Zapytanie: ŻYCIŃSKI PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/18

Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław D. Kasprzak, Paulina Wejner-Mik, Ewa Szymczyk, Haval Qawoq, Paweł Życiński, Tomasz Wcisło, Piotr Pagórek, Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec.
Tytuł: Conscious sedation during cryoballoon ablation of atrial fibrillation: a feasibility and safety study
Czasopismo: Minerva Cardioangiol
Szczegóły: 2018 : V. 66, no. 2, p. 143-151
Uwagi: Epub 2017 Oct 25
ISSN: 0026-4725
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.781
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

2/18
Autorzy: Piotr Zając, Paweł Życiński, Haval Qawoq, Łukasz Jankowski, Jan Peruga, Tomasz Wcisło, Piotr Pagórek, Jan Zbigniew Peruga, Jarosław Damian Kasprzak, Michał Plewka.
Tytuł: Outcomes of percutaneous coronary intervention in patients after previous coronary artery bypass surgery
Tytuł angielski: Ocena skuteczności leczenia angioplastyką przezskórną pacjentów po przebytym pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 74, nr 4, s. 322-330
Uwagi: Epub 2015 Sep 28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.341
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED
DOI:

3/18
Autorzy: Dawid Miśkowiec, Jarosław Damian Kasprzak, Paweł Życiński, Haval Qawoq, Tomasz Wcisło, Karolina Kupczyńska, Piotr Lipiec.
Tytuł: The safety and feasibility of conscious sedation during cryoballoon pulmonary vein isolation for paroxysmal atrial fibrillation.
Tytuł angielski: Ocena bezpieczeństwa i wykonalności zabiegu krioablacji balonowej ujścia żył płucnych z powodu napadowego migotania przedsionków z wykorzystaniem płytkiej sedacji.
Czasopismo: Kardiol Pol
Szczegóły: 2016 : Vol. 74, suppl. 4, s. 90-91
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2016.09.15
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  4/18
  Autorzy: D. Sławek, Anna Bińkowska, Paweł Życiński, Piotr Lipiec, Jarosław Damian Kasprzak.
  Tytuł: A possible diagnostic role of pre- ad post-exercise natriuretic peptide evaluation in stable angina patients.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2012 : Vol. 70, suppl. 3, s. U061
  Uwagi: XVI Międzynarodowy Kongres PTK, Poznań, 20-22.9.2012.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  5/18
  Autorzy: Jarosław Damian Kasprzak, A Śmiałowski, Karina Wierzbowska-Drabik, Daria Orszulak-Michalak, A Techmańska, Paulina Wejner-Mik, Małgorzata Kurpesa, Piotr Szcześniak, Ewa Trzos, Paweł Życiński.
  Tytuł: Echocardiographic speckle tracking based left ventricular rotation predicts adverse events in patients with hypertrophic cardiomyopathy.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2011 : Abstract Book, P1457
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France. 27-31 August 2011.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZRZ
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN, EN
  Praca afiliowana przez UMED

  6/18
  Autorzy: J. D. Kasprzak, A Śmiałowski, K. Wierzbowska-Drabik, P[aulina] Wejner-Mik, P[iotr] Pagórek, P[aweł] Życiński, Ł[ukasz] Chrzanowski, M. Kurpesa, M Zając.
  Tytuł: Comprehensive echocardiographic analysis involving spectle tracking echocardiography allows the prediction of cardio-pulmonary exercise test outcomes in hypertrophic cardiomyopathy.
  Czasopismo: Eur Heart J
  Szczegóły: 2010 : Vol. 31, Abstract Suppl., s. 869
  Uwagi: ESC Congress 2010, 28 August - 1 September 2010, Stockholm, Sweden
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Typ publikacji: D
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez UMED

  7/18
  Autorzy: Paweł Życiński.
  Tytuł: Czynniki prognostyczne u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową - znaczenie wskaźników czynnościowych i nowych parametrów echokardiograficznych funkcji miokardium.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
  Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. II Katedra i Klinika Kardiologii, 01.12.2010
  Strony: , ryc., tab., bibliogr.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.
  Typ publikacji: 104
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez UMED

  8/18
  Autorzy: Anna Kierus-Gudaj, Paweł Życiński.
  Tytuł: Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych.
  Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
  Szczegóły: 2009 : T. 11, nr 1, s. 62-66
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez UMED

  9/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Łukasz Figiel, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Ostry ból w klatce piersiowej - cz. I.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2008 : -, nr 11, s. 106-109, Sum.
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  10/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Łukasz Figiel, Małgorzata Kurpesa.
  Tytuł: Ostry ból w klatce piersiowej - cz. II.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 2008 : -, nr 12, s. 67-71
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  11/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Anna Kierus-Gudaj, Michał Plewka, Łukasz Chrzanowski, Cezary Peszyński-Drews, Ewa Trzos.
  Tytuł: Effects of low-energy laser therapy on health-related quality of life in patients with refractory angina.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S369
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  12/18
  Autorzy: Paweł Życiński.
  Tytuł: Komentarz Zalecenia dotyczące postępowania u chorych z zakażeniem stymulatora/kardiowertera-defibrylatora serca do art.: Sohail M.R., Uslan D.Z., Khan A.H., Friedman P.A., Hayes D.L., Wilson W.R., Steckelberg J.M., Stomer S., Baddour L.M.: Management and outcome of permanent pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator infections. J Am Coll Cardiol 2007; 49 (18) : 1851-1859
  Czasopismo: Przegl Doniesień Nauk Pol Tow Kardiol
  Szczegóły: 2007 : nr 8, s. 7-8
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL

  13/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Maria Krzemińska-Pakuła, Cezary Peszyński-Drews, Anna Kierus, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński, Łukasz Figiel, Małgorzata Kurpesa, Michał Plewka, Łukasz Chrzanowski, Jarosław Drożdż.
  Tytuł: Laser biostimulation in end-stage multivessel coronary artery disease - a preliminary observational study.
  Tytuł angielski: Biostymulacja laserowa w zaawansowanej chorobie wieńcowej - obserwacja wstępna
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, nr 1, s. 13-21, Streszcz.
  Uwagi: Discussion s. 22-23
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: A
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000

  Pełny tekst  14/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa, Jarosław D. Kasprzak, Anna Kierus-Gudaj, Tomasz Rechciński, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Cezary Peszyński-Drews, Ewa Trzos.
  Tytuł: Low-energy laser radiation in advanced multivessel coronary disease - preliminary results.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2007 : Vol. 65, suppl. 3, s. S376-S377
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wrocław 20-22 września 2007
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  Pełny tekst  15/18
  Autorzy: Paweł Życiński, Łukasz Chrzanowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Marszal-Marciniak, Jarosław D. Kasprzak.
  Tytuł: Typowy dylemat niedomykalność aortalna u pacjenta z ciężką dysfunkcją lewej komory - opis przypadku.
  Czasopismo: Kardioprofil
  Szczegóły: 2007 : Vol. 5, nr 4, s. 285-289, Sum.
  ISSN: 1731-2280
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000

  16/18
  Autorzy: Jarosław Drożdż, Radosław Kręcki, Paweł Życiński, Jarosław Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Znaczenie prognostyczne indeksu TEI - opisujące funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory chorych z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2003 : Vol. 59, suppl. 1, s. I-118 - I-119
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  17/18
  Autorzy: J. Drożdż, R[adosław] Kręcki, P[aweł] Życiński, J. D. Kasprzak, M[ichał] Ciesielczyk, M. Plewka, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Czy etiologia ma znaczenie prognostyczne u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory?
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-179
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst  18/18
  Autorzy: J. Drożdż, R[adosław] Kręcki, P[aweł] Życiński, M. Plewka, J. D. Kasprzak, M[ichał] Ciesielczyk, M[aria] Krzemińska-Pakuła.
  Tytuł: Parametry tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w ocenie rokowania chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Czasopismo: Kardiol Pol
  Szczegóły: 2002 : Vol. 57, suppl. 2, s. II-48
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  Pełny tekst    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi