Zapytanie: ŚMIECH ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/22

Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Strukturalne i czynnościowe odchylenia w badaniach neuroobrazowych u osób chorych na jadłowstręt psychiczny.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 1, s. 17-21, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst2/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia funkcji poznawczych w jadłowstręcie psychicznym.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2006 : T. 15, z. 2, s. 111-115, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst3/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia mineralizacji kośćca w jadłowstręcie psychicznym.
Tytuł całości: W: Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego / pod. red. Jolanty Rabe-Jabłońskiej.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Strony: s. 45-68, tab., wykr., bibliogr.
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.584

4/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Zaburzenia psychiczne związane z antykoncepcją hormonalną.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2006 : Vol. 6, nr 3, s. 110-117, bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

5/22
Autorzy: A[nna] Śmiech, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Comparison of bone metabolism between patients with restrictive and bulimic type of anorexia nervosa.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 1, s. S58-S59, bibliogr.
Uwagi: Abstracts of the ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe Nice, France, March 3-6, 2005
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst6/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Czy istnieją zaburzenia funkcji poznawczych specyficzne dla jadłowstrętu psychicznego?
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2005 : Vol. 5, nr 4, s. 169-177, bibliogr.
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000

7/22
Autorzy: A[nna] Śmiech, J[olanta] Rabe-Jabłońska.
Tytuł: The frequency of metaolic disorders that may be responsible for ostoporosis development in patients with anorexia nervosa.
Czasopismo: Eur Neuropsychopharmacol
Szczegóły: 2005 : Vol. 15 suppl. 3, s. S593, tab., bibliogr.
Uwagi: Abstracts of the 18th ECNP Congress Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005
ISSN: 0924-977X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

8/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Uwarunkowania metaboliczne zaburzeń mineralizacji kośćca u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Czasopismo: Med Wieku Rozw
Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 4, s. 685-693, Sum.
ISSN: 1428-345X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst9/22
Autorzy: Anna Śmiech.
Tytuł: Komentarz do art.: Jagielska G., Przedlacki J.: Postępowanie w osteopenii i osteoporozie u dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny. Psychiatr Psychol Klin 2004; 4 (3) : 128-140
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 4, s. 245
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL

10/22
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Anna Dunajska, Sylwia Sobieszczańska, Anna Śmiech.
Tytuł: Następstwa somatyczne jadłowstrętu psychicznego.
Tytuł całości: W: II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej : podejścia, metody, techniki Kraków, 7-8 maja 2004. Kraków 2004.
Strony: s. 9-11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

11/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Jolanta Iwaszkiewicz.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych.
Czasopismo: Twój Mag Med
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 8, s. 63-64
ISSN: 1508-9746
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

12/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Ocena stanu kośćca u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych oraz badania densometrycznego.
Czasopismo: Psychiatr Pol
Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 3 supl., s. 274
ISSN: 0033-2674
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/22
Autorzy: Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński.
Tytuł: Osteoporoza i współwystępujące zaburzenia metaboliczne w jadłowstręcie psychicznym.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2004 : Vol. 4, nr 2, s. 87-94, tab., wykr., bibliogr.,
Uwagi: Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000

14/22
Autorzy: Anna Śmiech.
Tytuł: Różnorodność zaburzeń odporności w przebiegu zespołów depresyjnych.
Czasopismo: Med Sci Rev Psychiatr
Szczegóły: 2004 : 4, -, s. 20-24
ISSN: 1732-968X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

15/22
Autorzy: Jolanta Rabe-Jabłońska, Krzysztof Jęczkowski, Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Dominik Strzelecki.
Tytuł: Wpływ łączonej terapii lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidonem, olanzapiną) i donepezilem na stan psychiczny i poznawczy pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
Czasopismo: Farmakoter Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2004 : T. 20, nr 3, s. 367-375, Sum.
ISSN: 1234-8279
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

Pełny tekst16/22
Autorzy: Anna Śmiech.
Tytuł: Zaburzenia metabolizmu kostnego i gęstości mineralnej kości u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Katedra Psychiatrii. Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej, 27 X 2004
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska. Praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL

17/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Depresja u osób w podeszłym wieku.
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 6, s. 656-669
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

18/22
Autorzy: A[nna] Śmiech, A[nna] Wyszogrodzka-Kucharska, J[olanta] Rabe-Jabłońska, J[olanta] Iwaszkiewicz.
Tytuł: Ocena metabolizmu kostnego u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego przy zastosowaniu wskaźników przemian kostnych.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Wisła 13-14 czerwca 2003 : streszczenia.
Adres wydawniczy: Wisła, 2003
Strony: s. 54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

19/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Osteoporoza i skrzywienie boczne kręgosłupa u pacjentki z jadłowstrętem psychicznym. Opis przypadku.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin
Szczegóły: 2003 : Vol. 3, nr 4, s. 269-270, bibliogr., Sum.
ISSN: 1644-6313
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

20/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska.
Tytuł: Siedem zasad leczenia depresji.
Czasopismo: Lek Rodz
Szczegóły: 2003 : R. 8, nr 2, s. 210-219
ISSN: 1426-2088
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000

21/22
Autorzy: Anna Śmiech, Anna Wyszogrodzka-Kucharska, Jolanta Rabe-Jabłońska.
Tytuł: Układ kostny w zaburzeniach odżywiania.
Czasopismo: Post Psychiatr Neurol
Szczegóły: 2003 : T. 12, nr 1, s. 79-87, bibliogr., Sum.
ISSN: 1230-2813
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

Pełny tekst22/22
Autorzy: Anna Śmiech.
Tytuł: Immunopatologia zespołów depresyjnych.
Czasopismo: Psychiatr Psychol Klin Dzieci Młodz
Szczegóły: 2002 : Vol. 2, nr 3, s. 209-217, bibliogr., Sum.
ISSN: 1642-4034
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi