Zapytanie: ANTOSIK A
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Aneta Antosik-Biernacka, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Użyteczność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w psychiatrii.
Czasopismo: Psychiatr Dypl
Szczegóły: 2014 : T. 11, nr 2, s. 2-5, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1732-1190
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Praca afiliowana przez UMED

2/20
Autorzy: Agata Majos, Bartosz Bryszewski, R Pfajfer, Aneta Antosik-Biernacka, Krzysztof Tybor, Marek Zawirski, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Functional rearrangement of motor cortex in patients with primary tumors located in the region of the central sulcus, depending on the histopathological type and size of tumor; Examination by means of fMRI.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2013 : 78, suppl. 1, 180-181
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: D
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/20
Autorzy: Katarzyna Kośla, Marcin Majos, Michał Polguj, Aneta Antosik-Biernacka, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Prenatal diagnosis of a vein of Galen aneurysmal malformation with MR imaging - report of two cases.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2013 : 78, 4, 88-92
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/20
Autorzy: Dagmara Wilmańska, Aneta Antosik-Biernacka, Przemysław Przewratil, Wojciech Szubert, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: The role of MRI in diagnostic algorithm of cervicofacial vascular anomalies in children.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2013 : 78, 2, 7-14
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/20
Autorzy: Bartosz Bryszewski, Lucjan Pfajfer, Aneta Antosik-Biernacka, Krzysztof Tybor, Janusz Śmigielski, Agata Majos.
Tytuł: Functional rearrangement of the primary and secondary motor cortex in patients with primary tumors of the central nervous system located in the region of the central sulcus depending on the histopathological type and the size of tumor: Examination by means of functional magnetic resonance imaging.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2012 : Vol. 77, no 1, s. 12-20
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

6/20
Autorzy: A[nna] Boduła, M. Pazurek, B[eata] Woźniak, A. Antosik-Biernacka, R[omuald] Biernacki, K[atarzyna] Winter, E. Małecka-Panas.
Tytuł: Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustkowych
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19 supl. 1, s. 35
Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012, Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

7/20
Autorzy: Anna Boduła, Marek Pazurek, Beata Woźniak, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Katarzyna Winter, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustkowych
Czasopismo: Gastroenterol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 19, nr 1, s. 35
Uwagi: XV kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 Kraków
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

8/20
Autorzy: Michał Pająk, Piotr Loba, Joanna Wieczorek-Pastusiak, Aneta Antosik-Biernacka, Ludomir Stefańczyk, Agata Majos.
Tytuł: Signal intensity and T2 time of extraocular muscles in assessment of their physiological status in MR imaging in healthy subjects.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2012 : Vol. 77, no 4, s. 7-12
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

9/20
Autorzy: Anna Boduła, Marek Pazurek, Beata Woźniak, Romuald Biernacki, Aneta Antosik-Biernacka, Katarzyna Winter, Ewa Małecka-Panas.
Tytuł: Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki.
Czasopismo: Przegl Gastroenterol
Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 3, s. 187-194, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1895-5770
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.067
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

10/20
Autorzy: Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Marek Olszycki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Obrazowanie z zastosowaniem trnsferu magnetyzacji - nowa metoda oceny tkanki mózgowej w schizofrenii.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3, s. 309-318, bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

11/20
Autorzy: Adam Zaborowski, Aneta Antosik-Biernacka, Romuald Biernacki, Iwona Kłoszewska, Ludomir Stefańczyk.
Tytuł: Ocena tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego z użyciem transferu magnetyzacji - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3, s. 319-328, ryc., tab., wykr., bibliogr., Res., Rez., Sum., Zsfg
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

12/20
Autorzy: L. Stefańczyk, B[artłomiej] Woźniakowski, A. Antosik, A. Majos, M. Olszycki, P[iotr] Grzelak.
Tytuł: Functional tests performed under color Doppler ultrasound monitoring in the evaluation of arterial vessels reactivity.
Czasopismo: Eur Radiol
Szczegóły: 2006 : Vol. 16, suppl., poz. C-794
Uwagi: European Congress of Radiology, March 3-7, 2006 Vienna, Austria
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/20
Autorzy: A. Antosik, H. Peuskens, S. Sunaert, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Ocena aktywacji korowych ośrodków mowy u chorych na schizofrenię i zdrowych ochotników za pomocą badania czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI).
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 105-106
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst14/20
Autorzy: A[dam] Zaborowski, A. Antosik, R[omuald] Biernacki, I[wona] Kłoszewska, L. Stefańczyk.
Tytuł: Ocena tkanki mózgowej u chorych na schizofrenię za pomocą obrazowania RM z użyciem transferu magnetyzacji.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 319
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/20
Autorzy: A. Antosik, H. Peuskens, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Przydatność zautomatyzowanej metody analizy morfometrycznej obrazów RM w ocenie zmian strukturalnych mózgowia u chorych na schizofrenię
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 214
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst16/20
Autorzy: A. Antosik, H. Peuskens, B[ożena] Góraj.
Tytuł: Zastosowanie obrazowania z użyciem transferu magnetyzacji do oceny tkanki mózgowej u chorych na schozofrenię.
Czasopismo: Pol J Radiol
Szczegóły: 2004 : Vol. 69, suppl. 1, s. 214-215
ISSN: 1733-134X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst17/20
Autorzy: A. Antosik, R. Peeters, M. DeHert, H. Peuskens, J. Peuskens, P. Hecke Van, S. Sunaert.
Tytuł: Regional differences in fMRI activation patterns during linguistic tasks in schizophrenic patients and healthy subjects.
Czasopismo: Neuroradiology
Szczegóły: 2003 : Vol. 45, suppl. 1, s. 60
ISSN: 0028-3940
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst18/20
Autorzy: A. Antosik, A[rkadiusz] Rotkiewicz, B[ożena] Góraj, J[olanta] Kunert-Radek.
Tytuł: Monitorowanie leczenie zachowawczego prolaktynowych guzów przysadki przy użyciu rezonansu magnetycznego.
Tytuł angielski: Pharmacological treatment monitoring of pituitary odenomas by means of magnetic resonance imaging.
Czasopismo: Endokrynol Pol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 52-53
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst  19/20
  Autorzy: A. Antosik, M[arek] Zawirski, B[ożena] Góraj.
  Tytuł: MRI characteristics of a colloid cyst of the third ventricle.
  Czasopismo: J Neuroradiol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, -, s. IS171
  ISSN: 0150-9861
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/20
  Autorzy: A. Antosik, A[rkadiusz] Rotkiewicz, B[ożena] Góraj, J[olanta] Kunert-Radek.
  Tytuł: Pharmacological treatment monitoring of pituitary adenomas by means of magnetic resonance imaging.
  Czasopismo: Endokrynol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2 do z. 3, s. 53
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii, Łódź, 2002.09.22
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi