Zapytanie: ŻARKOWSKA ALICJA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Alicja Żarkowska-Szaniawska, Katarzyna Janiak, Sebastian Forys, Maciej Słodki, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Przydatność testu hiperoksygenacji w prognozowaniu hipoplazji płuc u płodów - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Ginekol Pol
Szczegóły: 2011 : T. 82, nr 11, s. 834-839, Sum.
ISSN: 0017-0011
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.411
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez UMED

2/16
Autorzy: Sebastian Foryś, Katarzyna Janiak, Alicja Żarkowska, Maciej Słodki, Maria Respondek-Liberska, Andrzej Sysa.
Tytuł: Tetralogia Fallota w materiale Zakładu Diagnostyki Profilaktyki Wad Wrodzonych (ZDiPWW) ICZMP w Łodzi w latach 1994-2009
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2010 : Vol. 10, suppl. 1, s. 91
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

3/16
Autorzy: S[ebastian] Foryś, K[atarzyna] Janiak, A[licja] Żarkowska, M[aciej] Słodki, M[aria] Respondek-Liberska, A[ndrzej] Sysa.
Tytuł: Tetralogy of Fallot (ToF) in a series of 40 cases in a fetal cardiology center in Lodz in years 1994-2009.
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2010 : Vol. 36, suppl. 1, s. 179
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Katarzyna Janiak, Piotr [gin] Kaczmarek, Piotr Hincz, Lech Podciechowski, Jan Wilczyński, Ludomir Stefańczyk, Iwona Maroszyńska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: "Słoniowacizna nóżki" płodu - naczyniak kapilarny u noworodka - opis przypadku.
Czasopismo: Pediatr Pol
Szczegóły: 2009 : T. 84, nr 4, s. 379-382, Sum.
ISSN: 0031-3939
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

5/16
Autorzy: M[aciej] Słodki, K[atarzyna] Janiak, A[licja] Żarkowska, S[ebastian] [obcy] Foryś, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Cardiomegaly in fetus: a powerful indiacator of tetal and neonatal demise.
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2009 : Vol. 34, suppl. 1, s. 192
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst6/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Poszerzenie układu komorowego mózgowia u płodu - diagnostyka różnicowa.
Czasopismo: Aktualn Neurol
Szczegóły: 2009 : T. 9, nr 3, s. 203-208, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1641-9227
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/16
Autorzy: Aleksandra Wieczorek, Alicja Żarkowska, Beata Radzymińska-Chruściel, Piotr Kaczmarek, Przemysław Oszukowski, Ewa Gulczyńska, Iwona Maroszyńska, Tomasz Moszura, Andrzej Sysa, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 1, s. 78-84, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

8/16
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, J[oanna] Szymkiewicz-Dangel, Z[dzisław] Tobota, M[aciej] Słodki, A[licja] Żarkowska.
Tytuł: National registry of fetal cardiac pathology in Poland (ORPKP)
Czasopismo: Ultrasound Obstet Gynecol
Szczegóły: 2008 : Vol. 32, nr 3, s. 385
ISSN: 0960-7692
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst9/16
Autorzy: Maria Respondek-Liberska, Alicja Żarkowska, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa.
Tytuł: Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego - analiza 45 przypadków.
Czasopismo: Pol Przegl Kardiol
Szczegóły: 2008 : T. 10, nr 3, s. 207-211, Sum.
ISSN: 1507-5540
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

10/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Wizualizacja tętnic wieńcowych u płodu z prawidłową budową serca - czy ma znaczenie?
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2008 : Vol. 8, nr 34, s. 67-90, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

11/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Małgorzata Miejska-Lewandowska, Agata Włoch, Katarzyna Janiak, Iwona Maroszyńska, Andrzej Chilarski, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Przepuklina przeponowa u płodu - prezentacja przypadku o pomyślnym rokowaniu.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2007, nr 28, s. 65-67, Sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/16
Autorzy: A[licja] Żarkowska, S[ebastian] Foryś, M[aria] Respondek-Liberska.
Tytuł: Diagnostyka i monitorowanie hydrothorxu u płodu.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, suppl. 1, s. 138
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Sebastian Foryś, Katarzyna Janiak, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Diagnostyka i monitorowanie poszerzenia NT u płodu z prawidłowym kariotypem - prezentacja przypadku.
Czasopismo: Ultrasonogr Ginekol Położ
Szczegóły: 2006 : T. 2, z. 3, s. 146-148, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1734-5995
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

14/16
Autorzy: A[licja] Żarkowska, S[ebastian] Foryś, M[aria] Respondek-Liberska, I[wona] Maroszyńska, A[ndrzej] Chilarski.
Tytuł: Przepuklina przeponowa u płodu - kwalifikacja do leczenia in utero czy do monitorowania?
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, suppl. 1, s. 139
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

15/16
Autorzy: M[aria] Respondek-Liberska, P[rzemysław] Oszukowski, K[rzysztof] Szaflik, J[acek] Suzin, P[iotr] Kaczmarek, A[licja] Żarkowska.
Tytuł: Rejestr wad płodów województwa łódzkiego.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2006, suppl. 1, s. 136
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

16/16
Autorzy: Alicja Żarkowska, Maria Respondek-Liberska.
Tytuł: Ultrasonograficzne i echokardiograficzne markery zespołu Downa u płodu - przegląd piśmiennictwa.
Tytuł całości: W: Prenatalna Diagnostyka Kardiologiczna Polkard - Prenatal 2005 : program Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej / pod red. Marii Respondek-Liberskiej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 47-69, ryc., tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi