Zapytanie: CERANKA SŁAWOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Sławomir Ceranka, Janusz Kawiński.
Tytuł: Elektroterapia w stanach terminalnych
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
Strony: s. 407-411.
Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000

2/16
Autorzy: Janusz Kawiński, Sławomir Ceranka, Joanna Lewek.
Tytuł: Kiedy wykonać kardiowersję elektryczną?
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012
Strony: s. 362-374
Informacje o wydaniu: Wydanie II zaktualizowane
ISBN: ISBN - 978 - 83 - 6362209-1
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000

3/16
Autorzy: Sławomir Ceranka, Janusz Kawiński.
Tytuł: Elektroterapia w stanach terminalnych.
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. prof. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
Strony: s. 395 -399
Informacje o wydaniu: Wyd. I
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

4/16
Autorzy: Janusz Kawiński, Sławomir Ceranka, Joanna Lewek.
Tytuł: Kiedy wykonać kardiowersję elektryczną?
Tytuł całości: W: Terapia niewydolności serca
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Praca zbior. pod red. prof. Jarosława Drożdża
Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2011
Strony: s. 350 -362
Informacje o wydaniu: Wyd. I
Typ publikacji: PF
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

5/16
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy Krzysztof Wranicz.
Tytuł: Wiele postaci jednego częstoskurczu - częstoskurcz nawrotny w łączu przedsionkowo-komorowym.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2011 : T. 13, nr 2, s.196-199
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

6/16
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Jan Ruta, Jerzy K[rzysztof] Wranicz.
Tytuł: Przeskórna ablacja prądem o częstości radiowej u chorej z zespołem Wolfa-Parkinsona-White'a kierowana śródzabiegowym mechanicznym blokiem przewodzenia przez pęczek Kenta.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2010 : T. 12, nr 2, s. 169-171, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/16
Autorzy: Krzysztof Kaczmarek, Jerzy Krzysztof Wranicz, Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Marzenna Zielińska.
Tytuł: Simultaneous percutaneous radiofrequency ablation of atrial flutter coexisting with atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia.
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2008 : Vol. 49, nr 3, s. 185-188, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst8/16
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, S[ławomir] Ceranka, K[rzysztof] Kaczmarek, K[rzysztof] Chiżyński, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Plasma level of endothelin-1 (ET-1) in patients with heart failure and chronic atrial fibrillation.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 3, s. iii109
Uwagi: Meeting of the European Heart Rhythm Association 24-27 June 2007, Lisbon, Portugal
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/16
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Dominika Berent, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Maciej Banach, Ryszard Jaszewski, Krzysztof Chiżyński, Jan H[enryk] Goch, Gerhard Oremek.
Tytuł: B-type natriuretic peptide as a new predictor of atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary bypass surgery.
Czasopismo: Heart Rhythm
Szczegóły: 2006 : Vol. 3, nr 1 suppl., s. S193-S194
Uwagi: 27th Annual Scientific Sessions of Heart Rhythm Society May 17-20, 2006 Boston, Massachusetts USA
ISSN: 1547-5271
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst10/16
Autorzy: Dominika Berent, Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Krzysztof Chiżyński, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Peptyd natiuretyczny typu B w przewidywaniu migotania przedsionków u pacjentów z bliską normy frakcją wyrzutową lewej komory poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2006 : T. 17, nr 3, s. 159-164, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst11/16
Autorzy: Jan Ruta, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Sławomir Ceranka, Jan Henryk Goch, Krzysztof Chiżyński.
Tytuł: The logistic regression model for identification patients at risk of arrithmic events after acute myocardial infarction
Czasopismo: Clin Exp Med Lett
Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 4, s. 241-246, tab., bibliogr.
ISSN: 1895-2089
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst12/16
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, S[ławomir] Ceranka, J[an] H[enryk] Goch.
Tytuł: Influence of amidarone therapy on P-wave dispersion and P-wave duration in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Europace
Szczegóły: 2005 : Vol. 7, suppl. 1, s. 119
Uwagi: Abstracts of the Meeting of the European Heart Rhythm Association 26-29 June 2005 Prague, Czech Republic
ISSN: 1099-5129
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/16
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Dominika Berent, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Ryszard Jaszewski, Jan H[enryk] Goch.
Tytuł: Peptyd natriuretyczny typu B w przewidywaniu migotania przedsionków u pacjentów z bliską normy frakcją wyrzutową lewej komory poddanych operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Probl Ter Monitor
Szczegóły: 2005 : T. 16, nr 4, s. 95
ISSN: 0867-6348
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst14/16
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Sławomir Ceranka, Dominika Berent, Jan Ruta, Krzysztof Kaczmarek, Thomas Klingenheben, Ryszard Jaszewski, Krzysztof Chiżyński, Jan Henryk Goch.
Tytuł: Preoperative plasma B-type natruretic peptide level as a new predictor of atrial fibrillation in patients undergoing isolated coronary bypass surgery.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 63, suppl. 1, s. S24
Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 22-24 września 2005 r. Katowice
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/16
Autorzy: P[aweł] Ptaszyński, J[an] Ruta, M[arcin] Rosiak, S[ławomir] Ceranka, H[alina] Bolińska.
Tytuł: P wave dispersion and the recurrence of atrial fibrillation after succesful electrical cardioversion.
Czasopismo: Pacing Clin Electrophysiol
Szczegóły: 2003 : Vol. 26, nr 2 cz. 2, s. S84
ISSN: 0147-8389
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/16
Autorzy: Paweł Ptaszyński, Jan Ruta, Sławomir Ceranka, Marcin Rosiak, Ryszard Jaszewski, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkiewicz, Halina Bolińska.
Tytuł: Dyspersja załamka P elektrokardiogramu a ryzyko migotania przedsionków we wczesnym okresie po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
Czasopismo: Folia Cardiol (Gdańsk)
Szczegóły: 2002 : Vol. 9, s. 35
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi