Zapytanie: ŁUCZAK ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/19

Autorzy: Kamila Pasternak-Mnich, Magdalena Charłusz-Zasiewska, Jowita Gasztych, Marta Chrzanowska-Rydz, Elżbieta Łuczak, Robert Irzmański, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności przeciwbólowej wybranych metod aplikacji promieniowania laserowego u osób z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
Tytuł angielski: Analysis of analgesic efficacy of selected methods of application of the laser radiation in patients with low back pain.
Czasopismo: Szkice Human
Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 2, s. 95-104, summ.
ISSN: 1642-6363
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/19
Autorzy: A. Mokrowiecka, Elżbieta Łuczak, M[arcin] Dudojć, R[afał] Pawliczak, M Lachowski, J[ózef] Kozak, A[gnieszka] Wierzchniewska-Ławska.
Tytuł: Adiponectin and leptin receptors expression in Barrett's esophagus, esophageal adenocarcinoma and normal squamous epithelium in relation to obesity parameters.
Czasopismo: Gut
Szczegóły: 2011 : Vol. 60, suppl. 3, s. A377
Uwagi: 19th UEGW, 22-26 October 2011, Stockholm, Sweden
ISSN: 0017-5749
Typ publikacji: ZSZ
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Praca afiliowana przez UMED

3/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Dariusz Timler, Ewelina Matusiak.
Tytuł: Analiza przydatności protez kończyn górnych w wybranych czynnościach życia codziennego wśród osób z jednostronnie amputowaną kończyną górną.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2011 : -, nr 3, s. 254-261, Sum.
ISSN: 2083-8697
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

4/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Kinga Kostecka, Katarzyna Krekora, Marta Książczyk.
Tytuł: Ocena wysklepienia stopy u pacjentów z koślawością palucha.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2011 : -, nr 2, s. 122-127, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

5/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Paulina Szyszko, Dariusz Timler, Danuta Wosiakowska.
Tytuł: Występowanie zespołu fantomowego oraz jego wpływ na usprawnienie i życie zawodowe pacjentów amputowanych w obrębie kończyny dolnej.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2011 : -, nr 2, s. 177-187, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Praca afiliowana przez UMED

6/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Małgorzata Chrzanowska, Katarzyna Krekora, Ewa Rżewska, Zygmunt Pawlik.
Tytuł: Ocena postępów usprawniania pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda przy pomocy testu "dwóch wag".
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2010 : -, nr 1, s. 72-85, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

7/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Kinga Kostecka, Marta Książczyk, Małgorzata Chrzanowska, Robert Rochmiński.
Tytuł: Ocena zmian wysklepienia stopy przy użyciu podometru u pacjentów po amputacji jednej kończyny dolnej
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2010 : -, nr 4, s. 541-549, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

8/19
Autorzy: Małgorzata Chrzanowska, Ewa Rżewska, Robert Rochmiński, Zygmunt Pawlik, Elżbieta Łuczak.
Tytuł: Zaopatrzenie ortotyczne kręgosłupa szyjnego w różnych jednostkach chorobowych
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2010 : -, nr 1, s. 33-40, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

9/19
Autorzy: Małgorzata Chrzanowska, Ewa Rżewska, Robert Rochmiński, Zygmunt Pawlik, Elżbieta Łuczak.
Tytuł: Zaopatrzenie ortotyczne tułowia w zespołach bólowych kręgosłupa
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2010 : -, nr 1, s. 13-22, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

10/19
Autorzy: Jacek Lisowski, Elżbieta Łuczak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Aktywność fizyczna kobiet po mastektomii - pacjentek Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi
Tytuł całości: W: Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka - teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Arkadiusza Kaźmierczaka, Anny Maszorek-Szymala, Eweliny Dębowskiej
Adres wydawniczy: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
Strony: s. 209-213
ISBN: 978-83-7525-218-7
Typ publikacji: PF
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Jacek Lisowski, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Samokontrola piersi a wykrywalność nowotworów sutka w badaniach pacjentek Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2008 : -, nr 1, s. 1-7, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

12/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Jacek Lisowski, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania jakości życia kobiet po mastektomii.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2008 : -, nr 2, s. 127-137, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000

13/19
Autorzy: Jacek Lisowski, Elżbieta Łuczak, Jan Raczkowski, Agnieszka Pawlicka, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Adaptacja współczesnej żabkowej techniki pływania dla potrzeb rehabilitacji ruchowej.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2007 : -, nr 1, s. 4-7, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

14/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Jacek Lisowski, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Charakterystyka społeczna i zmiany trybu życia kobiet po mastektomii.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2007 : -, nr 4, s. 363-371, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

15/19
Autorzy: Katarzyna Dudek, Elżbieta Łuczak, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Historia zaopatrzenia ortotycznego pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2007 : -, nr 2, s. 103-109, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

16/19
Autorzy: Aleksandra Stasiak-Pietrzak, Aleksandra Marciniak, Katarzyna Krekora, Elżbieta Łuczak.
Tytuł: Ocena aktywności seksualnej i jakości życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (doniesienia wstępne).
Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Postępy klinicznych podstaw rehabilitacji 7 grudzień 2007 r.
Adres wydawniczy: Łódź, 2007
Strony: s. 42
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

17/19
Autorzy: Aleksandra Stasiak-Pietrzak, Aleksandra Marciniak, Katarzyna Krekora, Elżbieta Łuczak.
Tytuł: Ocena aktywności seksualnej i jakości życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.
Czasopismo: Post Rehabil
Szczegóły: 2007 : Vol. 21, suppl. 5, s. 221
Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 27-29.09.2007 Łódź ; Tekst równol. pol. i ang.
ISSN: 0860-6161
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

18/19
Autorzy: Katarzyna Dudek, Elżbieta Łuczak, Jolanta Kujawa.
Tytuł: Przegląd aktualnie stosowanych metod leczenia ortotycznego chorych ze skoliozą.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2007 : -, nr 2, s. 110-118, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

19/19
Autorzy: Elżbieta Łuczak, Jacek Lisowski, Elżbieta Poziomska-Piątkowska.
Tytuł: Udział czynnika samokontroli piersi w wykrywalności nowotworów sutka.
Czasopismo: Kwart Ortop
Szczegóły: 2007 : -, nr 2, s. 86-92, Sum.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi