Zapytanie: ŚMIECHOWICZ K
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/16

Autorzy: Magdalena Korpas-Wasiak, Katarzyna Śmiechowicz, Waldemar Machała, Paweł Lesiak.
Tytuł: Tracheotomia w oddziałach intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Tracheotomy in intensive care unit.
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2014 : Vol. 8, nr 2, s. 181-188., ryc., bibliogr., Sum., Streszcz.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED

2/16
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz.
Tytuł: Porównanie klasycznego znieczulenia ogólnego złożonego i znieczulenia ogólnego indukowanego wziewnie na wybrane parametry hemodynamiczne
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Katery Chorób Oczu, 2012
Strony: 103 s. , ryc., tab., wykr., bibliogr., Sum.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez UMED

3/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz.
Tytuł: Znieczulenie ogólne z małym przepływem low-flow anaesthesia (LFA) - opis metody.
Czasopismo: Anest Ratow
Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 3, s. 340-353, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1898-0732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst4/16
Autorzy: Waldemar Machała, Renata Szebla, Jakub Perdeus, Damian Obrzut, Katarzyna Śmiechowicz, Jacek Rysz, Beata Mamełka.
Tytuł: Comparison of halothane and desflurane anaesthesia on shunt and selected haemodynamic parameters during thoracosurgical procedures.
Czasopismo: Arch Med Sci
Szczegóły: 2006 : Vol. 2, nr 4, s. 274-279, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1734-1922
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst5/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Tomasz Gaszyński.
Tytuł: Posocznica spowodowana zstępującym zapaleniem śródpiersia, w przebiegu ropnia okołomigdałkowego. Opis przypadku.
Czasopismo: Otolaryngol Pol
Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 2, s. 211-215, Sum.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

6/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Tomasz Gaszyński, Maciej Morawski, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Uszkodzenie tchawicy w czasie intubacji wykonywanej w warunach pozaszpitalnych - opis dwóch przypadków.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2006 : T. 38, nr 4, s. 236-239, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

7/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz.
Tytuł: Monitorowanie głębokości snu w czasie operacji torakochirurgicznych. Czy znieczulenie sewofluranem w trakcie wentylacji jednym płucem prowadzi do spłycenia głębokości snu?
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "Chirurgii Jednego Dnia" VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Szczyrk, 2-5.03.2005.
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, 2005
Strony: s. 22-29, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PFZ
Język publikacji: PL

8/16
Autorzy: W. Machała, K. Śmiechowicz, M. Wacowska-Szewczyk, P[aweł] Lesiak, T. Gaszyński, W[ojciech] Gaszyński.
Tytuł: Porównanie efektywności znieczulenia przykręgowego w odcinku piersiowym i zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym na odczuwanie bólu pooperacyjnego po torakotomii.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2005 : T. 37 supl., s. 78-79
Uwagi: XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poznań, 14-17.09.2005 : streszczenia
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

9/16
Autorzy: W. Machała, K. Śmiechowicz, T. Gaszyński, W[ojciech] Gaszyński, L[eszek] Markuszewski.
Tytuł: Porównanie wpływu propofolu i sewofluranu na żylny przeciek śródpłucny i wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów operowanych w obrębie klatki piersiowej z wyłączeniem z wentylacji jednego płuca (OLV).
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2005 : T. 37 supl., s. 46
Uwagi: XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poznań, 14-17.09.2005 : streszczenia
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

10/16
Autorzy: W. Machała, K. Śmiechowicz, T. Gaszyński, W[ojciech] Gaszyński, L[eszek] Markuszewski.
Tytuł: Porównanie wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym (TEA) i przykręgowego w odcinku piersiowym (TPVA) na wybrane parametry hemodynamiczne u pacjentów operowanych w obrębie klatki piersiowej z wyłączeniem z wentylacji jednego płuca (OLV).
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2005 : T. 37 supl., s. 50
Uwagi: XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poznań, 14-17.09.2005 : streszczenia
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Leszek Markuszewski, Wojciech Gaszyński.
Tytuł: Problemy terapii pacjentów z zespołem zmiażdżenia (rabdomioliza) - opis przypadku.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2005 : T. 37, nr 1, s. 43-47, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/16
Autorzy: Waldemar Machała, Katarzyna Śmiechowicz, Michał Patyk, Paweł Lesiak.
Tytuł: Wybrane metody monitorowania czynności ośrodkowego układu nerwowego w sali operacyjnej.
Czasopismo: Anest Intens Ter
Szczegóły: 2005 : T. 37, nr 4, s. 268-273, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

13/16
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz, Waldemar Machała, Paweł Lesiak.
Tytuł: Implikacje anestezjologiczne zabezpieczania wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 3 suppl., s. 203
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Medycyna ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej Lublin, 12-15 września 2004 r.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

14/16
Autorzy: K. Śmiechowicz, W. Machała, D[amian] Obrzut, P[aweł] Lesiak.
Tytuł: Monitorowanie głębokości snu przy użyciu monitora BIS w znieczuleniach do zabiegów w obrębie klatki piersiowej.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 11
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

15/16
Autorzy: Paweł Lesiak, Katarzyna Śmiechowicz, Damian Obrzut, Waldemar Machała.
Tytuł: Ocena skuteczności ciągłego znieczulenia przykręgowego w odcinku piersiowym w połączeniu ze znieczuleniem ogólnym dotchawiczym u pacjentów poddanym zabiegom torakotomii z dostępu przednio-bocznego.
Czasopismo: Kardiochir Torakochir Pol
Szczegóły: 2004 : T. 1 supl. 1, s. 103
Uwagi: Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów 13-15 maja, 2004 Katowice, Polska
ISSN: 1731-5530
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

16/16
Autorzy: Katarzyna Śmiechowicz, Waldemar Machała, Leszek Markuszewski.
Tytuł: Zastosowanie rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (NovoSeven) w okresie przedoperacyjnym u pacjentki kwalifikowanej do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym (ostry brzuch), u której przedawkowano leki przeciwkrzepliwe.
Czasopismo: Med Intens Ratun
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 4, s. 221-225, Sum.
ISSN: 1506-4077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi