Zapytanie: BIENIASZ MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Krzysztof Jamroziak, Zofia Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Janusz Szemraj, Magdalena Bieniasz, Barbara Cebula, Krzysztof Giannopoulos, Ewa Balcerczak, Dorota Jesionek-Kupnicka, Małgorzata Kowal, Aleksandra Kostyra, Małgorzata Całbecka, Ewa Wawrzyniak, Marek Mirowski, Radzisław Kordek, Tadeusz Robak.
Tytuł: CD38 gene polymorphism contribute to genetic susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukemia: evidence from two case-control studies in Polish Caucasians.
Czasopismo: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 3, s. 945-953
ISSN: 1055-9965
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.770
Punktacja Min. Nauki: 32.000
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: Michał Kowalski, George Brown, Magdalena Bieniasz, Katarzyna Oszajca, Ewa Chabielska, Tadeusz Pietras, Zofia Szemraj, Eusebio Makandjou-Ola, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
Tytuł: Cloning and expression of a new recombinant thrombolytic and anthithrombotic agent - a staphylokinase variant
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, nr 1, s. 41-53, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Uwagi: Epub 2008 Nov 19
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.261
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

3/18
Autorzy: Michał Kowalski, George Brown, Magdalena Bieniasz, Katarzyna Oszajca, Ewa Chabielska, Tadeusz Pietras, Zofia Szemraj, Eusebio Makandjou-Ola, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
Tytuł: Cloning and expression of a new recombinant thrombolytic and anthithrombotic agent - a staphylokinase variant.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, nr 1, s. 41-53, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.448
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/18
Autorzy: Margaret Gil, Magdalena Bieniasz, Andrzej Wierzbicki, Barbara J. Bambach, Hanna Rokita, Danuta Kozbor.
Tytuł: Targeting a mimotope vaccine to activating Fcgamma receptors empowers dendritic cells to prime specific CD8+T cell responses in tumor-bearing mice.
Czasopismo: J Immunol
Szczegóły: 2009 : Vol. 183, nr 10, s. 6808-6818
Uwagi: Epub 2009 Oct 21
ISSN: 0022-1767
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.000
Punktacja Min. Nauki: 32.000
DOI:

Pełny tekst5/18
Autorzy: K[atarzyna] Oszajca, M[agdalena] Bieniasz, E[usebio] Mak, J[acek] Kordiak, J[acek] Bartkowiak, J[anusz] Szemraj.
Tytuł: The positive correlation between gene expression of the two angiogenic factors: VEGF and BMP-2 and the impact of the +936C/T VEGF gene polymorphism on mRNA and serum VEGF levels in lung cancer patients.
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2009 : Vol. 56, suppl. 3, s. 58
Uwagi: XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th -19th, 2009 : abstracts
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/18
Autorzy: Magdalena Bieniasz, Katarzyna Oszajca, Mak Eusebio, Jacek Kordiak, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
Tytuł: The positive correlation between gene expression of the two angiogenic factors: VEGF and BMP-2 lung cancer patients
Czasopismo: Lung Cancer
Szczegóły: 2009 : Vol. 66, nr 3, s. 319-326
ISSN: 0169-5002
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
Punktacja Min. Nauki: 32.000

Pełny tekst7/18
Autorzy: M[arek] Kowalski, G[eorge] Brown, M[agdalena] Bieniasz, K[atarzyna] Oszajca, J[acek] Bartkowiak, E[wa] Chabielska, J[anusz] Szemraj.
Tytuł: A new recombinant thrombolytic and antithrombotic agent with higher fibrin affinity - a staphylokinase variant. I. in vitro study.
Czasopismo: FEBS J
Szczegóły: 2008 : Vol. 275, suppl. 1, s. 432
Uwagi: 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference Biochemistry of cell regulation Athens, Greece 28 June - 3 July, 2008
ISSN: 1742-464X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst8/18
Autorzy: Magdalena Bieniasz.
Tytuł: Analiza ekspresji metaloproteaz, ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kości w progresji choroby nowotworowej płuc.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Biochemii Medycznej. Zakład Biochemii Medycznej, 2 VI 2008
Uwagi: Promotor: dr hab. Janusz Szemraj. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

9/18
Autorzy: Marek Kowalski, George Brown, Magdalena Bieniasz, Katarzyna Oszajca, Ewa Chabielska, Tadeusz Pietras, Zofia Szemraj, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
Tytuł: Cloning and expression of a new recombinant thrombolytic and anthithrombotic agent - a staphylokinase variant
Czasopismo: Acta Biochim Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 55, Suppl. 3, s. 105
Konferencja: , Olsztyn, 2008.09.07
ISSN: 0001-527X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  10/18
  Autorzy: Katarzyna Oszajca, Magdalena Bieniasz, George Brown, Maria Świątkowska, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
  Tytuł: Effect of oxidative stress on the expression of t-PA, u-PA, U-PAR, and PAI-1 in endothelia cells.
  Czasopismo: Biochem Cell Biol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 86, nr 6, s. 477-486
  ISSN: 0829-8211
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.419
  Punktacja Min. Nauki: 20.000

  Pełny tekst  11/18
  Autorzy: Magdalena Bieniasz, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
  Tytuł: Ekspresja genów kodujących białka morfogenetyczne kości, metaloproteinazy i inhibitory metaloproteinaz w nowotworach płuc i ich znaczenie rokownicze.
  Czasopismo: Post Bioch
  Szczegóły: 2008 : T. 54, nr 1, s. 82-90, ryc., tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0032-5422
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  12/18
  Autorzy: Krzysztof Jamroziak, Z[ofia] Szemraj, O[lga] Grzybowska-Izydorczyk, J[anusz] Szemraj, B[arbara] Cebula, M[agdalena] Bieniasz, K[rzysztof] Giannopoulos, D[orota] Jesionek-Kupnicka, E. Wawrzyniak, M[ałgorzata] Kowal, A[leksandra] Kostyra, M. Mirowski, R[adzisław] Kordek, T. Robak.
  Tytuł: Genetic susceptibility to B-cell chronic lymphocytic leukemia in associated with CD38 gene polymorphisms : evidence from two indeendent cohorts of Polish Caucasians.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 2008 : Vol. 93, suppl. 1, s. 385
  Uwagi: 13th Congress of the European Hematology Association Copenhagen, Denmark, 12-15 June, 2008
  ISSN: 0390-6078
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  13/18
  Autorzy: K[atarzyna] Oszajca, M[agdalena] Bieniasz, G[eorge] Brown, T[adeusz] P[ietras], M[arek] Kowalski, J[acek] Bartkowiak, J[anusz] Szemraj.
  Tytuł: The effects of oxidative stress on the expression of PAI-1, tPA, uPA and uPAR in vascular endothelial cells.
  Czasopismo: FEBS J
  Szczegóły: 2008 : Vol. 275, suppl. 1, s. 320
  Uwagi: 33rd FEBS Congress and 11th IUBMB Conference Biochemistry of cell regulation Athens, Greece 28 June - 3 July, 2008
  ISSN: 1742-464X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  14/18
  Autorzy: Katarzyna Oszajca, Magdalena Bieniasz, George Brown, Jacek Bartkowiak, Janusz Szemraj.
  Tytuł: The influence of hydrogen peroxide on the expression level of selected fibrinolytic factors in endothelial cells
  Czasopismo: Acta Biochim Pol
  Szczegóły: 2008 : Vol. 55, Suppl. 3, s. 258
  Konferencja: , Olsztyn, 2008.09.07
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/18
  Autorzy: K[atarzyna] Oszajca, M[agdalena] Bieniasz, B[ogdan] Walkowiak, E[wa] Chabielska, J[acek] Bartkowiak, J[anusz] Szemraj.
  Tytuł: Interaction of recombinant protein - a new thrombolytic, antiplatelet agent SAK-RGD-K2-Hir with fibrin.
  Czasopismo: Curr Top Biophys
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, suppl. B, s. B-69
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Łódź, 2007.09.24
  ISSN: 1232-9630
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  16/18
  Autorzy: K[atarzyna] Oszajca, M[agda] Bieniasz, J[acek] Bartkowiak, J[anusz] Szemraj.
  Tytuł: The effect of oxidative stress on the expression of PAI-1, t-PA and u-PAR in vascular endothelial cells.
  Czasopismo: Curr Top Biophys
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, suppl. B, s. B-70
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Łódź, 2007.09.24
  ISSN: 1232-9630
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  17/18
  Autorzy: Katarzyna Oszajca, Iwona Kowalska, Magdalena Bieniasz, Janusz Szemraj.
  Tytuł: The effects of oxidative stress on the expression of PAI-1, t-PA, u-PA and uPAR in vascular endothelial cells.
  Tytuł całości: W: Europhosphatase Protein phosphatases in health and disease Aveiro, Portugal, 24th - 28th July 2007.
  Adres wydawniczy: Aveiro, 2007
  Strony: s. 237
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  18/18
  Autorzy: Katarzyna Oszajca, Iwona Kowalska, Magdalena Bieniasz, George Brown, Tadeusz Pietras, Jacek Bartkowiak, Janusz Z Szemraj.
  Tytuł: The effects of oxidative stress on the expression of PAI-1, t-PA. uPA and uPAR in vascular endothelial cells.
  Tytuł całości: W: 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society Szczecin, Poland September 18th - 21st, 2007 : abstracts.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2007
  Strony: s. 173
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi