Zapytanie: BUDKA HERBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/41

Autorzy: Gabor G. Kovacs, Jasmin Rahimi, Thomas Ströbel, Mirjam I. Lutz, Günther Regelsberger, Nathalie Streichenberger, Armand Perret-Liaudet, Romana Höftberger, Paweł P. Liberski, Herbert Budka, Beata Sikorska.
Tytuł: Tau pathology in Creutzfeldt-Jakob disease revisited.
Czasopismo: Brain Pathol
Szczegóły: 2017 : Vol. 27, nr 3, s. 332-344
ISSN: 1015-6305
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.187
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/41
Autorzy: Paweł P. Liberski, Johannes A. Hainfellner, Beata Sikorska, Herbert Budka.
Tytuł: Prion protein (PrP) deposits in the tectum of experimental Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease following intraocular inoculation.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2012 : Vol. 50, nr 1, s. 85-88
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.547
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

3/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Jean-Jacques Hauw, Nicolas Kopp, Nathalie Streichenberger, Pierrie Giraud, Jan Boellaard, Herbert Budka, Gabor G Kovacs, James Ironside, Paul Brown.
Tytuł: Ultrastructural characteristics (or evaluation) of Creutzfeldt-Jakob disease and other human transmissible spongiform encephalopathies or prion diseases.
Czasopismo: Ultrastruct Pathol
Szczegóły: 2010 : Vol. 34, nr 6, s. 351-361, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0191-3123
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.727
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: MAP-TAU immunoexpression in prion diseases with amyloid plaques.
Tytuł całości: W: III International Symposium on The new prion biology: basic scie3nce, diagnosis and therapy April 2-4, 2009 Venice (Italy).
Adres wydawniczy: Venice : Istitito Veneto di Science, 2009
Strony: s. 67
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

5/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: Confocal microscopy of amyloid plaques in prion diseases.
Czasopismo: Folia Histochem Cytobiol
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, suppl. 2, s. S30
Uwagi: XIII International Congress of Histochemistry and Cytochemistry ICHC2008 "Imaging of cell dynamics" 23rd-27rh Sugust 2009 Gdansk, Poland
ISSN: 0239-8508
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, P[aweł] P[iotr] Liberski, H[erbert] Budka, J[ames] W. Ironside.
Tytuł: Hyperphosphorylated MAP-tau immunoreactivity around amyloid plaques in prion disease.
Tytuł całości: W: Prion 8th-10th October 2008, Madrid : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Madrid, 2008
Strony: s. 48
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

7/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, W[ielisław] Papierz, M[atthias] Preusser, P[aweł] P[iotr] Liberski, H[erbert] Budka.
Tytuł: Synucleinopathy with features of both multiple system atrophy and dementia with Lewy bodies.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 4, s. 313-314
Uwagi: XIV Conference of the Polish Association of Neuropathologists "Neuropathological aspects of dementia in CNS disorders" Warsaw, June 5-7, 2008
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Jean-Jacques Hauw, Nicolas Kopp, Natalie Streihenberger, Perric Giraud, Herbert Budka, J[an] W. Boellaard, Paul Brown.
Tytuł: Tubulovesicular structures are a consistent (and unexplained) finding in the brains of humans and animals with prion disease.
Czasopismo: Neuropathology
Szczegóły: 2008 : Vol. 28, nr 2, s. 28
Uwagi: The Japanese Society of Neuropathology May 20-22, 2008 Tokyo
ISSN: 0919-6544
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Jean-Jacques Hauw, Nicolas Kopp, Nathalie Streichenberger, Poerric Giraud, Herbert Budka, J[an] W. Boellaard, Paul Brown.
Tytuł: Tubulovesicular structures are a consistent (and unexplained) finding in the brains of humans with prion diseases.
Czasopismo: Virus Res
Szczegóły: 2008 : Vol. 132, nr 1/2, s. 226-228, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0168-1702
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.810
Punktacja Min. Nauki: 15.000

Pełny tekst10/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, B[eata] Sikorska, Jean-Jacques Hauw, Nicolas Kopp, Natalie Streichenberger, Pierric Giraud, Herbert Budka.
Tytuł: Tubulovesicular structures are a consistent finding in the brains of humans and animals with prion diseases.
Czasopismo: Alzheimeirs Dement
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 4 suppl. 2, s. T432
Uwagi: Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease July 26-31, 2008 Chicago, Illinois
ISSN: 1552-5260
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/41
Autorzy: P[aweł] Liberski, B[eata] Sikorska, J[ean]-J[acques] Hauw, N[icolas] Kopp, N[atalie] Streihenberger, P[erric] Giraud, H[erbert] Budka, P[aul] Brown.
Tytuł: Tubulovesicular structures are a consistent finding in the brains of humans and animals with prion disease.
Czasopismo: Clin Neuropathol
Szczegóły: 2008 : Vol. 27, nr 3, s. 159
Uwagi: EURO-CNS 2008 9th European Congress of Neuropathology Athens, Greece, May 8-10, 2008
ISSN: 0722-5091
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

12/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Tomasz Sobów, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: Ultrastructural study of florid plaques in variant Creutzfeldt-Jakob disease : a comparison with Kuru plaques in Sporadic Creuzfeldt-Jakob and Multicentric plaques of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease.
Czasopismo: Alzheimeirs Dement
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 4 suppl. 2, s. T433
Uwagi: Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease July 26-31, 2008 Chicago, Illinois
ISSN: 1552-5260
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst13/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Tomasz Sobów, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: Ultrastructural study of florid plaques in variant Creutzfeldt-Jakob disease : a comparison with kuru plaques in sporadic Creutzfeld-Jakob and multicentric plaques of Gerstmann-Straussler-Scheinker disease.
Czasopismo: Alzheimeirs Dement
Szczegóły: 2008 : Vol. 4, nr 4 suppl. 2, s. T433
Uwagi: Alzheimer`s Association International Conference on Alzheimer`s Disease July 26-31, 2008 Chicago, Illinois
ISSN: 1552-5260
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst14/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Tomasz Sobów, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: Ultrastructural study of florid plaques in variant Creutzfeldt-Jakob disease : a comparsion with kuru plaques in sporadic Creutzfeldt-Jakob and multicentric plaques of Gertsmann-Straussler-Scheinker disease.
Czasopismo: Neuropathology
Szczegóły: 2008 : Vol.28, nr 2, s. 35
Uwagi: The Japanese Society of Neuropathology May 20-22, 2008 Tokyo
ISSN: 0919-6544
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst15/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, P[aweł] P[iotr] Liberski, T[omasz] Sobów, H[erbert] Budka, J[ames] W. Ironside.
Tytuł: Ultrastructural, immunohistochemical and confocal study of florid plaques in variant Creutzfeldt-Jakob disease.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2008 : Vol. 46, nr 4, s. 313
Uwagi: XIV Conference of the Polish Association of Neuropathologists "Neuropathological aspects of dementia in CNS disorders" Warsaw, June 5-7, 2008
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst16/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, W[ielisław] Papierz, M[atthias] Preusser, P[aweł] P[iotr] Liberski, H[erbert] Budka.
Tytuł: A synucleinopathy showing neuropathological features of multiple system atrophy and dementia with Lewy bodies.
Czasopismo: Acta Neuropathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 114, nr 3, s. 327
Uwagi: Joint Meeting of the German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) and Polish Association of Neuropatologists Greifswald, September 5-8, 2007
ISSN: 0001-6322
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.694

Pełny tekst17/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, P[aweł] P[iotr] Liberski, P[ierre] Giraud, N[icolas] Kopp, P[aul] Brown, H[erbert] Budka.
Tytuł: Autophagy ia a common feature of transmissible spongiform encephalopaties.
Czasopismo: Acta Neuropathol
Szczegóły: 2007 : Vol. 114, nr 3, s. 326-327
Uwagi: Joint Meeting of the German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN) and Polish Association of Neuropatologists Greifswald, September 5-8, 2007
ISSN: 0001-6322
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.694

Pełny tekst18/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, W[ielisław] Papierz, M[atthias] Preusser, P[aweł] P[iotr] Liberski, H[erbert] Budka.
Tytuł: Synucleinopathy with features of both multiple system atrophy and dementia with Lewy bodies.
Czasopismo: Neuropathol Applied Neurobiol
Szczegóły: 2007 : Vol. 33, nr 1, s. 126-129
ISSN: 0305-1846
Typ publikacji: ZL
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.681
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst19/41
Autorzy: Paweł P. Liberski, B[eata] Sikorska, J[ean]-J[acque] Hauw, N[icolas] Kopp, N[atalie] Streihenberger, P[ierre] Giraud, H[erbert] Budka, J[an] Boellaard, P[aul] Brown.
Tytuł: Tubulovesicular structures are a consistent (and unexpleined) finding in the brain of humans with prion diseases.
Tytuł całości: W: Prion 2007 EICG 26-28 September 2007, Edinburgh, Scotland : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Edinburgh, 2007
Strony: s. 80
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Herbert Budka.
Tytuł: A case of early onset Alzheimer's disease with cotton wool plaques but without spastic paraparesis.
Czasopismo: Alzheimeirs Dement
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 3 suppl. 1, s. S433-S434
Uwagi: Alzheimer`s Asociation 10th International Conference on Alzheimer`s Disease and Related Disorders July 15-20, 2006 Madrid, Spain
ISSN: 1552-5260
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst21/41
Autorzy: B[eata] Sikorska, M[atthias] Preusser, W[ielisław] Papierz, P[aweł] P[iotr] Liberski, H[erbert] Budka.
Tytuł: A synucleinopathy showing neuropathological features of multiple system atrophy and dementia with Lewy bodies.
Czasopismo: Mov Disord
Szczegóły: 2006 : Vol. 21, suppl. 15, s. S651-S652
Uwagi: Tenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders October 3 - November 2, 2006, Kyoto Japan
ISSN: 0885-3185
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst22/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Beata Sikorska, Herbert Budka.
Tytuł: Enlarged multivesicular bodies in Gerstmann-Straussler-Scheinker disease suggest the involvement of microautophagy in prion diseases, pathogenesis.
Czasopismo: Alzheimeirs Dement
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 3 suppl. 1, poz. P4-152, ryc.
Uwagi: Alzheimer`s Asociation 10th International Conference on Alzheimer`s Disease and Related Disorders July 15-20, 2006 Madrid, Spain
ISSN: 1552-5260
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Herbert Budka, James W. Ironside.
Tytuł: Choroby wywołane przez priony.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 444-485, ryc. (w tym kolor., tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

24/41
Autorzy: Beata Sikorska, Paweł P[iotr] Liberski, Matthias Preusser, Herbert Budka.
Tytuł: Colocalization of autophagy marker MAP LC3 and PrPd in Creutzfeldt-Jakob disease.
Tytuł całości: W: 2nd International Symposium on The new prion biology: basic science, diagnosis and therapy Venezia, April 7-9, 2005.
Adres wydawniczy: Venezia, 2005
Strony: s. 130-131
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

25/41
Autorzy: Herbert Budka, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Immunohistochemiczne wykrywanie PrP.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 453-471, ryc. kolor., tab.
Uwagi: Tłumaczenie rozdziału
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

26/41
Autorzy: Ellen Gelpi, GianRiccardo Trabattoni, Herbert Budka, Johannes A. Hainfellner, Paweł Piotr Liberski.
Tytuł: Infekcje oportunistyczne ośrodkowego układu nerwowego u chorych zakażonych HIV.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 317-331, ryc. kolor., tab., bibliogr.
Uwagi: Tłumaczenie rozdziału
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

27/41
Autorzy: Herbert Budka, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Neuropatologia AIDS.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 298-317, ryc., kolor., tab., bibliogr.
Uwagi: Tłumaczenie rozdziału
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

28/41
Autorzy: Ellen Gelpi, Herbert Budka, Johannes A. Hainfellner, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Patologia mięśni.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 875-900, ryc. (w tym kolor.), bibliogr.
Uwagi: Tłumaczenie rozdziału
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

29/41
Autorzy: Ellen Gelpi, Herbert Budka, Johannes A. Hainfellner, Paweł P[iotr] Liberski.
Tytuł: Patologia nerwów obwodowych.
Tytuł całości: W: Neuropatologia Mossakowskiego / red.: Paweł Piotr Liberski, Wielisław Papierz.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Strony: s. 852-874, ryc. (w tym kolor.), tab., bibliogr.
Uwagi: Tłumaczenie rozdziału
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL

30/41
Autorzy: Ellen Gelpi, Gabor G. Kovacs, Thomas Strobel, Oskar Koperek, Till Voigtlander, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka.
Tytuł: Prion disease with a 144 base pair insertion : unusual cerebellar prion protein immunoreactivity.
Czasopismo: Acta Neuropathol
Szczegóły: 2005 : Vol. 110, nr 5, s. 513-519, ryc., tab., bibliogr.
ISSN: 0001-6322
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.503
Punktacja Min. Nauki: 24.000

Pełny tekst31/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Nicolas Kopp, J[ean]-J[acque] Hauw, Beata Sikorska, Herbert Budka.
Tytuł: Tubulovesicular structures are consistently found in prion diseases including vCJD and FFI.
Tytuł całości: W: 2nd International Symposium on The new prion biology: basic science, diagnosis and therapy Venezia, April 7-9, 2005.
Adres wydawniczy: Venezia, 2005
Strony: s. 90
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

32/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Nicolas Kopp, Jean-Jacque Hauw, Beata Sikorska, Herbert Budka.
Tytuł: Tubulovesicular structures are consistently found in prion diseases including vCJD and FFI.
Tytuł całości: W: 8th European Congress of Neuropathology Neuropathology 2005 25-28 June 2005, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts.
Adres wydawniczy: Amsterdam, 2005
Strony: poz. (P L-09)
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

33/41
Autorzy: P[aweł] P[iotr] Liberski, B[eata] Sikorska, N[icolas] Kopp, J[ean]-J[acque] Hauw, H[erbert] Budka.
Tytuł: Tubulovesicular structures are consistently found in prion diseases including vCJD and FFI.
Tytuł całości: W: Prion 2005 Between fundamentals and society's needs 19.10. - 21.10.2005 Dusseldorf, Germany.
Adres wydawniczy: Disseldorf, 2005
Strony: s. 296
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

34/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Johannes A. Hainfellner, Beata Sikorska, Shigeru Mori, Herbert Budka.
Tytuł: Echigo-1: a panencephalopathis strain of Creutzfeldt-Jakob disease. I. Neuropathological and immunohistochemical studies.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, suppl. B, s. 161-166
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.507
Punktacja Min. Nauki: 10.000

35/41
Autorzy: Beata Sikorska, Johannes A. Hainfellner, Shigeru Mori, Jolanta Bratosiewicz, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka.
Tytuł: Echigo-1: a panencephalopathis strain of Creutzfeldt-Jakob disease. II. Ultrastructural studies in hamsters.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, suppl. B, s. 167-175
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.507
Punktacja Min. Nauki: 10.000

36/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka.
Tytuł: Gerstman-Sträussler-Scheinker disease. I. Human diseases.
Czasopismo: Folia Neuropathol
Szczegóły: 2004 : Vol. 42, suppl. B, s. 120-140
ISSN: 1641-4640
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.507
Punktacja Min. Nauki: 10.000

37/41
Autorzy: Beata Sikorska, Wielisław Papierz, Krzysztof Zakrzewski, Paweł P[iotr] Liberski, Herbert Budka.
Tytuł: Guz rdzenia kręgowego u dwuletniego dziecka.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 3, s. 230-232, ryc., bibliogr.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

38/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, Nicolas Kopp, Jean-Jacque Hauw, Herbert Budka.
Tytuł: Tubulovesicular structures are consistently found in prion diseases including vCJD and FFI.
Tytuł całości: W: International Symposium on Prion diseases - food and drug safety October 31- November 2, 2004 Sendai, Japan.
Adres wydawniczy: Sendai, 2004
Strony: poz. II-03, bibliogr.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

39/41
Autorzy: P[aweł] P[iotr] Liberski, G[abor] Kovacs, B[eata] Sikorska, P[aul] Brown, H[erbert] Budka.
Tytuł: Ultrastructure of Kuru plaques retrieved from paraffin-embedded blocks.
Tytuł całości: W: First International Conference of the European Network of Excellence NeuroPrion Paris, May 24th - 28th 2004.
Adres wydawniczy: Paris, 2004
Strony: s. 106
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

40/41
Autorzy: Paweł P[iotr] Liberski, J[ohan] Hainfellner, H[erbert] Budka.
Tytuł: Akumulacja PrP w ukˆadzie trójdzielnym i w tectum w doświadczalnej chorobie Creutzfeldta-Jakoba po inokulacji do gałki ocznej.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich poświęcona pamięci Profesora Mirosława Mossakowskiego Warszawa 20-22 maja 2002 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 40-41
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

41/41
Autorzy: P[aweł] P[iotr] Liberski, J[ohan] Hainfellner, H[erbert] Budka.
Tytuł: Prion protein deposits in the trigeminal system and tectum of experimental Creutzfeldt-Jakob disease following intraocular inoculation.
Tytuł całości: W: 7th European Congress of Neuropathology Neuropathology 2002 13-16 July 2002, Helsinki, Finland : programme and abstracts.
Adres wydawniczy: Helsinki, 2002
Strony: poz. PK-17
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi