Zapytanie: CHMIELEWSKI HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/74

Autorzy: Andrzej Głąbiński, Henryk Chmielewski, Magdalena Pruszyńska.
Tytuł: Choroby neurologiczne wieku starszego - wyzwania i problemy rehabilitacji
Czasopismo: Acta Balneol
Szczegóły: 2016 : T.58, nr 2, s.142
Konferencja: UMED Łódź, Busko-Zdroj, 2016.06.02
ISSN: 2082-1867
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  2/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski, Magdalena Pruszyńska.
  Tytuł: Historia współpracy 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju z Wojskową Akademią Medyczną i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
  Czasopismo: Acta Balneol
  Szczegóły: 2016 : T.58, nr 2
  Konferencja: UMED Łódź, Busko-Zdrój, 2016.06.02
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  3/74
  Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Zbigniew Baj, Monika Przybyła.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Rektora trzeciego stopnia za publikację: The influence of statin therapy on platelet activity markers (soluble and platelet P-selectin) in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2016
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: PL, 0

  4/74
  Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Zbigniew Baj.
  Tytuł: Platelet Reactivity in Patients With Stroke and Hyperlipidemia, GPIbα Assessment.
  Czasopismo: Clin Appl Thromb Hemost
  Szczegóły: 2016 : V. 22, no. 2, 166-170
  Uwagi: Epub 2014 Jul 25
  ISSN: 1076-0296
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.392
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  5/74
  Autorzy: Magdalena Pruszyńska, Joanna Kostka, Agnieszka Leszczyńska, Agnieszka Przedborska, Henryk Chmielewski, Jan W. Raczkowski.
  Tytuł: Terapia funkcjonalna pacjentów w wieku starszym.
  Tytuł angielski: Functional therapy in elderly patients
  Czasopismo: Acta Balneol
  Szczegóły: 2016 : T.58, nr 2, 132-137, tab., ryc., Streszcz., Sum., bibliogr.
  ISSN: 2082-1867
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED

  6/74
  Autorzy: Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Zbigniew Baj.
  Tytuł: The influence of statin therapy on platelet activity markers in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Arch Med Sci
  Szczegóły: 2015 : Vol. 11, nr 1, s.115-121, bibliogr., ryc., tab.,Sum.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.812
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  7/74
  Autorzy: Magdalena Alina Pruszyńska, Joanna Kostka, Jan Wojciech Raczkowski, Henryk Mikołaj Chmielewski.
  Tytuł: Wiedza pacjentów na temat modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu.
  Tytuł angielski: Patients' knowledge regarding modifiable risk factors of stroke.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2015 : Vol. 38, nr 223, s. 16-19
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  8/74
  Autorzy: Magdalena Justyna Kacperska.
  Tytuł: Ocena ekspresji mikroRNA jako potencjalnych biomarkerów aktywacji układu immunologicznego w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM)
  Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczy w Łodzi, Katedra Chorób Układu Nerwowego, 2014
  Strony: 112 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  Uwagi: Praca wykonana w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Katedry Chorób Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, promotor pracy prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński, recenzenci: prof. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski, dr hab. n. med., prof. ICZMP Mariusz Stasiołek, data obrony pracy doktorskiej 16.12.2014
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  9/74
  Autorzy: Magdalena Pruszyńska, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych stosowanych w okresie wczesnej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.
  Tytuł angielski: Effectiveness of selected physiotherapeutic methods used in early rehabilitation of patients after stroke.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2013 : -, nr 3, s. 303-312, Sum.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez UMED

  10/74
  Autorzy: M[ałgorzata] Pawełczyk, H[enryk] Chmielewski, Z[bigniew] Baj, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Hyperlipidemia as a factor of platelet activation in patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 16, suppl. 3, s. 405, -
  Uwagi: Abstracts of the 13th Congress of the European Federation of Neurological Societes Florence, Italy 12-15 September 2009
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  11/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Klinika zespołów bólowych kręgosłupa.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2009 : -, nr 3, s. 238-245
  Uwagi: Referaty programowe
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  12/74
  Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Zbigniew Baj, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Andrzej Klimek.
  Tytuł: The influence of hyperlipidemia on platelet activity markers in patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Cerebrovasc Dis
  Szczegóły: 2009 : Vol. 27, nr 2, s. 131-137
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.041
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  13/74
  Autorzy: Antoni Florkowski, Henryk Chmielewski, Piotr Gałecki.
  Tytuł: Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 9, nr 4, s. 264-266, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  14/74
  Autorzy: J[arosław] Zagórski, K[arol] Jastrzębski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek.
  Tytuł: Circadian changebility of select biochemical indicators in patients with acute ischemic stroke.
  Czasopismo: Int J Stroke
  Szczegóły: 2008 : Vol. 3, suppl. 1, s. 247
  Uwagi: Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Trombolysis and Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008, Vienna, Austria and 21-23 September 2008, Budapest, Hungary
  ISSN: 1747-4930
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  DOI:

  Pełny tekst  15/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Działalność Wyższego Szkolnictwa Wojskowego-Medycznego po II Wojnie Światowej.
  Tytuł całości: W: Historia II Katedry Chorób Układu Nerwowego (dawniej Kliniki Nurologii WAM) Uniwersytetu Medycznego (1958-2008). : pamiętnik Konferencji Jubileuszowej 50-lecie Kliniki Neurologicznej Łódź, 11.X.2008 rok.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2008
  Strony: s. 21-26, portr., ryc.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  16/74
  Autorzy: M[ałgorzata] Pawełczyk, H[enryk] Chmielewski, Z[bigniew] Baj, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Leukocyte-platelet aggregates in hyperlipidemic patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 15, suppl. 3, s. 262
  Uwagi: Abstracts of the 12th Congres of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain 23-26 August 2008
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  17/74
  Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: P-selektyna jako marker aktywacji płytek krwi u osób po przebytym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: P-selectin as a marker of platelet activation in patients after ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S406
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  18/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Płk prof. dr hab. med. Teofan Maria Domżał Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  Czasopismo: Kronikarz
  Szczegóły: 2007/2008 : R. 6, nr 1/2, s. 104-114
  ISSN: 1732-9329
  Typ publikacji: PN
  Język publikacji: PL

  19/74
  Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Andrzej Klimek, Zbigniew Baj, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła.
  Tytuł: Reaktywność płytek krwi u osób po udarze niedokrwiennym mózgu - ocena glikoproteiny GP lb alfa.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 supl. 4, s. S405
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 3-6 września 2008 r. Wrocław
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  20/74
  Autorzy: Tomasz Adamczewski, Henryk Chmielewski, Jolanta Kujawa.
  Tytuł: Analiza częstotliwości występowania zaburzeń czynnościowych stawów szyjno głowowych u chorych z zaburzeniami stawów krzyżowo-biodrowych
  Czasopismo: Post Rehabil
  Szczegóły: 2007 : Vol. 21, supl. 5, s. 162-163
  Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  21/74
  Autorzy: Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Hiperlipidemia a markery aktywacji płytek krwi u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 263-269, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  22/74
  Autorzy: Andrzej Żytkowski, Henryk Chmielewski, Beata Wrodycka.
  Tytuł: Ocena wyników fizjoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku.
  Czasopismo: Fizjoter Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 392-400
  ISSN: 1642-0136
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  23/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Profesor Karel Lewit
  Czasopismo: Kronikarz
  Szczegóły: 2006/2007 : R. 5, nr 1, s. 224-230, prtr., ryc. kolor.
  ISSN: 1732-9329
  Typ publikacji: PN
  Język publikacji: PL

  24/74
  Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Klimek, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Przydatność potencjału P300 w diagnostyce encefalopatii wątrobowej o etiologii alkoholowej.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 3/4, s. 124-128, tab., wykr., bibliogr. , Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  25/74
  Autorzy: Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Małgorzata Agnieszka Pawełczyk, Monika Przybyła, Bogdan Błaszczyk, Wiesław Chudzik.
  Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 128
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  26/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Pułkownik w stanie spoczynku.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 3, s. 210-211, portr., ryc.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PN
  Język publikacji: PL

  27/74
  Autorzy: Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła.
  Tytuł: Centralna mielinoliza mostu - opis przypadku.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 563-566, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  28/74
  Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Chronobiologia wybranych wskaźników metabolizmu lipidów we krwi chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.
  Czasopismo: Med Dypl
  Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., s. 91-92
  Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/74
  Autorzy: J[arosław] Zagórski, L[eszek] Markuszewski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek.
  Tytuł: Circadian variability of concentration of glucose, lactate and triacylglycerol in blood patients with acute phase of cerebral ischemic stroke.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 supl. 2, s. 188-189
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  30/74
  Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Dynamika zmian stężeń glukozy we krwi chorych w przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu w wybranych porach doby.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 685-687, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  31/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Moje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
  Tytuł całości: W: Charakter biofilityczny Jana Pawła II / pod red. Waldemara Woźniaka.
  Adres wydawniczy: Konstantynów Łódzki ; Łódź, 2006
  Strony: s. 45-51, ryc.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  32/74
  Autorzy: Jarosław Zagórski, Leszek Markuszewski, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Okołodobowa dynamika zmian stężeń glukozy, kwasu mlekowego oraz jonów sodowych i potasowych w surowicy krwi chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.
  Czasopismo: Med Dypl
  Szczegóły: 2006 : 15, nr 12 supl. wyd. spec., poz. P52
  Uwagi: I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego 11-13 maja 2006 r. Łódź
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  33/74
  Autorzy: H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: P300 potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol - dependent subjects.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 146
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  34/74
  Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, W[iesław] Chudzik, Z[bigniew] Baj, H[enryk] Chmielewski, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Platelet activation in patients with stroke and hyperlipidemia.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, s. 169
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  35/74
  Autorzy: Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Potencjal P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 2, s. 78-87, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  36/74
  Autorzy: M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, D[aniela] Dworniak, W[iesław] Chudzik, B[ogdan] Błaszczyk, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Potential in the diagnostics of cognitive function disturbances in alcohol-dependent subjects.
  Czasopismo: Eur J Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 13 suppl. 2, poz. p1403
  Uwagi: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation Neurological Societies Glasgow September 2-5, 2006
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  37/74
  Autorzy: Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Wiesław Chudzik.
  Tytuł: Rola alkoholu w napadach padaczkowych.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2006 : T. 83, nr 3, s. 232-233, Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  38/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski, Krzysztof Nykiel.
  Tytuł: XXI Międzynarodowa Konferencja pt. : "Duszpasterskie aspekty leczenia chorób zakaźnych" 23-25 listopada 2006 r., Watykan.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 204-205
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL

  39/74
  Autorzy: J[arosław] Zagórski, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Klimek, W[iesław] Chudzik.
  Tytuł: Zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej u ludzi w pierwszej dobie udaru niedokrwiennego mózgu.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r.
  Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2006
  Strony: s. 28-29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  40/74
  Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[ałgorzata] Gałka, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Alkohol a potencjał P300.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S395
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  41/74
  Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Centralna mielinoliza mostu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S290-S291
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  42/74
  Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Dynamika zmian wybranych wskaźników biochemicznych gospodarki lipidowej u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S249-S250
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  43/74
  Autorzy: J[arosław] Zagórski, W[iesław] Chudzik, W[ładysław] Godlewski, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Glikemia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu u ludzi w aspekcie rytmu okołodobowego.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S247-S248
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  44/74
  Autorzy: J[olanta] Kujawa, H[enryk] Chmielewski, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska.
  Tytuł: Krytyczna ocena metod terapii fizykalnej stosowanych u chorych po udarach mózgu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S395
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  45/74
  Autorzy: Jolanta Kujawa, Kamila Gworys, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Niskoenergetyczne promieniowanie laserowe w rehabilitacji medycznej.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2005 : -, nr 2, s. 89-95, Sum.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  46/74
  Autorzy: K[arol] Jastrzębski, M[irosław] Mazurek, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Parapareza spastyczna dziedziczona autosomalnie dominująco - polska duża rodzina.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S433-S434
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  47/74
  Autorzy: Paweł Fijałkowski, Henryk Chmielewski, Edward Kowalczyk, Jan Błaszczyk, Janusz Lisiewicz, Elżbieta Rapacka.
  Tytuł: Peroksydacja lipidów a aktywność peroksydazy glutationowej płytek krwi w stwardnieniu rozsianym.
  Czasopismo: Żyw Człow Metabol
  Szczegóły: 2005 : R. 32, supl. 1 cz. 2, s. 1235-1239, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0209-164X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  48/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Podłoże neurologiczne niektórych przestępstw.
  Tytuł całości: W: Przestępca i skazany nie tracą godności osoby / pod red. W. Woźniaka.
  Adres wydawniczy: Olecko, 2005
  Strony: s. 47-53, bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  49/74
  Autorzy: M[onika] Przybyła, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, B[eata] Kaczorowska, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka.
  Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych u osób uzależnionych od alkoholu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S451-S452
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  50/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Małgorzata Gałka, Monika Przybyła.
  Tytuł: Potencjał P300 w uzależnieniu alkoholowym.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 43-45. wykr., Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  51/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
  Tytuł: Profilaktyczne stosowanie leków przeciwpadaczkowych u chorych po urazie głowy.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2005 : T. 81, nr 1, s. 38 - 42, Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  52/74
  Autorzy: W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Radek, A[ndrzej] Malara, B[ogdan] Błaszczyk, M[ałgorzata] Gałka, M[onika] Przybyła.
  Tytuł: Przypadek mnogich ropni mózgu leczonych zachowawczo.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S414-S415
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  53/74
  Autorzy: K[arol] Jastrzębski, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Specyficzna degradacja informacyjnego RNA za pomocą dwuniciowych RNA - przyszłość medycyny i neurologii.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S434
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź : streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  54/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Monika Przybyła, Małgorzata Gałka.
  Tytuł: Statyny a udar mózgu
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 112, s. 591-595, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  55/74
  Autorzy: M[ałgorzata] Gałka, W[iesław] Chudzik, B[eata] Kaczorowska, M[onika] Przybyła, H[enryk] Chmielewski.
  Tytuł: Statyny w chorobach naczyniowych mózgu.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S248-S249
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  56/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: W służbie człowiekowi choremu i cierpiącemu.
  Tytuł całości: W: W mocy ducha : Księga Jubileuszowa w 25. rocznicę konsekracji biskupiej arcybiskupa Władysława Ziółka metropolity łódzkiego / pod red.
  Adres wydawniczy: Jarosława Patera, Łódź, 2005
  Strony: s. 219-224, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL

  57/74
  Autorzy: M[onika] Przybyła, B[eata] Kaczorowska, W[iesław] Chudzik, H[enryk] Chmielewski, A[ndrzej] Malara, M[ałgorzata] Gałka.
  Tytuł: Zastosowanie potencjału P300 w wybranych chorobach neurologicznych.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 4 suppl. 2, s. S465-S466
  Uwagi: Tekst równol. pol. i ang. - XIX Ogólnopolski Zjazd PolskiegoTowarzystwa Neurologicznego 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Łódź: streszczenia
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  58/74
  Autorzy: Włodzimierz Dłużyński, Beata Kasprzak, Jarosław Dębiec, Henryk Chmielewski, Janusz Zdziebło.
  Tytuł: Krioterapia - leczniczy wpływ zimna na ludzki organizm .
  Czasopismo: Acta Med Premisliensis
  Szczegóły: 2004 : T. 27, s. 49-54, bibliogr.
  ISSN: 1427-7514
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  59/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski, Jarosław Dębiec, Beata Kasprzak, Janusz Zdziebło.
  Tytuł: Organizacja opieki nad chorym z udarem mózgu.
  Czasopismo: Acta Med Premisliensis
  Szczegóły: 2004 : T. 27, s. 55-58, bibliogr.
  ISSN: 1427-7514
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  60/74
  Autorzy: Grzegorz Piwko, Henryk Chmielewski, Tomasz Grędziński, Wiesław Chudzik, Jarosław Banicki, Beata Kaczorowska.
  Tytuł: Otępienie czołowo-skroniowe .
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2004 : T. 80, nr 1, s. 68-70, Sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  61/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Monika Przybyła, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Potencjał P300 w diagnostyce zaburzeń poznawczych.
  Czasopismo: Wiad Lek
  Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 7/8, s. 356-359, bibliogr., Sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  62/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski, Jarosław Dębiec, Beata Kasprzak.
  Tytuł: Aspekty prawno-medyczne zgody pacjenta.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 3, s. 232-235, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  63/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Choroby neurologiczne a wsparcie pozamedyczne.
  Czasopismo: Acta Clin Morphol
  Szczegóły: 2003 : T. 6, supl., s. 20-24, bibliogr., Sum.
  ISSN: 1505-4314
  Typ publikacji: PAZ
  Język publikacji: PL

  64/74
  Autorzy: Elżbieta Germanowska, Agnieszka Wiśniewska, Henryk Chmielewski, Wiesław Chudzik.
  Tytuł: Wczesne rozpoznawanie skolioz u dzieci.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2003 : -, nr 4, s. 206-209, Sum.
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  65/74
  Autorzy: Elżbieta Król-Zdziebło, Henryk Chmielewski, Janusz Zdziebło, Jarosław Dębiec.
  Tytuł: Wpływ migotania przedsionków na jakość życia chorych po udarze mózgowym.
  Czasopismo: Acta Med Premisliensis
  Szczegóły: 2003 : T. 26, s. 33-36, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 1427-7514
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  66/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Adam Rożej, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Jan Kochanowski, Bogdan Błaszczyk, Zbigniew Maziarz, Bogdan Małkowski.
  Tytuł: Badania izotopowe w otępieniu czołowo-skroniowym.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 108, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  67/74
  Autorzy: Antoni Florkowski, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Medycyna początku XXI wieku a zaburzenia depresyjne.
  Czasopismo: Przegl Wojsk Med
  Szczegóły: 2002 : T. 44, z. 2, s. 185-189 bibliogr., Sum.
  ISSN: 1507-0603
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500

  68/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Beata Kaczorowska, Henryk Chmielewski, Adam Rożej, Bogdan Błaszczyk, Tomasz Grędziński, Grzegorz Piwko.
  Tytuł: Piracetam w leczeniu otępienia naczyniowego.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 111, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  69/74
  Autorzy: Jerzy Stodolny, Henryk Chmielewski.
  Tytuł: Propozycja systemu klasyfikacji zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej.
  Czasopismo: Kwart Ortop
  Szczegóły: 2002 : -, nr 2, s. 81-87
  ISSN: 1230-1043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  70/74
  Autorzy: Henryk Chmielewski, Krzysztof Nykiel.
  Tytuł: Sprawozdanie z sympozjum nt. "Wolontariat Katolicki w Służbie Zdrowia" odbytego w Watykanie w dniach 30.XI-1.XII. 2001 r.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 3, s. 613-614
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  71/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Bogdan Błaszczyk, Adam Rożej, Janusz Olszewski.
  Tytuł: Zastosowanie przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce objawów otępień.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 109, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  72/74
  Autorzy: Wiesław Chudzik, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Elżbieta Germanowska.
  Tytuł: Zastosowanie topiramatu w leczeniu stanu padaczkowego.
  Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 36, suppl. 2, s. 110, Sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  73/74
  Autorzy: H[enryk] Chmielewski, J[erzy] Stodolny, W[iesław] Chudzik, J[ózef] Karbownik, A[dam] Rożej.
  Tytuł: Zespoły bólowe odcinka szyjnego po urazach typu whiplash injury a terapia manualna.
  Czasopismo: Aktualn Neurol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 3, nr 3, s. 247-249, ryc., bibliogr., SUm.
  ISSN: 1641-9227
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000

  74/74
  Autorzy: Izabela Dudek, Józef Kędziora, Tadeusz Zagórski, Henryk Chmielewski, Janusz Lisiewicz, Mirosław Mazurek.
  Tytuł: Activies of acetylcholinesterase and Na+, K+ -ATP-ASE in human erythrocytesd after ethanol consumption
  Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
  Szczegóły: 1995 : Vol. 8, nr 2, s. 109-114
  ISSN: 1232-1087
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi