Zapytanie: BUBIŃSKA KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/8

Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Usefulness of parametric renal clearance images in the assessment of basic risk factors renal scarring in children with recurrent urinary tract infections.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2017 : Vol. 20, nr 2, s. 76-80
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 12.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/8
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assesment of diagnostic efficacy of parametric clearance images in detection of renal scars in children with recurrent urinary tract infections (UTI).
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2012 : Vol. 39, suppl. 2, s.600 (abstr.)
Uwagi: XXV Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Mediolan, 27-31 października 2012 roku
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/8
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Marian J. Surma, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Ocena skuteczności diagnostycznej parametrycznych oraz konwencjonalnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. B, s. 43-44
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/8
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Wojciech Woźnicki, Małgorzata Bieńkiewicz, Krystyna Bubińska, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Przydatność metod scyntygraficznych w ocenie podstawowych klinicznych czynników ryzyka tworzenia blizn nerkowych u dzieci.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl.B, s. 44-45
Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej Kielce,19-22 września 2012 roku
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/8
Autorzy: Ewa Pietrzak-Stelmasiak, Izabela Frieske, Małgorzata Bieńkiewicz, Wojciech Woźnicki, Magdalena Kowalewska-Pietrzak, Krystyna Bubińska, Wojciech Młynarski, Anna Płachcińska, Jacek Kuśmierek.
Tytuł: Assessment of clinical usefulness of parametric clearance images in diagnosis of kindey cicatrisation in children with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Nucl Med Rev Cent East Eur
Szczegóły: 2010 : Vol. 13, nr 1, s. 8-14
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/8
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, A[nna] Płachcińska, J. Kuśmierek.
Tytuł: Ocena możliwości diagnostycznych klirensowych obrazów parametrycznych nerek i sumacyjnych obrazów renoscyntygraficznych w wykrywaniu blizn nerkowych u dzieci i młodzieży z przewlekłymi infekcjami układu moczowego
Czasopismo: Probl Med Nukl
Szczegóły: 2010 : T. 24, s. 56
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, 8-11 września 2010, Wrocław
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

7/8
Autorzy: E[wa] Pietrzak-Stelmasiak, I[zabela] Frieske, M[ałgorzata] Bieńkiewicz, W[ojciech] Woźnicki, M[arian] Surma, M[agdalena] Kowalewska-Pietrzak, K[rystyna] Bubińska, W[ojciech] Młynarski, J. Kuśmierek.
Tytuł: Diagnostic potential of renal clearance parametric images for detection of kidney scars in juveniles with chronic infections of the urinary tract.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2009 : Vol. 36, suppl. 2, s. S301
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine Barcelona, October 10-14, 2009
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/8
Autorzy: L[idia] Ostrowska-Nawarycz, K[rystyna] Bubińska, J[an] Sokal, M[ałgorzata] Rumieniecka, T[adeusz] Nawarycz.
Tytuł: Spostrzeżenia własne dotyczące wykorzystania ABPM w ocenie podwyższonego ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Nadciśn Tętn
Szczegóły: 2004 : T. 8, suppl., s. 15
ISSN: 1428-5851
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi