Zapytanie: BULAS MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Justyna Chałubińska-Fendler, Monika Bulas, Małgorzata Klonowicz, Wojciech Fendler, Jacek Fijuth, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Successful combination treatment of a bifocal secretory germinoma with brain stem compression in a 17-year-old girl.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2016 : Vol. 12, nr 3, s. 678-680, bibliogr., ryc., Sum.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.969
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

2/18
Autorzy: K. Pawelec, M. Salamonowicz, A. Panasiuk, U. Demkow, Jerzy Kowalczyk, Walentyna Balwierz, E. Zaleska-Czepko, Alicja Chybicka, K. Szmyd, T. Szczepański, H. Bubala, M. Wysocki, A. Kurylak, J. Wachowiak, D. Szpecht, Wojciech Młynarski, Monika Bulas, M. Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, T. Urasiński, J. Peregud-Pogorzelski, A. Balcerska, B. Kaczorowska-Hac, Michał Matysiak.
Tytuł: First-line immunosuppressive treatment in children with aplastic anemia: rabbit antithymocyte globulin.
Czasopismo: Adv Exp Med Biol
Szczegóły: 2015 : Vol. 836, s. 55-62
Uwagi: opublikowano online 14 października 2014
ISSN: 0065-2598
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.953
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/18
Autorzy: M[onika] Bulas, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Czy na pewno guz mózgu? - trudności diagnostyczne w gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.1, s. 45
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/18
Autorzy: M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, A[nna] Sitkiewicz, A[nna] Jasińska, O[lga] Wegner, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Skuteczne zastosowanie winblastyny w leczeniu opornych przerzutów guz Wilmsa - opis przypadku
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/18
Autorzy: G Klimkiewicz-Wojciechowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Zubowska, N[atalia] Adrianowska, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zastosowanie Gemcatybiny z Docetaxelem w opornych na chemioterapię guzach litych u dzieci - opis 4 przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

6/18
Autorzy: K Pawelec, M Salamonowicz, M. Matysiak, J Kowalczyk, J. M. Stefaniak, W Balwierz, E Załęska-Czepko, A Chybicka, K Szmyd, D Sońta-Jakimczyk, H Bubała, M Wysocki, A Kurylak, J. Wachowiak, D Szpecht, W[ojciech] Młynarski, M[onika] Bulas, M Krawczuk-Rybak, E Leszczyńska, T Urasiński, J Peregud-Pogorzelski, A Balcerska, B Kaczorowska-Hać.
Tytuł: Globulina antytymocytarna królicza bezpieczna i efektywna w leczeniu ciężkiej postaci anemii aplastycznej. Polska Pediatryczna Grupa ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 119
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst7/18
Autorzy: Monika Bulas, Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Polimorfizm ER22/23EK genu receptora glikokortykosteroidowego (NR3C1) a obecność cukrzycy posteroidowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci.
Czasopismo: Pediatr Endocrinol Diabetes Metab
Szczegóły: 2010 : Vol. 16, suppl. 1, s. 17
Uwagi: XII Konferencja Cukrzycy Typu 1, 9-11 kwietnia 2010, Gdańsk
ISSN: 2081-237X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/18
Autorzy: F[ilip] Pierlejewski, M[onika] Bulas, M. Borowiec, A Sokół, B Kazanowska, P Juszczyński, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Związek ekspresji genu JunB w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci z odpowiedzią na leczenie systemowe.
Tytuł całości: W: Referaty i streszczenia. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 18-20 czerwca 2009, Wrocław
Adres wydawniczy: Wrocław, 2009
Strony: s. 111-112
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

9/18
Autorzy: F[ilip] Pierlejewski, M. Borowiec, M[onika] Bulas, A[nna] Sokol, Bernarda Kazanowska, W[ojciech] Fendler, B[eata] Zalewska-Szewczyk, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: A comparison of in silico and in vitro search for a gene expression patern specific for steroid resistance of leukemic cells collected from pediatric patients with ALL.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 2009 : Vol. 94, suppl. 2, s. 481-482
Uwagi: 14th Congress of the European Hematology Association Berlin, Germany, June 4-7, 2009 : abstract book
ISSN: 0390-6078
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/18
Autorzy: Monika Bulas, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Glikokortykosteroidooporność w chorobach limfoproliferacyjnych u dzieci.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 57-61, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/18
Autorzy: Katarzyna Pawelec, Michał Matysiak, Edyta Niewiadomska, Roma Rokicka-Milewska, Jerzy Kowalczyk, Jolanta Stefaniak, Walentyna Balwierz, Ewa Załęcka-Czerpko, Alicja Chybicka, Krzysztof Szmyd, Danuta Sońta-Jakimczyk, Halina Bubała, Agnieszka Krauze, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Jacek Wachowiak, Grzegorz Grund, Wojciech Młynarski, Monika Bulas, Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Leszczyńska, Tomasz Urasiński, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Anna Balcerska, Marek Wlazłowski.
Tytuł: Wyniki leczenia ciężkiej postaci anemii aplastycznej u dzieci. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy do Spraw Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2008 : T. 12, nr 4 cz. 2, s. 1092-1097, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst12/18
Autorzy: Filip Pierlejewski, Monika Bulas, Agnieszka Sokół, Bernarda Kazanowska, Maciej Borowiec, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Związek ekspresji genu chemokiny CCL3 w komórkach nowotworowych z przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, nr 1, s. 15-18, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst13/18
Autorzy: Monika Bulas.
Tytuł: Związek zmienności genu receptora glikokortykosteroidowego z przebiegiem klinicznym chorób limfoproliferacyjnych u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : : Uniwersytet Medyczny, 2009
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii I Katedry Pediatrii - 14 I 2009 r. Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Młynarski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

14/18
Autorzy: K[atarzyna] Pawelec, M. Matysiak, E. Niewiadomska, J. Kowalczyk, J. Stefaniak, W[alentyna] Balwierz, E[wa] Załęska-Czepko, A[licja] Chybicka, K[rzysztof] Szmyd, D[anuta] Sońta-Jakimczyk, H. Bubała, M. Wysocki, A[ndrzej] Kurylak, J[acek] Wachowiak, G. Grund, W[ojciech] Młynarski, M[onika] Bulas, M[aryna] Krawczuk-Rybak, E. Leszczyńska, T[omasz] Urasiński, J[arosław] Peregud-Pogorzelski.
Tytuł: Results of immunosupresive therapy in children with aquired severe aplastic anaemia (SAA). Report Polish Paediatric Hematology Group.
Tytuł całości: W: 1st Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation Dresden-Praha-Wrocław Piechowice 20-22.06.2008 : final programme.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2008
Strony: s. 15
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/18
Autorzy: Monika Bulas, Joanna Trelińska, Małgorzata Stolarska, Małgorzata Zubowska, Filip Pierlejewski, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Związek polimorfizmu genu receptora steroidowego (NR3C1) z przebiegiem klinicznym chorób limfoproliferacyjnych u dzieci - wyniki wstępne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, nr 2, s. 77-81, Sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst16/18
Autorzy: E[lżbieta] Jakubowska-Pietkiewicz, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zmienność genu dla receptora steroidowego a parametry badania densytometrycznego u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Polymorphism of the glucocorticoid receptor gene and parameters of densytometric examinations in children with lymphoprve diseases - preliminary study.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 9, suppl. 2, s. 177-178
Uwagi: 2nd Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków, 11-13 October 2007
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

Pełny tekst17/18
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Elżbieta Zielińska, Monika Bulas, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza wstępnych objawów złośliwych guzów ośrodkowego układu nerwowego w materiale jednego ośrodka.
Tytuł całości: W: XXVIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Rzeszów, 16-18 czerwca 2005 r.
Adres wydawniczy: Rzeszów, 2005
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/18
Autorzy: Beata Zalewska-Szewczyk, Elżbieta Zielińska, Krzysztof Zakrzewski, Monika Bulas, Witalij Andrzejewski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Prognozowanie przebiegu klinicznego pierwotnych guzów mózgu u dzieci w odniesieniu do długości trwania i charakteru wstępnych objawów klinicznych.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 3 cz. 2, s. 565-576, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi