Zapytanie: BUCZYŃSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/21

Autorzy: Magdalena Zawadzka, Małgorzata Lewicka, Gabriela Henrykowska, Jacek Buczyński, Krzysztof Pacholski, Maciej Rutkowski, Andrzej Buczyński.
Tytuł: The impact of electromagnetic radiation emitted by LCD monitors on selected blood cell counts - in vitro studies.
Tytuł angielski: Wpływ pola elektromagnetycznego emitowanego przez monitory LCD na wybrane elementy morfotyczne krwi - badania in vitro.
Czasopismo: Przegl Elektrotech
Szczegóły: 2017 : Vol. 93, nr 7, s. 97-101
ISSN: 0033-2097
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 14.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/21
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Jacek Buczyński, Włodzimierz Ziólkowski, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Suplementacja propolisem a zmiany w metabolizmie tlenowym krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne.
Tytuł angielski: Propolis supplementation and the changes in the oxidative metabolism of blood platelets exposed to electromagnetic radiation.
Czasopismo: Pol Hyperbaric Res
Szczegóły: 2015 : Vol. 50, nr 1, s. 61-68, Sum., Streszcz.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

3/21
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Paulina Nykiel, Jacek Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Wpływ nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkół podstawowych na ryzyko występowania nadciśnienia tętniczego
Tytuł angielski: Influence of overweight and obesity on incidence of hypertension in 1st-3rd - form students in primary schools
Czasopismo: Hygeia Publ Health
Szczegóły: 2014 : T. 49, nr 4, 833-837, Sum.
ISSN: 1509-1945
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

4/21
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Ewa Gardyńska-Ziemba, Jacek Buczyński, Małgorzata Lewicka, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Dynamika występowania wybranych chorób wśród pracowników Poczty Polskiej.
Tytuł angielski: The dynamics of the occurrence of selected diseases among employees of Polish Post
Czasopismo: Przeds Zarządz
Szczegóły: 2013 : T.14, z. 10 cz. 3, s. 59-68, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1733-2486
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

5/21
Autorzy: Gabriela Henrykowska, Małgorzata Lewicka, Jacek Buczyński, Krzysztof Pacholski, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Ocena wpływu mikrofal generowanych przez elektrody aktywne wykorzystywane w diagnostyce i terapii elektropunktowej na zmiany w strukturze błon komórkowych - badania in vitro
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2012 : -, nr 1, s. 53-59, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PAE
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

6/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Jacek Buczyński, Małgorzata Lewicka.
Tytuł: Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii i patofizjologii aktywności ruchowej człowieka.
Czasopismo: Forum Eduk Wydz Pedag WSI
Szczegóły: 2009, nr 6, s. 27-36, Sum.
ISSN: 1733-7119
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

7/21
Autorzy: A. Buczyński, Andrzej Cader, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, G. Henrykowska, J[acek] Buczyński, J. Pacholski, W[ojciech] Jankowski.
Tytuł: Effect of electromagnetic radiation of different from on free radicals generation in blood platelets - in vitro studies.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2007 : Vol. 16, nr 5C cz. 1, s. 76-79, wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/21
Autorzy: A. Buczyński, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, W[ojciech] Jankowski, R[omuald] Olszański, J[acek] Buczyński, K[rzysztof] Pacholski, G. Henrykowska.
Tytuł: Metabolizm tlenowy krwinek płytkowych eksponowanych na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez telefonię komórkową - badanie in vitro.
Czasopismo: Pol Hyperbaric Res
Szczegóły: 2007, nr 4, s. 31-37, Sum.
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

9/21
Autorzy: A. Buczyński, A[ndrzej] Cader, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, G. Henrykowska, J[acek] Buczyński, K[rzysztof] Pacholski, W[ojciech] Jankowski.
Tytuł: The effect of elektromagnetic radiation of different form on free radicals generation in blood platelets - in vitro studies.
Tytuł całości: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych" 26-28 kwietnia 2007 Kazimierz Dolny. T.
Adres wydawniczy: 2 Lublin, 2007
Strony: s. 322
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

10/21
Autorzy: Ewa Kupcewicz, Andrzej Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Wojciech Jankowski, Gabriela Henrykowska, Jacek Buczyński.
Tytuł: Etiologia i patogeneza zakażeń szpitalnych związanych ze stosowaniem cewników do obwodowych naczyń żylnych.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2006 : -, nr 2, s. 122-127, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Wojtek Jankowski, Romuald Olszański, Jacek Buczyński, Krzysztof Pacholski, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Ocena wpływu promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez telefonię komórkową na organizm człowieka - badania in vitro.
Tytuł całości: W: Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku / red. nauk.: Zygmunt Kitowski, Józef Lisowski.
Adres wydawniczy: Gdynia, 2005
Strony: s. 176-183, wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

12/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Jacek Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Analiza czynów samobójczych młodzieży w wieku poborowym w aspekcie rytmów biologicznych.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. lat badań naukowych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych Poznań, 3-4 września 2004 r.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 59
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Antoni Florkowski, Jacek Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Gabriela Henrykowska.
Tytuł: Analiza metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych u osób w wieku poborowym po dokonaniu próby samobójczej.
Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. lat badań naukowych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych Poznań, 3-4 września 2004 r.
Adres wydawniczy: Poznań, 2004
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/21
Autorzy: A. Buczyński, J[acek] Buczyński, J[ózef] Kocur, J[an] Rostowski, R[omuald] Olszański.
Tytuł: Analiza zmiennych psychologicznych weryfikujacych kandydatów do zawodu nurka.
Czasopismo: Pol Hyperbaric Res
Szczegóły: 2004, nr 1, s. 5-12
ISSN: 1734-7009
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

15/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Jacek Buczyński, Gabriela Henrykowska, Maria Dziedziczak-Buczyńska.
Tytuł: The assessment of the process of lipid peroxidation in blood platelets exposed to electromagnetic radiation - in vitro studies.
Tytuł całości: W: IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Higieniczno-środowiskowe uwarunkowania zdrowia" 23-25 September 2004 Nałęczów.
Adres wydawniczy: Nałęczów, 2004
Strony: s. 37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

16/21
Autorzy: A. Buczyński, J[acek] Buczyński, M[aria] Dziedziczak-Buczyńska, G. Henrykowska.
Tytuł: The assessment of the process of lipid peroxidation in blood platelets exposed to electromagnetic radiation - in vitro studies.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, suppl. 2 cz. 1, s. 25-28, wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.461
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst17/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Jacek Buczyński, Jolanta Smok.
Tytuł: Aktywność fizyczna jako czynnik modyfikujący metabolizm tlenowy krwinek płytkowych u osób z chorobami układu krążenia.
Tytuł angielski: Effect of physical activity on blood platelet oxygen metabolism in patients with coronary heart diseases
Czasopismo: Probl Hig
Szczegóły: 2003 : 83, s. 194-195
ISSN: 0860-0309
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

18/21
Autorzy: A. Buczyński, W[itold] Gnitecki, D[ariusz] Stopczyk, J[acek] Buczyński, W[ojciech] Kowalski.
Tytuł: Generacja reaktywnych form tlenu w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości - badania in vitro.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Higieny i epidemiologii u progu XXI wieku Szczecin-Dziwnówek 2002 : program.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2002
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/21
Autorzy: Zdzisław Kobos, Jacek Buczyński, Witold Bednarski, Andrzej Buczyński.
Tytuł: Holistyczne aspekty akoholizmu.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja na temat: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Trudności diagnostyczne, terapeutyczne i orzecznicze Łódź, 10-11 maja 2002 : streszczenia prac.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

20/21
Autorzy: Andrzej Buczyński, Tadeusz Mosiniak, Witold Gnitecki, Marek Skalski, Jacek Buczyński.
Tytuł: System zabezpieczenia strat sanitarnych od broni biologicznej i chemicznej na etapach ewakuacji medycznej.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06-15.06.2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa.
Adres wydawniczy: Łódź, 2002
Strony: s. 590
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL

21/21
Autorzy: Dariusz Stopczyk, Witold Gnitecki, Andrzej Buczyński, Leszek Markuszewski, Jacek Buczyński.
Tytuł: Zmiany aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oraz stężenia dialdehydu malonowego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy - badania in vitro.
Czasopismo: Med Prakt
Szczegóły: 2002 : -, nr 4, s. 311-314
ISSN: 0867-499X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi