotrkowie Trybunalskim
Tytuł angielski: Determinants of drug purchase - customers selected pharmacies in Piotrków Trybunalski as an example
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : T. 15, z. 12. cz. 3, s. 19-47, ryc., tab., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

22/67
Autorzy: Krzysztof Włodarczyk, Kamila Zagier-Koziara, Hanna Balkiewicz, Julia Krakowiak, Anna Szczerbak, Iwona Bednarek, Jolanta Gajda, Dominika Cichońska.
Tytuł: Ocena jakości życia przez pacjentów diabetologicznych w wybranych radomszczańskich placówkach
Tytuł angielski: Evaluation of quality of life of di abetes patients in selected medical centers in Radomsko
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, 12 cz. 3, s. 127-143, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

23/67
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Rok: 2014 : - (XIV/IV)
Uwagi: red. nacz. Romuald Holly, red. tem. Dominika Cichońska
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

24/67
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Rok: 2014 : - (XV/V)
Uwagi: red. nacz. Romuald Holly, red. tem. Dominika Cichońska
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PE
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

25/67
Autorzy: Aneta Świątczak, Jan Krakowiak, Anna Szczerbak, Agata Gajewska, Joanna Gajda, Julia Krakowiak, Dominika Cichońska.
Tytuł: Przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w opinii pracowników placówek leczniczych
Tytuł angielski: The transformation of the health care facility into a commercial company in the opinion of its employees
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, nr 12 cz. 3, s. 93-108, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

26/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Joanna Sułkowska, Marta Kędzia.
Tytuł: Soft skills of caregivers - results of studies conducted in the Take Care project
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2014 : Vol. 15, z. 12 cz. 3, s.  109-126, ryc., wykr., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

27/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: About the assumptions and method of planning the healthcare strategy presented in a book called "Insurance in the organization of healthcare" by Romuald Holly, published by KIU, Warsaw 2013
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 141-144
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

28/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Romuald Holly.
Tytuł: Appraisal of supplying inhabitants with medical health services financed by public resources - taking Lodz province as an example.
Tytuł angielski: Ocena zaopatrzenia mieszkańców regionu w świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych - na przykładzie województwa łódzkiego.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2013 : 13, s. 65-78
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

29/67
Autorzy: Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska, Michał Kamiński, Alina Kowalska, Joanna Sułkowska, Jolanta Michalska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Bieganie rekreacyjne jako ważny aspekt w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Tytuł angielski: Recreational running as an important aspect of management
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T. 14, 10, s. 45-57
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

30/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Martyna Kosiuk, Jan Krakowiak.
Tytuł: Kosztochłonność leczenia szpitalnego pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych powyżej 30 dni - studia przypadków
Tytuł angielski: Cost Effectiveness of Hospital Treatment of Stroke Patients Hospitalized for More than 30 Days - Case Studies
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 173-184, bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Adres url:

31/67
Autorzy: Artur Wdowiak, Dominika Cichońska, Adam Rzeźnicki, Jan Krakowiak.
Tytuł: Narzędzia marketingowe w ocenie usług sektora leczenia niepłodności
Tytuł angielski: Marketing tools in the evaluation of infertility treatment services sector
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 133-142, tab., ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

32/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Beata Jakubowska, Jan Krakowiak.
Tytuł: Ocena postrzegania wybranych procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w placówkach działalności leczniczej w województwie świętokrzyskim
Tytuł angielski: Assessment of compliance selected procedures to prevent infections and infectious diseases in hospitals in świętokrzyskie voivodeship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T. 14, z. 10, s. 107-121, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

33/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Barbara Kostrzewa, Rafał Budzisz, Jan Krakowiak.
Tytuł: Opieka długoterminowa w Polsce - stan obecny, możliwości zmian - na podstawie badań w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w województwie mazowieckim
Tytuł angielski: Long-term care in Poland - current, possible changes - Based on research in the Department of Nursing-Protecting in mazowieckie voivodeship
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol.14, nr 10, s. 185-196, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Adres url:

34/67
Autorzy: Jan Krakowiak, Adam Rzeźnicki, Ewa Świerczyńska, Joanna Sułkowska, Emilia Krakowiak, Dominika Cichońska.
Tytuł: Profilaktyka chorób narządu wzroku wśród mieszkańców Warszawy
Tytuł angielski: Prevention of eye diseases among the residents of Warsaw
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10 cz. 3, s. 9-21, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

35/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Małgorzata Szcześniak, Aneta Renata Mamos.
Tytuł: Zarządzanie zakażeniami szpitalnymi na przykładzie placówki leczniczej w Łodzi
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : Vol. 14, nr 10, s. 85-105
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

36/67
Autorzy: Petre Iltchev, Dominika Cichońska.
Tytuł: Objectives of organizations based on IT systems
Tytuł całości: W: Changes in public health pragmatics : Zmiany w pragmatyce zdrowia publicznego
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Marii Danuty Głowackiej
Adres wydawniczy: Poznań : Pol. Tow. Nauk o Zdrowiu, 2012
Strony: 87-99, tab., bibliogr., Streszcz.
ISBN: 978-83-62228-07-2
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

37/67
Autorzy: Aneta Renata Mamos, Dominika Cichońska.
Tytuł: Analysis of incidence of parasitic zoonoses in łódzkie voivodeship as compared to nation-wide data from 2004-2008
Tytuł całości: W: Human health environment. Biological factors and medical reserach
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Adam Anczyk
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, 2011
Strony: s. 71-81
ISBN: 978-83-931504-5-8
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN, EN
Praca afiliowana przez UMED

38/67
Autorzy: Petre Iltchev, Dominika Cichońska.
Tytuł: Czynniki wpływające na wybór form oszczędzania w celu zabezpieczenia emerytalnego (na przykładzie studentów wybranych łódzkich uczelni )
Czasopismo: Polit Społ
Szczegóły: 2011 : 38, nr spec. cz. 2, s. 5-7, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0137-4729
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

39/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Korzyści i zagrożenia związane z outsourcingiem w ochronie zdrowia
Czasopismo: Zesz Nauk UE Pozn
Szczegóły: 2011, nr 181, s. 268-276, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1689-7374
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

40/67
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska.
Tytuł: Loss of health as a subject of insurance
Tytuł całości: W: The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries - looking for the right way
Adres wydawniczy: Kijev, 2011
Strony: 4 s.
Konferencja: , Kijev, 3-4 November 2011
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, RU
Praca afiliowana przez UMED

41/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Obecne i przyszłe zastosowanie Risk Adjustment w Stanach Zjednoczonych (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 147-149
ISSN: 1732-324X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

42/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Przezorność emerytalna studentów (na przykładzie wybranych łódzkich uczelni)
Czasopismo: Polit Społ
Szczegóły: 2011 : 38, nr spec. cz. 2, s. 2 - 4, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 0137-4729
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

43/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Risk Adjustment jako zasada i narzędzie zmiany społecznej w systemie ochrony zdrowia - od pasywnej do aktywnej korekty ryzyka (skrót artykułu)
Tytuł angielski: Risk Adjustment as a principle and a tool of the social change in Health Care System - from passive" to "active" adjustment - discussion of the article
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 103-111
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

44/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Risk Adjustment w niemieckim systemie zabezpieczenia zdrowotnego - czy system kompensacji ryzyka stanowi zachętę do jego selekcji (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 137-140
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

45/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev, Anna Staszewska.
Tytuł: Risk Adjustment - statystyczne i ekonometryczne metody pomiaru jakości w szpitalach (omówienie artykułu)
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2011 : T. 9, s. 133-135
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PO
Język publikacji: 0, 0
Praca afiliowana przez UMED

46/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej
Czasopismo: Pr Nauk Uniw Ekon Wroc
Szczegóły: 2011, 228, 78-86, wykr.
ISSN: 1899-3192
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED

47/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Hanna Saryusz-Wolska, Petre Iltchev.
Tytuł: Wpływ grupowych zakupów aptecznych na efektywność szpitali uniwersyteckich
Czasopismo: Zesz Nauk Uniw Szczec
Szczegóły: 2011, nr 637, s. 273-280, tab., bibliogr., Streszcz.
ISSN: 1640-6818
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

48/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Petre Iltchev.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej
Czasopismo: Zdr Publ
Szczegóły: 2011 : Vol. 121, nr 1, s. 3-7
ISSN: 0044-2011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

49/67
Autorzy: Sylwia Gradowska-Burczyk, Dominika Cichońska.
Tytuł: Zdrowie Publiczne. Aktualne uwarunkowania i zmiany.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Marii Danuty Głowackiej, Joanny Zdanowskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 2011
Strony: 265 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum., Streszcz.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 978-83-62228-06-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL, PL
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

50/67
Autorzy: Petre Iltchev, Dominika Cichońska.
Tytuł: Implementation of hospital group purchasing in university-owned hospitals.
Tytuł całości: W: Medical and social problems of human in different periods of life / pod red. Zbigniewa Kotwica
Adres wydawniczy: Radom : Publishing Office, 2010
Strony: s. 633-641, bibliogr.
ISBN: 978-83-7351-368-6
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

51/67
Autorzy: Petre Iltchev, Dominika Cichońska.
Tytuł: Rozwój sieci apterk, jako źródło przewagi rynkowej.
Czasopismo: Pr Mater Wydz Zarządz Uniw Gd
Szczegóły: 2010 : T. 1, nr 4, s. 341-352, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-1565
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

52/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Michał Marczak, Anna Raczkiewicz, Aleksandra Sierocka.
Tytuł: International Classification of Functioning, disability and health (ICF) in medical certification of disability.
Czasopismo: Zdr Publ
Szczegóły: 2009 : T. 119, nr 1, s. 7-13, Streszcz.
ISSN: 0044-2011
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst53/67
Autorzy: Romuald Holly, Dominika Cichońska, Edward Gabryś, Zbigniew Marcinkiewicz.
Tytuł: Ogólnopolskie badanie szpitali publicznych w latach 2005-2006 - wybrane statystyki.
Tytuł całości: W: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia : : zarządzanie i gospodarka /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk.: Romuald Holly, Jadwiga Suchecka.
Adres wydawniczy: Łódź ; Warszawa : : Krajowy Instytut Ubezpieczeń,, 2009
Strony: s. 269-292, tab., wykr., bibliogr.
Informacje o wydaniu: wyd. 1
ISBN: 83-911790-1-X
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

54/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Maciej Jewczak.
Tytuł: Public hospital in polish health care system management and financial economy (selected theses of the book).
Tytuł całości: W: Szpital publiczny w polskim systemie ochronie zdrowia : : zarządzanie i gospodarka finansowa /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk.: Romuald Holly, Jadwiga Suchecka.
Adres wydawniczy: Łódź ; Warszawa : : Krajowy Instytut Ubezpieczeń,, 2009
Strony: s. 353-367, tab., wykr., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 83-911790-1-X
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

55/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Szpital publiczny jako centrum kompetencyjne polskiego systemu ochrony zdrowia.
Tytuł całości: W: Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia : : zarządzanie i gospodarka /
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. nauk.: Romuald Holly, Jadwiga Suchecka.
Adres wydawniczy: Łódź ; Warszawa : : Krajowy Instytut Ubezpieczeń,, 2009
Strony: s. 45-92, tab., wykr., bibliogr.
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 83-911790-1-X
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

56/67
Autorzy: Michał Marczak, Dominika Cichońska.
Tytuł: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Tytuł całości: W: Risk management in health care system - metodology and chosen examples / ed. by Michał Marczak.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 2008
Strony: s. 15-21, ryc.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

57/67
Autorzy: Dominika Cichońska.
Tytuł: Methods of risk management in public hospitals of various reference in Poland.
Tytuł całości: W: Risk management in health care system - metodology and chosen examples / ed. by Michał Marczak.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 2008
Strony: s. 22-41, ryc., tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

58/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Michał Marczak, Aleksandra Sierocka.
Tytuł: Nowoczesne instrumenty zarządzania ryzykiem w systemie ochrony zdrowia na przykładzie ryzyka choroby i utraty zdrowia.
Tytuł całości: W: Nowoczesne instrumenty zarządzania / red. nauk. Stanisław Marciniak, Janusz Ostaszewski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ofic. Wydaw. SGH, 2008
Strony: s. 151-158, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Uwagi: Opracowanie naukowe z serii "Przyszłość zarządzania"
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000

59/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Michał Marczak, Anna Raczkiewicz.
Tytuł: Using the International Classification of Functioning, Disability and Health in measuring, quantifying and curing rheumatoid arthritis.
Tytuł całości: W: Risk management in health care system - metodology and chosen examples / ed. by Michał Marczak.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawn. Politechniki Łódzkiej, 2008
Strony: s. 84-88tab., wykr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000

60/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Michał Marczak, Anna Raczkiewicz-Papierska, Aleksandra Sierocka.
Tytuł: Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w orzecznictwie lekarskim inwalidztwa i niepełnosprawności.
Czasopismo: Probl Hig Epidemiol
Szczegóły: 2008 : T. 89, suppl. 1, s. 82
ISSN: 1895-4316
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst61/67
Autorzy: Edward Gabryś, Dominika Cichońska.
Tytuł: Risks occurring in public health care institutions in Poland.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2007 : Vol. 48, nr 2, s. 105-110, bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst62/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Anna Jacoń, Aleksandra Sierocka.
Tytuł: The framework of Polish health care system. Insurance and economic relations.
Tytuł całości: W: Materiali za III Mezdunarodna Naucna Prakticna Konferencija "Umenie i novovvedenija - 2007" 16-31 oktomvri 2007 godina : ikonomiki. T. 1.
Adres wydawniczy: Sofija, 2007
Strony: s. 44-55, tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZFZ
Język publikacji: EN

63/67
Autorzy: Michał Marczak, Dominika Cichońska, Anna Raczkiewicz-Papierska.
Tytuł: Zastosowanie metod zarządzania ryzykiem - odpowiednik var- w klinicznej terapii chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Tytuł całości: W: Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Katarzyny Boczkowskiej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Jerzy Lewandowski, Joanna Lecewicz-Bartoszewska, Katarzyna Boczkowska
Adres wydawniczy: Łódź : Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej, 2007
Strony: s. 83-88, tab., bibliogr.
ISBN: 978-83-61215-02-8
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

64/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Edward Gabryś.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2006 : 6, s. 95-104, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

65/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Barbara Pawlak.
Tytuł: Racjonalizacja polityki i systemu ochrony zdrowia w pracach studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 5, s. 103-107, ryc., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

66/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Edward Gabryś.
Tytuł: Zarządzanie ryzykiem w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce.
Czasopismo: Polit Zdrowot
Szczegóły: 2005 : 6, s. 95-104, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-221X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

67/67
Autorzy: Dominika Cichońska, Barbara Pawlak.
Tytuł: Propozycja zmian systemu ochrony zdrowia według obywatelskiego projektu ustawy "O finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej".
Czasopismo: Kronikarz
Szczegóły: 2004/2005 : R. 3, nr 1/2, s. 318-322
ISSN: 1732-9329
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi