Zapytanie: ANDRZEJEWSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/10

Autorzy: Jan Poszepczyński, Andrzej Kaźmierczyk, Krzysztof Andrzejewski, Michał Krzymiński, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Marcin Domżalski.
Tytuł: Comminuted patella fracture in a patient of advanced age, with xeroderma, treated with a low-invasive, originally modified method using non-absorbable sutures
Tytuł angielski: Wielofragmentowe złamanie rzepki u chorego w podeszłym wieku ze skórą pergaminową leczone metodą małoinwazyjną przy pomocy szwów niewchłanialnych w modyfikacji własnej metody
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 84, nr 2, s. 29-32, streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/10
Autorzy: Jan Poszepczyński, Krzysztof Andrzejewski, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Michał Majewski, Marcin Domżalski.
Tytuł: Peri-implant femoral shaft fracture in patient with healed femoral neck fracture treated operatively using Targon FN system
Tytuł angielski: Leczenie 40-letniego hipertroficznego stawu rzekomego trzonu kości ramiennej po wcześniejszym złamaniu gwoździa śródszpikowego - usunięcie zespolenia śródszpikowego przy pomocy prętu Endera. Modyfikacja własna metody
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 84, nr 3, s. 94-96, streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/10
Autorzy: Jan Poszepczyński, Krzysztof Andrzejewski, Łukasz Okulski, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Marcin Domżalski.
Tytuł: Treatment of the 40-years old hypertrophic pseudarthrosis of the humeral shaft after breaking of the intramedullary nail - removal of the intramedullary fixation using Ender rod. Original modification of the method
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2019 : Vol. 84, nr 1, 4 s., streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/10
Autorzy: Jan Poszepczyński, Krzysztof Andrzejewski, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Marcin Domżalski.
Tytuł: Long-standing extracapsular fracture of the femoral neck: arthroplasty or fixation? Case report
Tytuł angielski: Zastarzałe złamanie poza-torebkowe szyjki kości udowej: protezoplastyka czy zespolenie? Opis przypadku
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2018 : T. 83, nr 2, s. 84-87, streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

5/10
Autorzy: Jan Poszepczyński, Krzysztof Andrzejewski, Paweł Robak, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Paweł Denys, Michał Kędzierski, Marcin Domżalski.
Tytuł: Pathological femoral shaft fracture in a patient with a history of lobular carcinoma treated with bisphosphonates. A surgical approach
Tytuł angielski: Patologiczne złamanie trzonu kości udowej w przebiegu nowotworu sutka u chorej leczonej bisfosfonianami z całkowitym zarośnięciem kanału szpikowego leczone operacyjnie gwoździowaniem śródszpikowym po uprzednim wytworzeniu kanału śródszpikowego
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2018 : T. 83, nr 3, s. 119-122, streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/10
Autorzy: Jan Poszepczyński, Krzysztof Andrzejewski, Paweł Robak, Radosław Grabowski, Jędrzej Lesman, Marcin Domżalski, Krystian Żołyński.
Tytuł: Bilateral degenerative disease of the hip and right shoulder joints in the course of avascular necrosis of femoral and shoulder heads in a patient treated with chemotherapy and biologically due to acute lymphoblastic leukemia treated operatively
Tytuł angielski: Obustronna choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych i barkowego prawego w przebiegu jałowej martwicy głów kości udowych i ramiennej u chorej leczonej chemioterapią i leczeniem biologicznym z powodu ostrej białaczki limfoblasycznej leczonej operacyjnie
Czasopismo: Chir Narz Ruchu Ortop Pol
Szczegóły: 2017 : T. 82, nr 6, s. 225-228, streszcz.
ISSN: 0009-479X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

7/10
Autorzy: Krzysztof Andrzejewski, Michał Panasiuk, Andrzej Grzegorzewski, Marek Synder.
Tytuł: Ocena porównawcza funkcji stawu kolanowego u pacjentów z wygojonym złamaniem trzonu kości udowej po zespoleniu gwoździem śródszpikowym odkolanowym lub odkrętarzowym.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2013 : Vol. 15, nr 5, s. 395-405, Sum.
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED

8/10
Autorzy: Izabela Kubryn, Wojciech Młynarski, Krzysztof Andrzejewski, Agnieszka Heinrich, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza związku polimorfizmu genu ICOS z predyspozycją do zachorowania na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: Association studies of ICOS gene polymorphism with type 1 diabetes
Czasopismo: Diabetol Pol
Szczegóły: 2003 : Vol. 10, nr 1, s. 64
ISSN: 1233-4723
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

9/10
Autorzy: Izabela Kubryn, Wojciech Młynarski, Krzysztof Andrzejewski, Agnieszka Heinrich, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Association studies of CTLA-4 and ICOS gene polymorphisms with type 1 diabetes in the polish population.
Czasopismo: J Pediatr Endocrinol Metab
Szczegóły: 2003 : Vol. 16, suppl. 4, s. 929
ISSN: 0334-018X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

10/10
Autorzy: I[zabela] Kubryn, W[ojciech] Młynarski, K[rzysztof] Andrzejewski, A[gnieszka] Heinrich, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Polymorphism of ICOS gene in type 1 diabetes in the polish population.
Czasopismo: Diabetes Metab
Szczegóły: 2003 : Vol. 29, suppl., s. 4S44
ISSN: 1262-3636
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi