Zapytanie: CHRZANOWSKI WITOLD
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Michał Karasek, Adam Szuflet, Witold Chrzanowski, Krystyna Żylińska, Jacek Świętosławski.
Tytuł: Decreased melatonin nocturnal concentrations in hemodialyzed patients
Czasopismo: Neuro Endocrinol Lett
Szczegóły: 2005 : Vol. 26, nr 6, s. 653-656
ISSN: 0172-780X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.005
Punktacja Min. Nauki: 10.000

2/16
Autorzy: Michał Nowicki, Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Krzysztof Bidas, Witold Chrzanowski, Alicja Grzegorzewska, Andrzej Książek, Ryszard Kwieciński, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Andrzej Rydzewski, Władysław Sułowicz.
Tytuł: Zalecenia Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 3, s. 87-92, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst3/16
Autorzy: Witold Chrzanowski, Sylwia Zamojska.
Tytuł: Niedożywienie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - jak leczyć?
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2003 : T. 110, nr 4, s. 1185-1196
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst4/16
Autorzy: Robert Lewański, Witold Chrzanowski.
Tytuł: Ocena autonomicznego układu nerwowego za pomocą analizy zmienności rytmu serca i ciśnienia tętniczego u chorych hemodializowanych.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 88, s. 391-393, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst5/16
Autorzy: Witold Chrzanowski.
Tytuł: Pleiotropowe działanie statyn w hamowaniu progresji przewlekłej niewydolności nerek.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2003 : T. 110, nr 4, s. 1181-1183
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst6/16
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Alicja Kurnatowska.
Tytuł: Wieloogniskowe zarażenia grzybami u poddanych immunosupresji osób po przeszczepach nerek.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 88, s. 388-390, bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst7/16
Autorzy: M. Jabłkowski, J[acek] Bartkowiak, W[itold] Chrzanowski, L[ech] Kubala, A[dam] Szuflet, J. Białkowska.
Tytuł: Występowanie wirusa TT (TTV) i markerów wirusów pierwotnie hepatotropowych B (HBV), C (HCV) w grupie pacjentów hemodializowanych.
Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Białystok, 5-7 czerwca 2003 : plakaty.
Adres wydawniczy: Białystok, 2003
Strony: s. 40, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

8/16
Autorzy: Alicja Kurnatowska, Ilona Kurnatowska, Feliks Kacprzyk, Witold Chrzanowski.
Tytuł: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, nr 4, s. 425-433, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

9/16
Autorzy: Michał Karasek, Adam Szuflet, Witold Chrzanowski, Krystyna Żylińska, Jacek Świętosławski.
Tytuł: Circadian serum melatonin profiles in patients suffering from chronic renal failure.
Czasopismo: Neuro Endocrinol Lett
Szczegóły: 2002 : Vol. 23, suppl. 1, s. 97-102
Uwagi: grant UM w Łodzi 502-11-575
ISSN: 0172-780X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.278
Punktacja Min. Nauki: 9.000

10/16
Autorzy: Maciej Jabłkowski, Jacek Bartkowiak, Jolanta Fijałkowska, Adam Szuflet, Witold Chrzanowski, Lech Kubala, Sylwester Piaskowski, Jolanta Białkowska.
Tytuł: Częstość występowania wirusa TT (TTV) i markerów zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) w grupie pacjentów przewlekle hemodializowanych
Tytuł całości: W: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : streszczenia
Strony: s. 51, tab.
Konferencja: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Szczecin, 2002.06.13
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/16
Autorzy: Witold Chrzanowski.
Tytuł: Miejsce leków hipolemizujących w hamowaniu progresji niewydolności nerek.
Czasopismo: Pol Arch Med Wewn
Szczegóły: 2002 : T. 107, nr 4, s. 369-374
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/16
Autorzy: Witold Chrzanowski.
Tytuł: Plazmarfereza : zasady wykonywania zabiegu, korzyści i zagrożenia.
Czasopismo: Med Dypl
Szczegóły: 2002 : 11, wyd. spec., s. 61-64
ISSN: 1231-1812
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

13/16
Autorzy: M[arian] J[ózef] Surma, W[itold] Chrzanowski, D[ariusz] Brykalski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Porównawcza ocena wartości oznaczeń stężenia kreatyniny w osoczu krwi i badań klirensowych przy użyciu 131I-OIH (ERPF) i 99mTc-DTPA (GFR) w przewlekłym kłębuszkowym zapaleniu nerek.
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2002 : T. 16, s. 104
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/16
Autorzy: Ilona Kurnatowska, Witold Chrzanowski, Feliks Kacprzyk, Sylwia Zamojska, Alicja Kurnatowska.
Tytuł: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
Czasopismo: Wiad Parazytol
Szczegóły: 2002 : T. 48, nr 4, s. 419-424, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0043-5163
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

15/16
Autorzy: Maciej Jabłkowski, Jacek Bartkowiak, Witold Chrzanowski, Lech Kubala, Adam Szuflet, Jolanta Białkowska.
Tytuł: Występowanie markerów wirusów pierwotnie hepatotropowych B(HBV), C(HCV) i wirusa TT(TTV) w grupie pacjentów hemodializowanych
Tytuł całości: W: Postępy w medycynie zakażeń
Strony: s. 40-41, tab.
Konferencja: , Warszawa, 2002.10.11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: Stanisław Czekalski, Bolesław Rutkowski, Witold Chrzanowski, Kazimierz Ciechanowski, Marian Klinger, Andrzej Książek, Jacek Mannitius, Michał Myśliwiec, Andrzej Oko, Władysław Sułowicz, Zofia Wańkowicz, Andrzej Więcek.
Tytuł: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
Czasopismo: Nefrol Dial Pol
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 197-202, Sum.
ISSN: 1429-1029
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi