Zapytanie: BASZCZYŃSKI JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/39

Autorzy: M. Wosik-Erenbek, W. Mazurowski, V[ioletta] Sysa, Z. Krenc, J[an] Baszczyński, A[nna] Sierakowska-Fijałek.
Tytuł: Prevention of cardiovascular disease: ABC of healthy heart
Czasopismo: Atheroscler Suppl
Szczegóły: 2004 : Vol 5, nr 1, s. 159
ISSN: 0021-9150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst2/39
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Violetta Sysa, Anna Sierakowska-Fijałek, Wojciech Mazurowski, Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński.
Tytuł: Risk factors of atherosclerosis among the population of youth in Lodz.
Tytuł całości: W: 6th Congress of International Group of Prevention of Atherosclerosis in Childhood 2004. March 26-27 Hungary, Budapest : final program.
Adres wydawniczy: Budapest, 2004
Strony: s. 15
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

3/39
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Violetta Sysa, Anna Sierakowska-Fijałek, Wojciech Mazurowski, Jan Baszczyński.
Tytuł: Risk factors of the atherosclerosis among the population of youth in Lodz.
Tytuł całości: W: 6th International Congress on Prevention of Atherosclerosis in Childhood 2004. March 26-27 Hungary, Budapest : final program.
Adres wydawniczy: Budapest, 2004
Strony: s. 15
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

4/39
Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Tadeusz Nawarycz, Wojciech Mazurowski, Jan Baszczyński, Jan Błaszczyk.
Tytuł: Czynniki ryzyka towarzyszące nadciśnieniu tętniczemu w wieku rozwojowym
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 38
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

5/39
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Violetta Sysa, Wojciech Mazurowski, Anna Sierakowska-Fijałek, Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński.
Tytuł: Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego - ABC zdrowego serca.
Tytuł całości: W: III Sympozjum naukowe Dziecko łódzkie Stan zdrowia dzieci i młodzieży w zmieniających się warunkach środowiskowych Łódź, 27 listopada 2003 : materiały naukowe.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

6/39
Autorzy: Marzenna Wosik-Erenbek, Violetta Sysa, Anna Sierakowska-Fijałek, Jan Baszczyński, Wojciech Mazurowski, Zbigniew Krenc.
Tytuł: Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego. ABC zdrowego serca
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s.46
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Marzenna Wosik-Erenbek, Jan Baszczyński, Bogusław Więcek, Krzysztof Zeman, Violetta Sysa.
Tytuł: Przydatność termowizji w diagnostyce zaburzeń układu żylno-limfatycznego u dzieci.
Czasopismo: Stand Med (Warsz 2000)
Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 6 supl., s. 60-61, bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-4039
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

8/39
Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Jan Błaszczyk, Jan Baszczyński.
Tytuł: Siatki centylowe wybranych cech rozwojowych - nowe możliwości z wykorzystaniem Internetu.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2003
Strony: s. 150
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Bogusław Więcek, Jan Baszczyński, Sławomir Zwolenik.
Tytuł: The importance of thermovision in children with orthostatic cardiovascular disorders before and after directed physical exercises.
Tytuł całości: W: A Casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. by red. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
Strony: s. 87-93, tab.,bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

10/39
Autorzy: Anna Dębiec, Violetta Sysa, Jan Baszczyński, Krzysztof Siniewicz, Jerzy Arendarczyk.
Tytuł: Toksykomania u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim jako przejaw nieprzystosowania psychospołecznego
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s.12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/39
Autorzy: Anna Dębiec, Violetta Sysa, Jan Baszczyński, Krzysztof Siniewicz, Zbigniew Krenc, Wojciech Mazurowski, Marzenna Wosik-Erenbek.
Tytuł: Upojenia alkoholowe jako przyczyna hospitalizacji dzieci łódzkich.
Tytuł całości: W: III Sympozjum naukowe Dziecko łódzkie Stan zdrowia dzieci i młodzieży w zmieniających się warunkach środowiskowych Łódź, 27 listopada 2003 : materiały naukowe.
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

12/39
Autorzy: Anna Dębiec, Violetta Sysa, Jan Baszczyński, Krzysztof Siniewicz, A[nna] Fijałek.
Tytuł: Upojenie alkoholowe jako problem społeczny w materiale własnym kliniki.
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s.12
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/39
Autorzy: A[nna] Sierakowska-Fijałek, M. Wosik-Erenbek, J[an] Baszczyński, V[ioletta] Sysa, K. Siniewicz.
Tytuł: Występowanie czynników ryzyka miażdżycy tętnic u dzieci i młodzieży w świetle badań własnych
Tytuł całości: W: XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego Bydgoszcz 12-15.06.2003.
Adres wydawniczy: Bygdoszcz, 2003
Strony: s. 40
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Bogusław Wiącek, Jan Baszczyński, Sławomir Zwolenik.
Tytuł: A new thermographic method of diagnosis in children with orthostatic cardiovascular disorders.
Tytuł całości: W: 6th International Conference on Quantitative Infrared Thermography QIRT 2002 Dubrovnik, Croatia September 24-27, 2002 : book of abstracts.
Adres wydawniczy: Dubrovnik, 2002
Strony: s. 132
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

15/39
Autorzy: M. Wosik-Erenbek, A[nna] Sierakowska-Fijałek, V[ioletta] Sysa, J[an] Baszczyński, W. Mazurowski.
Tytuł: Blood pressure in adolescents in light of a prevention program of artherosclerosis and cardiovascular disease.
Tytuł całości: W: 6th International Symphosium on Global Risk of Coronary Heart Disease and Stroke: assesment, prevention and treatment Florence (Italy), June 12-15, 2002 : final programme.
Adres wydawniczy: Florence, 2002
Strony: s. 65
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

16/39
Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska.
Tytuł: Choroby jamy ustnej i zębów.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec i Jana Baszczyńskiego. T. 1. Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002
Strony: s. 32-36
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

17/39
Autorzy: M. Wosik-Erenbek, V[ioletta] Sysa, J[an] Baszczyński, Z. Krenc.
Tytuł: Extrmity to trunk skinfold ratios as a way to detect and describe obesity in adolescents - primary prevention program of atherosclerosis and cardiovascular disease.
Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Global Risk of Coronary Heart Disease and Stroke: assesment, prevention and treatment Florence (Italy), June 12-15, 2002 : final programme.
Adres wydawniczy: Florence, 2002
Strony: s. 75
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

18/39
Autorzy: M. Wosik-Erenbek, A[nna] Sierakowska-Fijałek, V[ioletta] Sysa, Z. Krenc, W. Mazurowski, J[an] Baszczyński.
Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u młodzieży w świetle prewencji miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Pol Med Rodzin
Szczegóły: 2002 : T. 4, z. 2, s. 278
ISSN: 1508-2121
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/39
Autorzy: A[nna] Sierakowska-Fijałek, J[an] Baszczyński, V[ioletta] Sysa.
Tytuł: Obesity as an atherosclerosis risk factor in children and lipid peroxydation.
Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Global Risk of Coronary Heart Disease and Stroke: assesment, prevention and treatment Florence (Italy), June 12-15, 2002 : final programme.
Adres wydawniczy: Florence, 2002
Strony: s. 73
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Wojciech Jackowski, Jan Baszczyński, Violetta Sysa, Wojciech Mazurowski, Jerzy Arendarczyk.
Tytuł: Ocena przepływu krwi w tętnicy szyjnej wspólnej i tętnicy udowej u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 147-149, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Jan Baszczyński, Wojciech Jackowski, Violetta Sysa, Marzenna Erenbek, Anna Sierakowska-Fijałek.
Tytuł: Odległe obserwacje kliniczne u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi układu sercowo-naczyniowego.
Czasopismo: Lek Wojsk
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 150-152, Sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

22/39
Tytuł: Pediatria. T. 1.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Bolesława Górnickiegi, Barbary Dębiec, Jana Baszczyńskiego. -
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2002
Strony: s. , ryc. , tabl. ;25 cm
Miejsce druku: Warszawa : Druk. Nauk.-Tech.
ISBN: 83-200-2599-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

23/39
Tytuł: Pediatria. T. 2.
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Bolesława Górnickiegi, Barbary Dębiec, Jana Baszczyńskiego. -
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2002
Strony: s. , ryc. , tabl. ;25 cm
Miejsce druku: Warszawa : Druk. Nauk.-Tech.
ISBN: 83-200-2599-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

24/39
Autorzy: Jan Baszczyński.
Tytuł: Podstawy rozpoznawania stanów chorobowych - semiotyka ogólna.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec, Jana Baszczyńskiego. Wyd. 2. T. 1.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 251-255
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

25/39
Autorzy: Jan Baszczyński.
Tytuł: Podstawy rozpoznawania stanów chorobowych - wywiad i badanie przedmiotowe.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec, Jana Baszczyńskiego. Wyd. 2. T. 1.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 244-251
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

26/39
Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska.
Tytuł: Profilaktyka stomatologiczna.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec i Jana Baszczyńskiego. T. 1. Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002
Strony: s. 232-235, tab.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

27/39
Autorzy: A[nna] Sierakowska-Fijałek, M. Wosik-Erenbek, J[an] Baszczyński, V[ioletta] Sysa.
Tytuł: Risk factors of the atherosclerosis in children population in Lodz.
Tytuł całości: W: 6th International Symposium on Global Risk of Coronary Heart Disease and Stroke: assesment, prevention and treatment Florence (Italy), June 12-15, 2002 : final programme.
Adres wydawniczy: Florence, 2002
Strony: s. 74
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

28/39
Autorzy: Magdalena Wochna-Sobańska.
Tytuł: Rozwój narządu żucia i uzębienia. Ząbkowanie.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec i Jana Baszczyńskiego. T. 1. Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002
Strony: s. 83-85
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

29/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Bogusław Wiącek, Jan Baszczyński, Sławomir Zwolenik.
Tytuł: Thermal imaging before and after physical exercises in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.
Czasopismo: Thermol Int
Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 4, s. 139-146, ryc., wykr., bibliogr., Zsfg
ISSN: 1560-604X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

30/39
Autorzy: Krzysztof Siniewicz, Bogusław Więcek, Jan Baszczyński, Sławomir Zwolenik.
Tytuł: Thermal imaging before and after physical exercises in children with orthostatic disorders of the cardiovascular system.
Czasopismo: Thermol Int
Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 2, s. 62
ISSN: 1560-604X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000

31/39
Autorzy: Jan Baszczyński.
Tytuł: Zaburzenia czynnościowe układu sercowo-naczyniowego.
Tytuł całości: W: Pediatria / pod red. Bolesława Górnickiego, Barbary Dębiec, Jana Baszczyńskiego. Wyd. 2. T. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 365-370
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

32/39
Autorzy: K. Siniewicz, B[ogusław] Wiącek, J[an] Baszczyński, S[ławomir] Zwolenik.
Tytuł: Znaczenie badania termowizyjnego u dzieci z ortostatycznymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego przed i po ukierunkowanych ćwiczeniach fizycznych.
Tytuł całości: W: V Konferencja Krajowa Termografia i termometria w podczerwieni Ustroń, 14-16 listopada 2002 r.
Adres wydawniczy: Ustroń, 2002
Strony: s. 159-164, ryc., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: PL

33/39
Autorzy: Zbigniew Krenc, Jan Baszczyński, Wojciech Mazurowski.
Tytuł: Znamienne obniżenie odcinka ST w badaniu ekg metodą Holtera u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2002 : Vol. 32, nr 1, s. 50-54, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

Pełny tekst34/39
Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Jerzy Jankowski, Jan Baszczyński.
Tytuł: Bioimpedancyjne metody oceny komponentów ciała aspekty metodologiczne
Tytuł angielski: Bioeletrical impedance methods of body components estimation - methodological aspects
Tytuł całości: W: Antropologia a medycyna i promocja zdrowia. T. III
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Andrzej Malinowski, Henryk Stolarczyk,Wiesław Lorkiewicz
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
Strony: s. 39-45
Konferencja: Katedra Antropologii i Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego UŁ oraz Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych w Łodzi, Łódź, 1997.09.25
ISBN: 83-7171-385-1
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, PL
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  35/39
  Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Tadeusz Nawarycz, Jan Baszczyński.
  Tytuł: Morfologiczne uwarunkowania nadciśnienia tętniczego u młodzieży męskiej z aglomeracji łódzkiej
  Tytuł angielski: The porphological determinants of arterial hypertension in male youth from Łódź agglomeration
  Tytuł całości: W: Antropologia a Medycyna i promocja zdrowia. T. IV
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Andrzej Malinowski, Henryk Stolarczyk, Wiesław Lorkiewicz
  Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
  Strony: s. 129-134
  Konferencja: Katedra Antropologii, Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego orazZespół Szkół Ekologiczno-Medycznych w Łodzi., Łódź, 1997.09.25 7
  ISBN: 83-7171-386-X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  36/39
  Autorzy: Lidia Ostrowska-Nawarycz, Jan Baszczyński, Romuald Lewicki, Krzysztof Kaczorowski, Tadeusz Nawarycz.
  Tytuł: Ocena stanu zdrowia oraz rozwoju fizycznego łódzkiej młodzieży męskiej z ukierunkowaniem na prewencję chorób układu krążenia
  Tytuł całości: W: III Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja Prozdrowotne Wychowanie Dzieci i Młodzieży
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Bolesław Dobrzyński, Artur Dziak, Krystyna Nazar
  Adres wydawniczy: Warszawa : T and M Warszawa, 1998
  Strony: s. 322-325
  Konferencja: Zakład Fizjologii Stosowanej, Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, Zakład Medycyny Sportu i Wychowania Fizycznego WAM w Łodzi, Klinika ortopedyczna II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, Warszawa-Spała, 1998.09.10
  ISBN: 83-911142-0-1
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL

  37/39
  Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Jerzy Jankowski, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Jan Baszczyński.
  Tytuł: Triple - Frequency Electroimpedance Method for Evaluation of Body Water Compartments
  Czasopismo: Medical and Biological Engineering and Computing - proceedings
  Szczegóły: 1996 : vol. 34 suppl. 1, part 1, s. 181-182
  Konferencja: , Tampere, 1996.06.09
  ISSN: 0140-0118
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  38/39
  Autorzy: Tadeusz Nawarycz, Lidia Ostrowska-Nawarycz, Jan Baszczyński, Eugeniusz Karpiński.
  Tytuł: Komputerowa prezentacja stanu hemodynamicznego u chłopców z nadciśnieniem tętniczym granicznym
  Tytuł całości: W: III Krajowa Konferencja Komputery w Medycynie
  Adres wydawniczy: Łódź : Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, 1994
  Strony: s. 264-267
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, Łódź, 1996.06.23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL

  39/39
  Autorzy: Eugeniusz Karpiński, Tadeusz Nawarycz, Jan Baszczyński, Henryk Nowak, Lidia Ostrowska-Nawarycz.
  Tytuł: Komputerowe badanie reopletyzmograficzne
  Tytuł całości: W: II Krajowa Konferencja KOMPUTERY W MEDYCYNIE
  Adres wydawniczy: Łódź : Politechnika Łódzka, 1991
  Strony: s. 176-181
  Konferencja: Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne oddział w Łodzi, Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej Oddział w Łodzi, Komitet Informatyki Medycznej IV Wydz. PAN, Sekcja Cybernetyki Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź, 1991.09.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, PL

    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi