Zapytanie: ANDRZEJAK STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/13

Autorzy: Marlena Hupało, Krzysztof Tybor, Tomasz Papierz, Piotr Komuński, Stanisław Andrzejak, Dariusz J Jaskólski.
Tytuł: Monitorowanie dróg piramidowych w czasie operacji niepękniętych tętniaków tętnicy środkowej mózgu
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 26
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/13
Autorzy: Piotr Kasprzak, Stanisław Andrzejak, Bartosz Bryszewski, Jan Fortuniak, Mariusz Heleniak, Jacek Jakubowski, Krzysztof Tybor, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski, Rafał Wójcik, Dariusz J Jaskólski, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Zbigniew Kotwica, Michał Tarnowski, Borys Kwint, Marek Moskała, Filip Stoma, Tomasz Trojanowski, Jerzy Zwoliński.
Tytuł: Zabiegi naprawcze ubytków kości sklepienia czaszki z użyciem dzianych protez poliprylenowo poliestrowych, formowanych indywidualnie na podstawie badania tomograficznego głowy - ocena pierwszych 105 pacjentów
Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh
Strony: s. 65
Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Bydgoszcz, 2013.06.06
Typ publikacji: PSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/13
Autorzy: M[ariola] Matysiak, A[nna] Jurewicz, S[tanisław] Andrzejak, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: A novel TNF family member, TRAIL, induces death of human oligodendrocytes by JNK activation prior mitochondrial pathway.
Czasopismo: Mult Scler
Szczegóły: 2006 : Vol. 12, suppl. 1, s. S49
Uwagi: 22nd Congress of the European Committee for Treatment and Resaerch in Multiple Sclerosis, 27-30 September, 2006 Madrid, Spain
ISSN: 1352-4585
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst4/13
Autorzy: Mariola Matysiak, Anna Jurewicz, Stanisław Andrzejak, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: Trail-induced death of adult human oligodendrocytes is mediated by JNK and mitichondrial activation.
Czasopismo: J Neuroimmunol
Szczegóły: 2006 : Vol. 178, suppl. 1, s. 129-130
Uwagi: 8th International Conference of Neuroimmunology (ISNI 2006) October 15-19, 2006 Nagoya, Japan
ISSN: 0165-5728
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst5/13
Autorzy: Anna Jurewicz, Mariola Matysiak, Stanisław Andrzejak, Krzysztof Selmaj.
Tytuł: TRAIL-induced death of human adult oligodendrocytes is mediated by JNK pathway.
Czasopismo: Glia
Szczegóły: 2006 : Vol. 53, nr 2, s. 158-166
ISSN: 0894-1491
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.276
Punktacja Min. Nauki: 24.000
DOI:

Pełny tekst6/13
Autorzy: Stanisław Andrzejak, Jan Fortuniak, Grażyna Wróbel-Wiśniewska, Marek Zawirski.
Tytuł: Clinical evaluation of the polypropylene-polyester knit used as a cranioplasty material.
Czasopismo: Acta Neurochir (Wien)
Szczegóły: 2005 : Vol. 147, nr 9, s. 973-976, ryc., tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0001-6268
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.080
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst7/13
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Czasopismo: Neurol Neurochir Pol
Szczegóły: 2005 : Vol. 39, nr 3, s. 220-224, Sum.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst8/13
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, M[arcin] Kozakiewicz, A. Przygoński, S[tanisław] Andrzejak.
Tytuł: Operacje guzów oczodołów i podstawy czaszki z dojścia przez stropy oczodołów.
Czasopismo: Valetudinaria Post Med Klin Wojsk
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 28
ISSN: 1428-9180
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

9/13
Autorzy: P[iotr] Arkuszewski, S[tanisław] Andrzejak, A. Przygoński, M[arcin] Kozakiewicz, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Przeztwarzowe dojście do guzów podstawy przedniego dołu czaszki.
Tytuł całości: W: XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi Lublin 17-20 czerwca 2004 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2004
Strony: s. 454
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/13
Autorzy: M[ariola] Matysiak, A[nna] Jurewicz, S[tanisław] Andrzejak, K[rzysztof] Selmaj.
Tytuł: The JNK activation is involved in TRAIL-induced death of adult human oligodendrocytes.
Czasopismo: J Neuroimmunol
Szczegóły: 2004 : Vol. 154, nr 1/2, s. 201
ISSN: 0165-5728
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst11/13
Autorzy: M[agdalena] Górska-Chrząstek, P[iotr] Grzelak, P[iotr] Gasiński, S[tanisław] Andrzejak, E[dyta] Zakrzewska, R[enata] Mikołajczak, B[ożena] Góraj, J. Kuśmierek.
Tytuł: MRI and SPECT image fusion in diagnostics of malignant glioma recurrence.
Czasopismo: Eur J Nucl Med Mol Imaging
Szczegóły: 2003 : Vol. 30, suppl. 2, s. S286
ISSN: 1619-7070
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst12/13
Autorzy: Krzysztof Tybor, Jan Fortuniak, Piotr Komuński, Tomasz Papierz, Stanisław Andrzejak, Dariusz Jaskólski, Marek Zawirski.
Tytuł: The reconstruction of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal subcutaneous "pocket".
Tytuł całości: W: 12th European Congress of Neurosurgery 7-12 September 2003, Lisboa, Portugal.
Adres wydawniczy: Lisboa, 2003
Strony: s. 267
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/13
Autorzy: K[rzysztof] Tybor, J[an] Fortuniak, P[iotr] Komuński, T[omasz] Papierz, S[tanisław] Andrzejak, D[ariusz] Jaskólski, M[arek] Zawirski.
Tytuł: Uzupełnianie ubytków kości pokrywy czaszki autologicznym płatem kostnym przechowywanym w powłokach brzucha.
Tytuł całości: W: Kongres Ogólnopolski Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Choroby naczyniowe mózgu Bydgoszcz 5-7 września 2002.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 2002
Strony: s. 58
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The supplementation of the cranial defects by an autologous bone stored in the abdominal integmentum. Tamże s. 58
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi