Zapytanie: ADRIANOWSKA NATALIA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: N[atalia] Adrianowska, K[atarzyna] Mycko, A[leksandra] Jasińska, S[zymon] Janczar, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego po dokanałowej podaży metotreksatu - opis trzech przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 52
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

2/18
Autorzy: M[ałgorzata] Zubowska, N[atalia] Adrianowska, A[nna] Sitkiewicz, W[ojciech] Młynarski, E[wa] Andrzejewska, B[eata] Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Rodzinne współwystępowanie nowotworów jelita grubego u rodziców i nowotworów złośliwych u dzieci - doświadczenia własne ośrodka
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, supl. 1, s. 19
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/18
Autorzy: J Zieliński, N[atalia] Adrianowska, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zapalenie stawu biodrowego jako powikłanie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 58
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

4/18
Autorzy: G Klimkiewicz-Wojciechowska, M[ałgorzata] Stolarska, J[oanna] Trelińska, M[ałgorzata] Zubowska, N[atalia] Adrianowska, M[onika] Bulas, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Zastosowanie Gemcatybiny z Docetaxelem w opornych na chemioterapię guzach litych u dzieci - opis 4 przypadków
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2012 : T. 15, suppl. 1, s. 50
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Łódź, 30.05.2012 r. - 2.06.2012 r.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, 0
Praca afiliowana przez UMED

5/18
Autorzy: Jarosław Peregut-Pogorzelski, Edyta Tetera-Rudnicka, Mateusz Kurzawski, Andrzej Brodkiewicz, Natalia Adrianowska, Wojciech Młynarski, Danuta Januszkiewicz, Marek Drozdzik.
Tytuł: Thiopurine S-methyltransferase (TPMT) polymorphisms in children with acute lymphoblastic leukemia, and the need for reduction or cessation of 6-mercaptopurine doses during maintenance therapy: the Polish multicenter analysis.
Czasopismo: Pediatr Blood Cancer
Szczegóły: 2011 : T. 57, nr 4, s. 578-582
ISSN: 1545-5009
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.891
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/18
Autorzy: J[oanna] Trelińska, K[atarzyna] Mycko, N[atalia] Adrianowska, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Ciężka neurotoksyczność po dokanałowym podaniu metotreksatu jako wskazanie do zastotowania liposomalnej cytarabiny (DepoCyte) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej - opis przypadku.
Tytuł całości: W: Referaty i streszczenia. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 18-20 czerwca 2009, Wrocław
Adres wydawniczy: Wrocław, 2009
Strony: s. 205
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

7/18
Autorzy: J Peregud-Pogorzelski, E Tetera-Rudnicka, M Kurzawski, A Brodkiewicz, N[atalia] D Adrianowska, W[ojciech] Młynarski, D Januszkiewicz-Lewandowska, M. Droździk.
Tytuł: Polimorfizm S-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL).
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 84
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst8/18
Autorzy: N[atalia] D Adrianowska, I[zabela] Klich, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wpływ polimorfizmu C677T genu MTHFR na ryzyko oraz wiek zachorowania na choroby limfoproliferacyjne u dzieci: badania wstępne.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 72
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst9/18
Autorzy: M. Stańczyk, A[gata] Pastorczak, E Jagieło, E[wa] Polakowska, N[atalia] D Adrianowska, I. Majsterek, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Wysoki poziom uszkodzeń DNA wywołanych inkorporacją uracylu jako potencjalna przyczyna mielotoksyczności HD-MTX u pacjentów z zespołem Nijmegen.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2010 : T. 13, suppl. 2, s. 75
Uwagi: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, 26-29 maja 2010, Międzyzdroje
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst10/18
Autorzy: Natalia Adrianowska, Wojciech Młynarski.
Tytuł: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2010 : Vol. 40, nr 3, s. 178-180, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst11/18
Autorzy: B[eata] Zalewska-Szewczyk, K[rystyna] Wyka, [Natalia] Adrianowska, M[ałgorzata] Zubowska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: The humoral immune response during the L-asparaginase therapy - three classes of antibodies.
Czasopismo: Haematologica
Szczegóły: 2009 : Vol. 94, suppl. 2, s. 31
Uwagi: 14th Congress of the European Hematology Association Berlin, Germany, June 4-7, 2009 : abstract book
ISSN: 0390-6078
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst12/18
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, A[gata] Pastorczak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: The relationship between homocysteine concentration and methotrexate side-effects and delayed drug elimination in children with lymphoproliferative disorders.
Tytuł całości: W: 1st Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation Dresden-Praha-Wrocław Piechowice 20-22.06.2008 : final programme.
Adres wydawniczy: Wrocław, 2008
Strony: s. 13
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

13/18
Autorzy: Natalia Adrianowska.
Tytuł: Wpływ zmienności eliminacji metotreksatu na przebieg kliniczny chorób limfoproliferacyjnych u dzieci.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. I Katedra Pediatrii. Klinika Chorób Dzieci, 18 VI 2008
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bodalski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

14/18
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, I[zabela] Klich, A[gata] Pastorczak, B[eata] Zalewska-Szewczyk, M[ałgorzata] Stolarska, W[ojciech] Młynarski.
Tytuł: Związek polimorfizmu C677T genu MTHFR z nasileniem objawów ubocznych i wskaźnikami przeżycia u dzieci leczonych dużymi dawkami Metotreksatu z powodu chorób limfoproliferacyjnych.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 11, suppl. 1, s. 42
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Białowieża, 11-14 czerwca 2008
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/18
Autorzy: Natalia Adrianowska, Agata Pastorczak, Wojciech Młynarski, Beata Szewczyk, Małgorzata Stolarska, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Analiza wybranych czynników ryzyka mielotoksyczności u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi leczonych z zastosowaniem dużych dawek metotreksatu.
Czasopismo: Acta Haematol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 38, nr 4, s. 463-471, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst16/18
Autorzy: N[atalia] Adrianowska, A[gata] Pastorczak, M[ałgorzata] Stolarska, B[eata] Szewczyk, W[ojciech] Młynarski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Analysis of the risk factors of methotrexate myelotoxicity in children with lymphoproliferative disorders.
Czasopismo: Onkol Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 10, suppl. 1, s. 33
Uwagi: Konferencja Naukowa "45 lat onkologii dziecięcej w Polsce" 21-22 listopada 2007 r. Warszawa
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst17/18
Autorzy: Natalia Adrianowska, Beata Zalewska-Szewczyk, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski.
Tytuł: Nieprawidłowa eliminacja metotreksatu a występowanie objawów niepożądanych cytostatyku u dzieci leczonych z powodu chorób limfoproliferacyjnych.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2 supl. 1, s. 239
Uwagi: III Zjazd PolskiegoTowarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Osiągnięcia - wyzwania" 8-11czerwca 2005 r. Warszawa
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst18/18
Autorzy: Natalia Adrianowska, E[lżbieta] Loba-Jakubowska, Beata Zalewska-Szewczyk.
Tytuł: Ocena częstości orzekania o nipełnosprawności u dzieci z chorobą nowotworową.
Czasopismo: Przegl Pediatr
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, suppl. 1, s. 29
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi