Zapytanie: BIELAŃSKI WŁADYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/14

Autorzy: A[neta] Grębowska, A[ntony] P Moran, W[ładysław] Bielański, Agnieszka Matusiak, Tomasz Rechciński, Karolina Rudnicka, A Baranowska, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Helicobacter pylori lipopolysaccharide activity in human peripheral blood mononuclear leukocyte culture.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2010 : Vol. 61, nr 4, s. 437-442
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.130
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst2/14
Autorzy: Monika Wi¶niewska, Aneta Grębowska, Tomasz Rechciński, Leokadia B±k-Romaniszyn, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Władysław Bielański, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Usefulness of selected noninvasive tests in detection Natural Mannose Binding Lectin (MBL) down regulates phagocytosis of Helicobacter pylori.
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 4, s. 265-268
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst3/14
Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, H[ans] Nillson, W[ładysław] Bielański, T. Rechciński, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] Konturek, T[orkel] Wadstrom, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
Tytuł: Detection of specific Helicobacter pylori antigens and DNA in stool samples in dyspeptic patients and healthy subjects.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2003 : Vol. 52, suppl., s. 105
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

4/14
Autorzy: Magdalena Chmiela, Monika Wi¶niewska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Izabela Płaneta-Małecka, Władysław Bielański, Stanisław J[an] Konturek, Małgorzata Płonka, Magdalena Klink, Wiesława Rudnicka.
Tytuł: Serological differentiation of Helicobacter pylori Cag(+) and Cag (-) infections.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2003 : Vol. 51, nr 2, s. 131-136, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.793
Punktacja Min. Nauki: 8.000

Pełny tekst5/14
Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
Tytuł: Detection of Helicobacter pylori in faeces with premier platinum HpSA immunoenzymatic test.
Czasopismo: J Gastroenterol Hepatol
Szczegóły: 2002 : Vol. 17, suppl., s. A812
ISSN: 0815-9319
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

6/14
Autorzy: Monika Wi¶niewska, Hans Olof Nilsson, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Władysław Bielański, Izabela Płaneta-Małecka, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Torkel Waldstrom, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Detection of specific Helicobacter pylori DNA and antigens in stool samples in dyspeptic patients and healthy subjects.
Czasopismo: Microbiol Immunol
Szczegóły: 2002 : Vol. 46, nr 10, s. 657-665
ISSN: 0385-5600
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.154
Punktacja Min. Nauki: 9.000

7/14
Autorzy: Monika Wi¶niewska, Hans-Olof Nilsson, Leokadia B±k-Romaniszyn, Tomasz Rechciński, Władysław Bielański, Izabela Płaneta-Małecka, Małgorzata Płonka, Stanisław Konturek, Torkel Wadstrom, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
Tytuł: Kał jako materiał biologiczny w diagnozowaniu zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori.
Tytuł cało¶ci: W: V Konferencja Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaĽnych i biotechnologii Warszawa, 7 grudnia 2002.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 127-130, wykr., bibliogr.
Uwagi: Wydaw. SGGW
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL

8/14
Autorzy: M[agdalena] Chmiela, M. Wi¶niewska, O. Nilsson, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, T. Rechciński, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] Konturek, T[orkel] Wadstrom, W[iesława] Rudnicka.
Tytuł: Noninvasive methods for detection of helicobacter pylori infections.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2002 : Vol. 51, suppl. 2, poz. 16.22
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/14
Autorzy: M. Wi¶niewska, L[eokadia] B±k-Romaniszyn, T. Rechciński, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, I[zabela] Płaneta-Małecka, S[tanisław] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
Tytuł: Optimalization of noninvasive methods for detection of Helicobacter pylori infection.
Czasopismo: Cent Eur J Immunol
Szczegóły: 2002 : Vol. 27, suppl. 1, s. 140
Konferencja: bOlsztyn$, 2002.09.18
ISSN: 1426-3912
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  10/14
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSa.
  Tytuł cało¶ci: W: II Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz, 12-14.09.2002.
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  11/14
  Autorzy: Monika Wi¶niewska, Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Tomasz Rechciński, Małgorzata Płonka, Władysław Bielański, Stanisław J[an] Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSa.
  Czasopismo: Pediatr Współcz
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 373-376, Sum.
  ISSN: 1507-5532
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  Pełny tekst  12/14
  Autorzy: Leokadia B±k-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Monika Wi¶niewska, Władysław Bielański, Stanisław Jan Konturek, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela.
  Tytuł: Oznaczenie antygenów Helicobacter pylori w kale, a inne metody wykrywania zakażenia Helicobacter pylori.
  Czasopismo: Lek Wojsk
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 149
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  13/14
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Przydatno¶ć wykrywania przeciwciał anty-Helicobacter pylori w ¶linie.
  Tytuł angielski: Usufulness of detecting anti-Helicobactar pylori antibodies in saliva
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 195
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst  14/14
  Autorzy: L[eokadia] B±k-Romaniszyn, I[zabela] Płaneta-Małecka, M[onika] Wi¶niewska, W[ładysław] Bielański, M[ałgorzata] Płonka, S[tanisław] J[an] Konturek, W[iesława] Rudnicka, M[agdalena] Chmiela.
  Tytuł: Wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale.
  Czasopismo: Gastroenterol Pol
  Szczegóły: 2002 : T. 9, suppl. 1, s. 197
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Detection of Helicobacter pylori in feces. Tamże s. 197 - X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego Lublin 13-15 czerwca 2002
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  Pełny tekst    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format: Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi