Zapytanie: ŁUCZYŃSKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/23

Autorzy: Barbara Dziedzic, Maria Łuczyńska, Dariusz Nowak, Monika Orłowska-Majdak, Maria Pawelska-Zubrzycka, Urszula Szkudlarek, Anna Walczewska, Emilia Zgórzyńska.
Tytuł: Skrypt do ćwiczeń z fizjologii dla studentów II roku Wydziału Lekarsko - Dentystycznego
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Praca zespołowa pod redakcją dr hab. n. med. Marii Pawelskiej-Zubrzyckiej
Adres wydawniczy: Łódź : Uniwerstet Medyczny w Łodzi Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2015
Strony: 93
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL, 0

2/23
Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Marek Zięba, Anna Zwolińska, Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Krzysztof Noweta, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Comparison of selected markers of local and systemic inflammation in patients with community-acquired pneumonia and pneumonia co-existing with lung cancer
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 79, nr 2, s. 90-98
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/23
Autorzy: Agnieszka Urbaniak, Marek Zięba, Anna Zwolińska, Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Krzysztof Noweta, Sylwia Kwiatkowska.
Tytuł: Porównanie wybranych parametrów lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc i zapalenie płuc współistniejące z rakiem płuca
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2011 : Vol. 79, nr 2, s. 90-98, Sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez UMED

4/23
Autorzy: R[obert] Stolarek, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, M[arek] Kasielski, W[łodzimierz] Cieśla, A. Lewiński, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Decreased H2O2 in exhaled breath condensate during pregnancy - Feasible effect of 17b-estradiol.
Czasopismo: Respir Physiol Neurobiol
Szczegóły: 2008 : Vol. 162, nr 2, s. 152-159, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1569-9048
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.202
Punktacja Min. Nauki: 20.000

Pełny tekst5/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, K[rzysztof] Noweta, R[enata] Zagdańska, D[ariusz] Nowak, M[aria] Łuczyńska.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym i BAL w przebiegu zapalenia płuc u chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2008 : Vol. 76, suppl. 1, s. 16
Uwagi: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Katowice, 17-20 września 2008 r. : streszczenia doniesień zjazdowych
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst6/23
Autorzy: S[ylwia] Kwiatkowska, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, D[ariusz] Nowak, M[arek] Zięba.
Tytuł: Elevated exhalation of hydrogen peroxide and circulating IL-18 in patients with pulmonary tuberculosis.
Czasopismo: Respir Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 101, nr 3, s. 574-580, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0954-6111
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.086
Punktacja Min. Nauki: 20.000
DOI:

Pełny tekst7/23
Autorzy: J[acek] Rysz, R[obert] A[dam] Stolarek, A[drianna] Pedzik, J[olanta] Fijałkowska, M[aria] Łuczyńska, A[gata] Sarniak, M[arek] Kasielski, A. Makówka, M. Nowicki, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Increased exhaled H2O2 and impaired lung function in patients undergoing bioincompatible hemodialysis.
Czasopismo: Int J Artif Organs
Szczegóły: 2007 : Vol. 30, nr 10, s. 879-888, tab.,wykr., bibliogr.
ISSN: 0391-3988
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.253
Punktacja Min. Nauki: 10.000

8/23
Autorzy: B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, E[lżbieta] Dziankowska-Zaborszczyk, J[effrey] E. Graft-Johnson de, A[nna] Zalewska, M[aria] Łuczyńska, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Decreased ratio of circulatory vascular endothelial growth factor to endostatin in patients with systemic sclerosis - association with pulmonary involvement.
Czasopismo: Clin Exp Rheumatol
Szczegóły: 2006 : Vol. 24, nr 5, s. 508-513, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0392-856X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.805
Punktacja Min. Nauki: 20.000

9/23
Autorzy: Jacek Rysz, Elżbieta Potargowicz, Maciej Banach, Maria Łuczyńska, Robert Stolarek, Piotr Białasiewicz, Marek Kasielski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Dariusz Nowak.
Tytuł: Increased whole blood chemiluminescence in patients with chronic renal failure independent of hemodialysis treatment.
Czasopismo: Arch Immunol Ther Exp
Szczegóły: 2006 : Vol. 54, nr 1, s. 347-355, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0004-069X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst10/23
Autorzy: M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek, B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, M[arek] Kasielski, G[rażyna] Józefowicz-Okonkwo, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Elevated whole blood chemiluminescence in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Clin Exp Rheumatol
Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 2, s. 173-179, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0392-856X
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.504
Punktacja Min. Nauki: 20.000

11/23
Autorzy: Sylwia Kwiatkowska, Maria Łuczyńska, Iwona Grzelewska-Rzymowska, Dariusz Nowak, Marek Zięba.
Tytuł: Porównanie wybranych wykładników stresu oksydacyjnego w kondensacie powietrza wydechowego oraz w surowicy u chorych na gruźlicę i sarkoidozę.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2005 : T. 18, nr 109, s. 37-40, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst12/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Adam Zdziechowski, Konrad Witkowski, Marek Kasielski, Maria Łuczyńska, Rafał Łuczyński, Agata Sarniak, Dariusz Nowak.
Tytuł: Effect of inhaled N-acetylcysteine on hydrogen peroxide exhalation in healthy subjects.
Czasopismo: Pulm Pharmacol Ther
Szczegóły: 2004 : Vol. 17, nr 3, s. 155-162, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1094-5539
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.879
Punktacja Min. Nauki: 10.000

Pełny tekst13/23
Autorzy: S[ylwia] Kwiatkowska, M[arek] Zięba, M[aria] Łuczyńska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Porównanie wybranych wykładników stresu oksydacyjnego w kondensacie powietrza wydechowego i w surowicy u chorych na gruźlicę i sarkoidozę.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 260-261
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst14/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, D[ariusz] Nowak, M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym oraz stężenie TNFß w surowicy chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 324
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst15/23
Autorzy: M[arek] Zięba, S[ylwia] Kwiatkowska, I[wona] Grzelewska-Rzymowska, D[ariusz] Nowak, U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska.
Tytuł: Stężenie nadtlenku wodoru w powietrzu wydechowym w zaostrzeniu i stabilnym okresie POChP.
Czasopismo: Pneumonol Alergol Pol
Szczegóły: 2004 : Vol. 72, nr 7/8, s. 295, tab.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst16/23
Autorzy: M[aria] Łuczyńska, U[rszula] Szkudlarek, B. Dziankowska-Bartkowiak, E. Waszczykowska, M[arek] Kasielski, A. Sysa-Jędrzejowska, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Elevated exhalation of hydrogen peroxide in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Eur J Clin Invest
Szczegóły: 2003 : Vol. 33, nr 3, s. 274-279, tab., wykr., bibliogr.,
ISSN: 0014-2972
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.193
Punktacja Min. Nauki: 11.000

Pełny tekst17/23
Autorzy: U[rszula] Szkudlarek, M[aria] Łuczyńska, M[arek] Kasielski, S. Kałucka, D[ariusz] Nowak.
Tytuł: Exhaled hydrogen peroxide correlates with the release of reactive oxygen species by blood phagocytes in healthy subjects.
Czasopismo: Respir Med
Szczegóły: 2003 : Vol. 97, nr 7, s. 718-725, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 0954-6111
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.496
Punktacja Min. Nauki: 9.000

Pełny tekst18/23
Autorzy: Wojciech Krajewski, Andrzej Wieczorek, Dariusz Nowak, Maria Łuczyńska, Magdalena Solecka, Agata Sarniak.
Tytuł: The influence of anesthesia with nitrous oxide for laparoscopic cholecystectomy on whole blood chemiluminescence.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2003 : Vol. 9, suppl. 5, s. 44-47
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst19/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Dariusz Nowak.
Tytuł: Effects of aerosolized water, physiologic saline and N-acetylcysteine solution on the exhalation of hydrogen peroxide in healthy subjects
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2, s. 55
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst20/23
Autorzy: Maria Łuczyńska, Urszula Szkudlarek, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Waszczykowska, Marek Kasielski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Dariusz Nowak.
Tytuł: Elevated exhaled and circulatory markers of oxidative stress in patients with systemic sclerosis.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 599s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Marek Kasielski, Sylwia Kałucka, Dariusz Nowak.
Tytuł: Exhaled H202 correlates with the release of reactive oxygen species by blood phagocytes in healthy subjects.
Czasopismo: Eur Respir J
Szczegóły: 2002 : Vol. 20, suppl. 38, s. 91s
ISSN: 0903-1936
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

22/23
Autorzy: Urszula Szkudlarek, Maria Łuczyńska, Marek Kasielski, S. Kałucka, Włodzimierz Cieśla, Andrzej Lewiński, Dariusz Nowak.
Tytuł: Relationship between hydrogen peroxide exhalation and plasma estradiol and progesterone levels in healthy subjects.
Czasopismo: J Physiol Pharmacol
Szczegóły: 2002 : Vol. 53, suppl. 2, s. 54
ISSN: 0867-5910
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

Pełny tekst23/23
Autorzy: Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Elżbieta Waszczykowska, Maria Łuczyńska, Anna Zalewska, Anna Sysa-Jędrzejowska.
Tytuł: Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 in systemic sclerosis: a preliminary study.
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2002 : Vol. 8, nr 2, s. 108-112
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000

Pełny tekst  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi