Zapytanie: CHUDZIK WIESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/43

Autorzy: M[onika] Przybyła, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: The diagnostic value of P300 potential and vascular factor in dementia.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2010 : Vol. 17, Suppl. 3, s. 84
Uwagi: 14th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS 2010), 25-28 September 2010, Geneva, Switzerland
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/43
Autorzy: M[ałgorzata] Pawełczyk, H[enryk] Chmielewski, Z[bigniew] Baj, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Hyperlipidemia as a factor of platelet activation in patients after ischemic stroke.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2009 : Vol. 16, suppl. 3, s. 405, -
Uwagi: Abstracts of the 13th Congress of the European Federation of Neurological Societes Florence, Italy 12-15 September 2009
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/43
Autorzy: Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Wiesław Chudzik, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Czynnik naczyniowy a potencjał P 300 w zespołach otępiennych.
Tytuł angielski: The vascular factor and p 300 potential in the dementias
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S560
Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst4/43
Autorzy: M[ałgorzata] Pawełczyk, H[enryk] Chmielewski, Z[bigniew] Baj, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Leukocyte-platelet aggregates in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 3, s. 262
Uwagi: Abstracts of the 12th Congres of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain 23-26 August 2008
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst5/43
Autorzy: Wiesław Chudzik.
Tytuł: Od powstania Uniwersytetu Medycznego do chwili obecnej.
Tytuł całości: W: Historia II Katedry Chorób Układu Nerwowego (dawniej Kliniki Nurologii WAM) Uniwersytetu Medycznego (1958-2008). : pamiętnik Konferencji Jubileuszowej 50-lecie Kliniki Neurologicznej Łódź, 11.X.2008 rok.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Strony: s. 33-38
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

6/43
Autorzy: Karol Jastrzębski, Jarosław Zagórski, Wiesław Chudzik, Andrzej Klimek.
Tytuł: Molekularne podłoże stwardnienia guzowatego - cz. I.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 2, s. 78-84, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

7/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Bartosz Chudzik, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Neuropatia cukrzycowa.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 66-69, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/43
Autorzy: Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Monika Przybyła, Bogdan Błaszczyk, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 128
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst9/43
Autorzy: Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
Tytuł: Centralna mielinoliza mostu - opis przypadku.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 563-566, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst10/43
Autorzy: W[iesław] Chudzik, M[onika] Przybyła, M[ałgorzata] Gałka, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Czy istnieje zależność między alkoholem, a czynnikami ryzyka udaru mózgu?
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
Strony: s. 27-28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/43
Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Dynamika zmian stężeń glukozy we krwi chorych w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu w wybranych porach doby.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 685-687, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/43
Autorzy: H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: P300 potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol - dependent subjects.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 146
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/43
Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, W[iesław] Chudzik, Z[bigniew] Baj, H[enryk] Chmielewski, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Platelet activation in patients with stroke and hyperlipidemia.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 169
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/43
Autorzy: M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol-dependent subjects.
Czasopismo: Eur J Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, poz. p1403
Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
ISSN: 1351-5101
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/43
Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Rola alkoholu w napadach padaczkowych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2006 : T. 83, nr 3, s. 232-233, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16/43
Autorzy: J[arosław] Zagórski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik.
Tytuł: Zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej u ludzi w pierwszej dobie udaru niedokrwiennego mózgu.
Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
Strony: s. 28-29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/43
Autorzy: Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 191-194, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

18/43
Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[ałgorzata] Gałka, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Alkohol a potencjał P300.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S395
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst19/43
Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Centralna mielinoliza mostu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S290-S291
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst20/43
Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Dynamika zmian wybranych wskaźników biochemicznych gospodarki lipidowej u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S249-S250
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst21/43
Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, W[ładysław] Godlewski, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Glikemia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu u ludzi w aspekcie rytmu okołodobowego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S247-S248
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst22/43
Autorzy: J[olanta] Kujawa, H[enryk] Chmielewski, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
Tytuł: Krytyczna ocena metod terapii fizykalnej stosowanych u chorych po udarach mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S395
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst23/43
Autorzy: K[arol] Jastrzębski, M[irosław] Mazurek, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Parapareza spastyczna dziedziczona autosomalnie dominująco - polska duża rodzina.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S433-S434
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst24/43
Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, B[eata] Kaczorowska, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka.
Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S451-S452
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst25/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Monika Przybyła.
Tytuł: Potencjał P300 w uzależnieniu alkoholowym.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 43-45. wykr., Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

26/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u chorych po urazie głowy.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 38 - 42, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

27/43
Autorzy: W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Radek, A[ndrzej] Malara, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka, M[onika] Przybyła.
Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S414-S415
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst28/43
Autorzy: K[arol] Jastrzębski, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Specyficzna degradacja informacyjnego RNA za pomocą dwuniciowych RNA - przyszłość medycyny i neurologii.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S434
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst29/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
Tytuł: Statyny a udar mózgu
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 591-595, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst30/43
Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
Tytuł: Statyny w chorobach naczyniowych mózgu.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S248-S249
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst31/43
Autorzy: M[onika] Przybyła, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Malara, M[ałgorzata] Gałka.
Tytuł: Zastosowanie potencjału P300 w wybranych chorobach neurologicznych.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S465-S466
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst32/43
Autorzy: J[urek] Olszewski, P[iotr] Pietkiewicz, W[iesław] Chudzik, K[rzysztof] Kuśmierczyk.
Tytuł: Cervical vertigo as diagnostic and therapeutic problem.
Tytuł całości: W: 4 Kongres Fizijatara Srbije i Crne Gore sa medunarodnim ucescem Banja Koviljaca, 20-24 oktobar 2004 godine : zbornik radova.
Adres wydawniczy: Banja Koviljaca, 2004
Strony: s. 206-207
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/43
Autorzy: Grzegorz Piwko, Henryk Chmielewski, Tomasz Grędziński, Wiesław Chudzik, Jarosław Banicki, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Otępienie czołowo-skroniowe .
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 68-70, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

34/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Monika Przybyła, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń poznawczych.
Czasopismo: Wiad Lek
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 7/8, s. 356-359, bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst35/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska.
Tytuł: Wpływ alkoholu na układ nerwowy.
Czasopismo: Neurol Psychiatr
Szczegóły: 2004 : R. 1, nr 4, s. 183-190, Sum.
ISSN: 1732-1794
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

36/43
Autorzy: Jurek Olszewski, Wiesław Chudzik, Kazimierz Wiśniewski, Jarosław Miłoński, Robert Matyja.
Tytuł: An assessment of concentrations of soluble CD4 and CD8 receptors in serum before and after surgical treatment in patients with chronic maxillary sinusitis.
Czasopismo: Am J Rhinol
Szczegóły: 2003 : Vol. 17, nr 3, s. 123-126
ISSN: 1050-6586
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.948
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst37/43
Autorzy: J[urek] Olszewski, W[iesław] Chudzik, J[arosław] Miłoński, K[rzysztof] Kuśmierczyk.
Tytuł: Qualitative and quantitative studies in electron microscopy on influence of experimental ischemia of the vertebral arteries on the outer hair cells function in guinea pigs.
Czasopismo: Acta Otorhinolaryngol Belg
Szczegóły: 2003 : Vol. 57, nr 1, s. 151-154, ryc., tabl., bibliogr.
ISSN: 0001-6497
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

38/43
Autorzy: Elżbieta Germanowska, Agnieszka Wiśniewska, Henryk Chmielewski, Wiesław Chudzik.
Tytuł: Wczesne rozpoznawanie skolioz u dzieci.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2003 : -, nr 4, s. 206-209, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

39/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Adam Rożej, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Jan Kochanowski, Bogdan Błaszczyk, Zbigniew Maziarz, Bogdan Małkowski.
Tytuł: Badania izotopowe w otępieniu czołowo-skroniowym.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 108, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst40/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Adam Rożej, Bogdan Błaszczyk, Tomasz Grędziński, Grzegorz Piwko.
Tytuł: Piracetam w leczeniu otępienia naczyniowego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 111, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst41/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Bogdan Błaszczyk, Adam Rożej, Janusz Olszewski.
Tytuł: Zastosowanie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce objawów otępień.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 109, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst42/43
Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Elżbieta Germanowska.
Tytuł: Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 110, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst43/43
Autorzy: H[enryk] Chmielewski, J[erzy] Stodolny, W[iesław] Chudzik, J[ózef] Karbownik, A[dam] Rożej.
Tytuł: Zespoły bólowe odcinka szyjnego po urazach typu whiplash injury a terapia manualna.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 3, s. 247-249, ryc., bibliogr., SUm.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi