Zapytanie: BRUCHAJZER ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 69Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/69

Autorzy: Małgorzata Kucharska, Jadwiga Anna Szymańska, Wiktor Wesołowski, Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Analiza lotnych składników wybranych olejków eterycznych o działaniu relaksacyjnym.
Tytuł angielski: Analysis of volatile ingredients of selected essential oils with relaxing effect
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2019 : Vol. 70, nr 2, nr 229-247
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.778
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/69
Autorzy: Anna Kilanowicz, Krystyna Sitarek, Joanna Stragierowicz, Michał Klimczak, Elżbieta Bruchajzer.
Tytuł: Prenatal toxicity and maternal-fetal distribution of 1,3,5,8-tetrachloronaphthalene (1,3,5,8-TeCN) in Wistar rats
Czasopismo: Chemosphere
Szczegóły: 2019 : Vol. 226, -, s. 75-84
ISSN: 0045-6535
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.108
Punktacja Min. Nauki: 100.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/69
Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: 3,3'-Dimetylobenzydyna i jej sole - frakcja wdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Tytuł angielski: 3,3'-Dimethylbenzidine and its salts - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 2, s. 61-97
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/69
Autorzy: Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga Szymańska.
Tytuł: Chinolina. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
Tytuł angielski: Quinoline. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
Szczegóły: 2018 : -, nr 1, s. 53-71
Uwagi: MNiSW, NCBiR
ISSN: 1231-868X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 8.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/69
Autorzy: Joanna Stragierowicz, Elżbieta Bruchajzer, Adam Daragó, Marzenna Nasiadek, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Hexachloronaphthalene (HxCN) as a potential endocrine disruptor in female rats
Czasopismo: Environ Pollut
Szczegóły: 2018 : Vol. 243 (Pt B), -, p. 1026-1035
Uwagi: Epub ahead of print; 503/3-045-01/503-31-001
ISSN: 0269-7491
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.714
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/69
Autorzy: Małgorzata Kucharska, Jadwiga A. Szymańska, Wiktor Wesołowski, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych.
Tytuł: Porównanie składu chemicznego wybranych olejków eterycznych stosowanych w chorobach układu oddechowego
Tytuł angielski: Comparison of chemical composition of selected essential oils used in respiratory diseases
Czasopismo: Med Pr
Szczegóły: 2018 : T. 69, nr 2, s. 167-178, summ.
Uwagi: Epub 2017 Dec 19; UMED 503/3-045-01/503-31-001
ISSN: 0465-5893
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.610
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

7/69
Autorzy: Michał Klimczak, Adam Daragó, Elżbieta Bruchajzer, Katarzyna Domeradzka-Gajda, Maciej Stępnik, Katarzyna Kużajska, Anna Kilanowicz.
Tytuł: The effects of hexachloronaphthalene on selected parameters of heme biosynthesis and systemic toxicity in female wistar rats after 90-day oral exposure.
Czasopismo: Environ Toxicol
Szczegóły: 2018 : Vol. 33, nr 6, s. 695-705
Uwagi: Medical University of Lodz, Poland, Grant Numbers: 503/3-045-01/503-31-001, 502-03/3-045-01/502-34-044
ISSN: 1520-4081
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.649
Punktacja Min. Nauki: 30.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

8/69
Autorzy: Adam Daragó, Marzenna Nasiadek, Andrzej Sapota, Elżbieta Bruchajzer, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Ocena poziomów wapnia i magnezu w wybranych wodach mineralnych, źródlanych i uzdrowiskowych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia (RDA).
Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
Szczegóły: 2017 : Vo. 50, nr 1, s. 39-47, bibliogr., tab., Streszcz., Sum.
Uwagi: Praca fi nansowana z działalności statutowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Nr 503/3-045- 01/503-31-001)
ISSN: 0365-9445
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/69
Autorzy: Michał Klimczak, Adam Daragó, Elżbieta Bruchajzer, Anna Kilanowicz.
Tytuł: Ocena profilu wybranych porfiryn u samic szczura wielorotnie narażanych na heksachloronaftalen.
Tytuł całości: W: XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego "Różne oblicza toksykologii" Puławy, 19-22 września 2017
Strony: 1 s., poz. P I-7
Konferencja: , Puławy, 2017.09.19
Uwagi: UMED 502-03/3-045-01/502-34-044
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  10/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
  Tytuł: Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Tytuł angielski: Iron oxides - calculated on Fe. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs)
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2017 : -, nr 2, s. 51-87, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  11/69
  Autorzy: Adam Daragó, Andrzej Sapota, Marzenna Nasiadek, Michał Klimczak, Elżbieta Bruchajzer, Anna Kilanowicz.
  Tytuł: Wpływ podprzewlekłej suplementacji cynkiem i/lub selenem samców szczurów wistar na homeostazę tych biopierwiastów w nerce.
  Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
  Szczegóły: 2017 : Vol. 50, nr 1, s. 80-88, bibliogr., tab., wykr., Streszcz., Sum.
  Uwagi: Praca fi nansowana z działalności statutowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Nr 503/3-045- 01/503-31-001)
  ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  12/69
  Autorzy: Karolina Stawarczyk, Anna Stępień, Katarzyna Obrębska, Ewa Prymerska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: CYP1 jako potencjalny biomarker narażenia na trwałe zanieczyszczenia organiczne środowiska.
  Tytuł całości: W: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości
  Adres wydawniczy: , 2016
  Strony: s. 64
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Instytut Medycyny Pracy im.prof. J. Nofera, Łódź, 2016.05.30
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  13/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Płyny energetyzujące oraz preparaty "wspomagające" z punktu widzenia toksykologa.
  Czasopismo: Med Sport
  Szczegóły: 2016 : 32, suppl. 1, 30-31,
  Uwagi: Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Łódź, 23-24 września 2016
  ISSN: 1232-406X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0

  14/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Stosowanie płynów energetyzujących oraz wybranych leków OTC (over-the-counter drugs) z punktu widzenia toksykologa.
  Tytuł całości: W: Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne.
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Psychiatryczne & Medforum Sp. z o.o, 2016
  Strony: s. 21
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Katowice, 2016.06.16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/69
  Autorzy: Jadwiga Szymańska, Frydrych Barbara, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Wodorotlenek litu - frakcjawdychalna. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Tytuł angielski: Lithium hydride - inhalable fraction. Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2016 : 89, nr 3, 131-145, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  16/69
  Autorzy: Anna Kilanowicz, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Zdrowotne skutki narażenia na polichlorowane naftaleny (PCNS).
  Tytuł całości: W: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości
  Adres wydawniczy: , 2016
  Strony: s. 19
  Konferencja: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera, Łódź, 2016.05.30
  Typ publikacji: PRZ
  Język publikacji: PL, 0
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  17/69
  Autorzy: Anna Kilanowicz, Piotr Czekaj, Andrzej Sapota, Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak, Elżbieta Bruchajzer, Adam Daragó, Ewa Czech, Danuta Plewka, Anna Wiaderkiewicz, Krystyna Sitarek.
  Tytuł: Developmental toxicity of hexachloronaphthalene in Wistar rats. A role of CYP1A1 expression.
  Czasopismo: Reprod Toxicol
  Szczegóły: 2015 : Vol. 58, s. 93-103, ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0890-6238
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.850
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  18/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Anna Szymańska.
  Tytuł: Fosforowe związki organiczne zmniejszające palność - toksyczność i wpływ na zdrowie ludzi.
  Tytuł angielski: Organophosphorus flame retardants - toxicity and influence on human health.
  Czasopismo: Med Pr
  Szczegóły: 2015 : Vol. 66, nr 2, s. 235-264, Sum.
  ISSN: 0465-5893
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.401
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  19/69
  Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych.
  Tytuł: Karbaminian etylu Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Tytuł angielski: Ethyl carbamate Documentation of proposed values of occupational exposure limits (OELs).
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2015, nr 3, s. 67-106, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez UMED

  20/69
  Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Eter tert-butylowo-etylowy. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Tytuł angielski: Ethyl tertiary - butyl ether Documentation of suggested occupational exposure limits (OELs)
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2014 : Vol. 80, nr 2, s. 73-110, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  21/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Anna Kilanowicz, Andrzej Sapota, Jadwiga Szymańska.
  Tytuł: Selected oxidative stress parameters after single and repeated administration of octabromodiphenyl ether to rats.
  Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
  Szczegóły: 2014 : Vol. 27, nr 5, s. 808-820
  Uwagi: Epub 2014 Oct 17
  ISSN: 1232-1087
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.695
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  22/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Toksyczne działanie roślin, grzybów i glonów.
  Tytuł całości: W: Casarett & Doull Podstawy Toksykologii. Red. C.D. Klaassen, J. B. Watkins III. Redakcja I wydania polskiego: B. Zielińska-Psuja, A. Sapota. MedPharm Polska, Wrocław, 2014
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: B. Zielińska-Psuja, A. Sapota.
  Adres wydawniczy: Wrocław : MedPharm Polska, 2014
  Strony: 511-522, bibliogr.
  ISBN: 978-83-7846-058-9
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  23/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Toksykologia zawodowa.
  Tytuł całości: W: Casarett & Doull Podstawy Toksykologii. Red. C.D. Klaassen, J. B. Watkins III. Redakcja I wydania polskiego: B. Zielińska-Psuja, A. Sapota. MedPharm Polska, Wrocław, 2014
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red.: B. Zielińska-Psuja, A. Sapota.
  Adres wydawniczy: Wrocław : MedPharm Polska, 2014
  Strony: 595-607, ryc., tab., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7846-058-9
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL, 0
  Praca afiliowana przez UMED

  24/69
  Autorzy: Jadwiga Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Ftalan dimetylu-frakcja wdychalna. : Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2013, nr 4, s. 47-67
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez UMED

  25/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
  Tytuł: Ocena wybranych parametrów hepatotoksycznego działania eteru oktabromodifenylowego po jednorazowym i wielokrotnym podaniu szczurom
  Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
  Szczegóły: 2013 : 46, nr 3, 307-315, bibliogr., summ., tab.
  ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  26/69
  Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Eter oktabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2012, nr 3, s. 5-35, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  27/69
  Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Eter pentabromodifenylowy - mieszanina izomerów. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2012, nr 2, s. 75-109, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  28/69
  Autorzy: Jadwiga Anna Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Kwas akrylowy. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2012 : vol. 28, nr 4, s. 69-97, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL, 0
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez UMED

  29/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Anna Szymańska.
  Tytuł: Octabromodiphenyl ether porphyrogenicity after repeated administration to rats.
  Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
  Szczegóły: 2012 : Vol. 25, nr 4, s. 1-12
  ISSN: 1232-1087
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.305
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  30/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga Szymańska.
  Tytuł/nazwa grantu, kontraktu, projektu, nagrody, nominacji, stypendium itp.: Nagroda Naukowa Drugiego Stopnia
  Rok rozliczenia, ogłoszenia: 2011 ; Łódź
  Uwagi: za cykl publikacji dotyczących toksyczności polibromowanych difenyloeterów (związków zmniejszających palność zaliczanych do trwałych zanieczyszczeń organicznych środowiska) po jednorazowych i wielokrotnym podawaniu ich szczurom
  Typ publikacji: NAG
  Język publikacji: 0, EN

  31/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Porphyrogenic effect of pentabromodiphenyl ether after repeated administration to rats.
  Czasopismo: Arch Toxicol
  Szczegóły: 2011, nr 85, s. 965-975, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0340-5761
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.674
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:
  Adres url:

  32/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Stanisław Sporny, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: The effect of short - term intoxication of rats with pentabromodiphenyl ether ( in mixture mimic comercial products).
  Czasopismo: Hum Exp Toxicol
  Szczegóły: 2011 : Vol. 30, nr 5, s. 363-378
  ISSN: 0960-3271
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, 0
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.772
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez UMED
  DOI:

  33/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: 2-Metoksyetanol. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2010, nr 4, s. 93-139, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  34/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Jod. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2010, nr 3, s. 61-83, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: B
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  35/69
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Elżbieta Bruchajzer, Halina Wysokińska.
  Tytuł: Methyl jasmonate effect on diterpenoid accumulation in Salvia sclarea hairy root culture in shake flasks and sprinkle bioreactor.
  Czasopismo: Enzyme Microb Technol
  Szczegóły: 2009 : Vol. 44, nr 6/7, s. 406-410, ryc. kolor., tab., wykr., bibliogr.
  Uwagi: dokument elektroniczny
  ISSN: 0141-0229
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.375
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez UMED
  Adres url:

  Pełny tekst  36/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Nitrobenzen. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2009, nr 4, s. 113-150, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  37/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Stanisław Sporny, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Toxicity of penta- and decabromodiphenyl ethers after repeated administration to rats: a comparative study.
  Czasopismo: Arch Toxicol
  Szczegóły: 2010 : Vol. 84, nr 4, s. 287-299, ryc., tab., wykr., bibliogr.
  Uwagi: Opublikowany on-line w grudniu 2009
  ISSN: 0340-5761
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.626
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez UMED

  Pełny tekst  38/69
  Autorzy: Andrzej Sapota, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: 1,2-Epoksypropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2008, nr 2, s. 73-106, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  39/69
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Elżbieta Bruchajzer, Halina Wysokińska.
  Tytuł: Diterpenoid production in hairy root culture of Salvia sclarea L.
  Czasopismo: Z Naturforsch C
  Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 7/8, s. 621-624, ryc., wykr., bibliogr.
  ISSN: 0939-5075
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.756
  Punktacja Min. Nauki: 10.000

  40/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2008, nr 3, s. 179-195, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  41/69
  Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska, B[arbara] Frydrych.
  Tytuł: The disposition and excretion of pentabromodiphenyl ether after single administration in rat
  Źródło: Organohalogen Compounds Database
  Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: 2008 Vol. 70 p. 001277; 08-289.pdf
  Strony: s. 1277-1280
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Adres url:

  42/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Nikotyna. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2007, nr 2, s. 121-154, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  43/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Toksyczność eteru dekabromodifenylowego w warunkach ekspozycji jednorazowej szczurów.
  Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
  Szczegóły: 2007 : T. 40, nr 4, s. 394-400, tab., wyk., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  44/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Brom. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2006, nr 2, s. 31-49
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  45/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Toksykometria.
  Tytuł całości: W: Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 30-62, ryc., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.312

  46/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Wybrane związki aromatyczne.
  Tytuł całości: W: Podstawy toksykologii : kompendium dla studentów szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 259-318, ryc., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PF
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.440

  47/69
  Autorzy: A[nna] Kilanowicz, A[neta] Galoch, E[lżbieta] Bruchajzer, A[ndrzej] Sapota.
  Tytuł: The effect of 1,2,3,4,5-pentachloronaphthalene on CYP 1A activity in the liver of rats.
  Czasopismo: Toxicol Lett
  Szczegóły: 2005 : Vol. 158, suppl. 1, s. S62
  ISSN: 0378-4274
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  48/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Stanisław Sporny, Elżbieta Bruchajzer, Jakub Czerski.
  Tytuł: The effect of repeated administration of hexabromobenzene (HBB) and 1,2,4,5-tetrabromobenzene (TBB) on changes in [3H]-thymidine and 5-bromr-2'-deoxyuridine (BrdU) incorporation in the rat.
  Czasopismo: Acta Toxicol
  Szczegóły: 2005 : Vol. 13, nr 1, s. 23-28, wykr., tab., bibliogr., Streszcz.
  ISSN: 1731-6383
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  49/69
  Autorzy: Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: The effect of selected aromatic bromine derivatives on the activity of glutathione peroxidase and transferase.
  Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
  Szczegóły: 2005 : Vol. 18, nr 2, s. 127-132
  ISSN: 1232-1087
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  50/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Comparative evaluation of influence of repeated administration of bromobenzenes on CYP 1A activity in rats' liver.
  Tytuł całości: W: Life Sciences 2004 : 9th International Conference on Life Science of Slovenia & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with WORKSHOPS Nova Gorica, Slovenia September 18-22, 2004 : book of abstracts & programme.
  Adres wydawniczy: Nova Gorica, 2004
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  51/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Effect of repeated administration of hexsabromobenzene and 1,2,4,5-tetrabromobenzene on the levels of selected cytochromes in rat liver.
  Czasopismo: Int J Occup Med Environ Health
  Szczegóły: 2004 : Vol. 17, nr 3, s. 347-353
  ISSN: 1232-1087
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  52/69
  Autorzy: Barbara Frydrych, Jadwiga A[nna] Szymańska, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Glutathione concentration and glutathione peroxidase and transferase activity after repeated exposure to selected benzene dihalogene-derivatives.
  Czasopismo: Acta Toxicol
  Szczegóły: 2004 : Vol. 12, nr 2, s. 107-112, tab., wykr., bibliogr.
  ISSN: 1731-6383
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  53/69
  Autorzy: Łukasz Kuźma, Elżbieta Bruchajzer, Halina Wysokińska.
  Tytuł: Growth pattern and diterpenoid accumulation in hairy root cultures of Salvia sclarea L.
  Tytuł całości: W: 4th International Symposium on Chromatography of Natural Products The application of chromatographic methods in phytochemical & biomedical analysis June 14-17, 2004 Lublin - Kazimierz Dolny (Poland) : abstracts.
  Adres wydawniczy: Lublin, 2004
  Strony: s. 144
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  54/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
  Tytuł: Porównanie indukcyjnego działania bromopochodnych benzenu na CYP 1A w wątrobie szczurów.
  Tytuł całości: W: Interakcje ksenobiotyków : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań, 30.05.-1.06.2004 r. : program : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2004
  Strony: s. 38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  55/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: Tetrahydrofuran. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2004, nr 1, s. 117-144, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  56/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: The effect of selected aromatic bromoderivatives on CYP 2B activity in the liver of rats.
  Tytuł całości: W: Life Sciences 2004 : 9th International Conference on Life Science of Slovenia & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with WORKSHOPS Nova Gorica, Slovenia September 18-22, 2004 : book of abstracts & programme.
  Adres wydawniczy: Nova Gorica, 2004
  Strony: s. 150
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  57/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
  Tytuł: Wpływ wybranych bromopochodnych aromatycznych na aktywność CYP 2B w wątrobie szczurów.
  Tytuł całości: W: Interakcje ksenobiotyków : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań, 30.05.-1.06.2004 r. : program : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2004
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  58/69
  Autorzy: Jerzy K[azimierz] Piotrowski, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: 4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.
  Czasopismo: Podst Met Oceny Środ Pr
  Szczegóły: 2003, nr 2, s. 189-206, Sum.
  ISSN: 1231-868X
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  59/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
  Tytuł: Hepatotoksyczność bromobenzenu i 1,4-dibromobenzenu w zatruciu ostrym szczurów.
  Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Augustów, 22-25 czerwiec 2003.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 126
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  60/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Porównanie nefrotoksycznego działania bromobenzenu i 1,4-dibromobenzenu w zatruciu ostrym szczurów.
  Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Skutki zdrowotne skażenia środowiskowego XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Augustów, 22-25 czerwiec 2003.
  Adres wydawniczy: [B.m.wyd.], 2003
  Strony: s. 127
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  61/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych.
  Tytuł: Porównawcza ocena ostrej hepatotoksyczności 1,4-dibromobenzenu i bromobenzenu u szczurów.
  Czasopismo: Bromat Chem Toksykol
  Szczegóły: 2003 : T. 36, nr 3, s. 255-262, wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0365-9445
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  Pełny tekst  62/69
  Autorzy: Jadwiga A[nna] Szymańska, Barbara Frydrych, Monika Sala, Elżbieta Bruchajzer.
  Tytuł: The activity of glutathione peroxidase and transferase following the administration of bromobenzenes to rats.
  Tytuł całości: W: 27th International Congress on Occupational Health Iguassu Falls, Brazil February 23-28, 2003 : congress program.
  Adres wydawniczy: Iguasse Falls, 2003
  Strony: s. [1]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  63/69
  Autorzy: Elżbieta Bruchajzer, Jadwiga A[nna] Szymańska, Jerzy K[azimierz] Piotrowski.
  Tytuł: Acute and subacute nephrotoxicity of 2-bromophenol on rats.
  Czasopismo: Toxicol Lett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 134, nr 3, s. 245-252, tab., wykr., bibliogr.
  Uwagi: zmieniono punktację z 10p na 15p na prośbę Działu Nauki w związku z interwencją prof. Sapoty w dniu 3.03.2009 r.
  ISSN: 0378-4274
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.587
  Punktacja Min. Nauki: 15.000

  Pełny tekst  64/69
  Autorzy: B[arbara] Frydrych, M[onika] Sala, E[lżbieta] Bruchajzer.
  Tytuł: Aktywność peroksydazy i transferazy glutationu po podaniu bromobenzenów.
  Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2002
  Strony: s. 219
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  65/69
  Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
  Tytuł: The effect of repeated administration of 1,2,4-TBB on heme synthesis in rats.
  Czasopismo: Toxicol Lett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 135, suppl. 1, s. 131-132
  ISSN: 0378-4274
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  66/69
  Autorzy: J[akub] Czerski, E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
  Tytuł: The effect of repeated administration of hexabromobenzene (HBB) and tetrabromobenzene (TBB) on cytochrome P-450.
  Czasopismo: Toxicol Lett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 135, suppl. 1, s. 104-105
  ISSN: 0378-4274
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  67/69
  Autorzy: B[arbara] Frydrych, E[lżbieta] Bruchajzer.
  Tytuł: The influence of the repeated administration of tribromobenzenes on rats' liver.
  Czasopismo: Toxicol Lett
  Szczegóły: 2002 : Vol. 135, suppl. 1, s. 105
  ISSN: 0378-4274
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  68/69
  Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, J[adwiga] A[nna] Szymańska.
  Tytuł: Wpływ 1,2,4-tribromobenzenu na biosyntezę hemu w organizmie szczurów.
  Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 8-11 września 2002.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2002
  Strony: s. 217
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  69/69
  Autorzy: E[lżbieta] Bruchajzer, W. Pająk, B[arbara] Frydrych.
  Tytuł: Wpływ wielokrotnego podawania tribromobenzenów na wątrobę szczurów.
  Tytuł całości: W: VIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 8-11 września 2002.
  Adres wydawniczy: Łódź, 2002
  Strony: s. 220
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi