Zapytanie: ŻYTKOWSKI ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/20

Autorzy: Grzegorz Wysiadecki, Robert Haładaj, Michał Polguj, Andrzej Żytkowski, Mirosław Topol.
Tytuł: Bilateral Extensive Ossification of the Posterior Petroclinoid Ligament: An Anatomical Case Report and Literature Review
Czasopismo: J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg
Szczegóły: 2019 : V. 80, no. 2, p. 122-126
Uwagi: Epub 2018 Jul 30
ISSN: 2193-6315
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: C
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.060
Punktacja Min. Nauki: 40.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/20
Autorzy: Robert Haładaj, Michał Polguj, Grzegorz Wysiadecki, Andrzej Żytkowski, Mirosław Topol.
Tytuł: Circumaortic left renal vein (circumaortic renal collar) associated with the presence of vascular anomalies: a case series and review of literature
Czasopismo: Folia Morphol (Warsz)
Szczegóły: 2019 : Vol. 78, nr 2, s. 437-443
ISSN: 0015-5659
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.780
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst3/20
Autorzy: Grzegorz Wysiadecki, Adam Małkiewicz, Jacek Rożniecki, Michał Polguj, Robert Haładaj, Andrzej Żytkowski, Mirosław Topol.
Tytuł: Anatomical variations of the insular gyri: a morphological study and proposal of unified classification
Czasopismo: Clin Anat
Szczegóły: 2018 : Vol. 31, nr 3, s. 347-356
Uwagi: Epub 2018 Feb 20
ISSN: 0897-3806
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.813
Punktacja Min. Nauki: 25.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

4/20
Autorzy: Grzegorz Wysiadecki, Michał Polguj, Krzysztof Krasucki, Andrzej Żytkowski, Janusz Śmigielski, Mirosław Topol, Stanisław Orkisz.
Tytuł: Morphology and a proposed model of innervation of the human deltoid muscle: a pilot study
Czasopismo: Folia Morphol (Warsz)
Szczegóły: 2014 : Vol. 73, nr 2, s. 216-223
ISSN: 0015-5659
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.336
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:
Adres url:

5/20
Autorzy: Michał Kaczmarek, Piotr Moneta, Andrzej Żytkowski, Jerzy Niedzielski.
Tytuł: Objawy depresji u starszych pacjentów z chorobami ukaładu ruchu poddanych rehabilitacji szpitalnej.
Tytuł angielski: Symptoms of depression in eldery patients with osteoarticular diseases undergoing hospital rehabilitation.
Czasopismo: Ortop Traumatol Rehabil
Szczegóły: 2014 : Vol. 16, nr 6, s. 645-660, Sum., Streszcz.,
ISSN: 1509-3492
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

6/20
Autorzy: Maciej Rutkowski, Rafał Drozda, Krzysztof Grzegorczyk, Elżbieta Rapacka, Andrzej Żytkowski.
Tytuł: Evaluation of selected microelements concentrations in plasma of colorectal carcinoma patients.
Czasopismo: Fresenius Environ Bull
Szczegóły: 2010 : Vol. 19, nr 4, s. 543-546
ISSN: 1018-4619
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.531
Punktacja Min. Nauki: 13.000
Praca afiliowana przez UMED

7/20
Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Andrzej Żytkowski, Mariusz Gadzicki, Jolanta Kujawa, Jolanta Szmagaj, Anna Salagierska-Barwińska, Zbigniew Maziarz.
Tytuł: Próba obiektywizacji efektów fizykoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Czasopismo: Acta Balneol
Szczegóły: 2010 : T. 52, nr 3, s. 151-159, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst8/20
Autorzy: Stanisław Sosnowski, Sybilla Ufnal-Brzozowska, Andrzej Żytkowski, Elżbieta Rapacka, Katarzyna Malinowska.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie skostnień pozaszkieletowych po urazach wielonarządowych.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2008 : -, nr 4, s. 422-431
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/20
Autorzy: J. B. Zawilska, D. Andrzejczak, A. Woldan-Tambor, M[agdalena] Nowak, A[ndrzej] Żytkowski.
Tytuł: Sleep in relation to age and chronotype in Polish adolescent and adults.
Tytuł całości: W: XI. Congress of the European Biological Rhythms Society in associattion with the Japanese Society for Chronobiology Strasbourg, France - August 22-28, 2009 : : programme & abstract book.
Adres wydawniczy: Strasbourg : Institut Le Bel Universite de Strasbourg, 2009
Strony: s. 208
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

10/20
Autorzy: Wiesław Tryniszewski, Mariusz Gadzicki, Andrzej Żytkowski, Sławomir Goc, Zbigniew Maziarz.
Tytuł: Wpływ fizjoterapii na perfuzję krwi w mięśniach kończyn dolnych u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2009 : -, nr 3, s. 364-374, Sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zespoły bólowe kręgosłupa jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny XXI wieku Busko-Zdrój, 17-19 września 2009 r.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

11/20
Autorzy: E. Rapacka, H[anna] Domagalska-Nalewajek, P[aweł] Fijałkowski, A. Lewiński, J[an] Błaszczyk, A[ndrzej] Żytkowski.
Tytuł: Ocena profilu lipidowego i peroksydacji lipidów u młodzieży z różnymi wartościami wskaźnika masy ciała.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego" Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2008
Strony: s. 141
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

12/20
Autorzy: E. Rapacka, H[anna] Domagalska-Nalewajek, P[aweł] Fijałkowski, A. Lewiński, J[an] Błaszczyk, M[aciej] Rutkowski, A[ndrzej] Żytkowski.
Tytuł: Ocena statusu antyoksydacyjnego u młodzieży z różnymi wartościami wskaźnika masy ciała.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego" Kazimierz Dolny, 9-10 październiaka 2008 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2008
Strony: S. 140
Uwagi: Toż w jęz. ang.: The assessment of antioxidative status in adolescents with different values of body mass index. Tamże s. 140
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

13/20
Autorzy: Maciej Rutkowski, Rafał Drozda, Krzysztof Grzegorczyk, Elżbieta Rapacka, Andrzej Żytkowski.
Tytuł: Ocena stężeń wybranych pierwiastków śladowych w osoczu chorych z rakiem jelita grubego.
Tytuł całości: W: X Sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne Pierwiastki sladowe w łańcuchu żywieniowym Koszalin-Mielno, 11-14 maja 2008 : książka streszczeń.
Adres wydawniczy: Koszalin, 2008
Strony: s. 323-324, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

14/20
Autorzy: Jolanta B. Zawilska, Andrzej Żytkowski, Agata Woldan-Tambor, Magdalena A. Nowak, Dariusz Andrzejczak.
Tytuł: Okołodobowy typ aktywności (chronotyp) a pora i długość snu u młodzieży i osób dorosłych.
Czasopismo: Sen
Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 2, s. 61-66, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-6007
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

Pełny tekst15/20
Autorzy: E. Rapacka, H[anna] Domagalska-Nalewajek, P[aweł] Fijałkowski, A. Lewiński, J[an] Błaszczyk, A[ndrzej] Żytkowski.
Tytuł: The assessment of lipid profile and lipid peroxidation in adolescents with different values of body mass index.
Czasopismo: Pol J Environ Stud
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 4A, s. 337-339, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst16/20
Autorzy: A[ndrzej] Żytkowski, E. Rapacka, B[eata] Sołek.
Tytuł: Zespół Marfana - opis przypadku.
Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego" Kazimierz Dolny, 9-10 października 2008 : program i streszczenia.
Adres wydawniczy: Lublin, 2008
Strony: s. 98
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/20
Autorzy: Andrzej Żytkowski, Henryk Chmielewski, Beata Wrodycka.
Tytuł: Ocena wyników fizjoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku.
Czasopismo: Fizjoter Pol
Szczegóły: 2007 : Vol. 7, nr 4, s. 392-400
ISSN: 1642-0136
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst18/20
Autorzy: Anna Głowacka, Mirosław Kapica, Andrzej Żytkowski.
Tytuł: Terapia manualna według Karela Levita.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 204-205
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

19/20
Autorzy: Andrzej Żytkowski, Leonard Szafraniec.
Tytuł: Neuroanatomiczne podstawy diagnostyki i terapii akupunkturowej. Część IV - Implikacje kliniczne zaburzeń układu wegetatywnego.
Czasopismo: Akupunkt Pol
Szczegóły: 2004 : nr 1, s. 1124
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1425-8838
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/20
Autorzy: Andrzej Żytkowski.
Tytuł: Ocena wyników fizykoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Ortopedii i Traumatologii. Klinika Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej, 6 VII 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Henryk Chmielewski. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie neurorehabilitacji
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi