Zapytanie: ŁOBOS M
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy

| * | Nowe wyszukiwanie
1/26

Autorzy: Kinga Rośniak-Bąk, Marek Łobos.
Tytuł: Przydatność kliniczna i diagnostyczna oznaczeń D-dimeru w różnych stanach chorobowych.
Tytuł angielski: Clinical and diagnostic usefulness of D-dimer measurement in various illnesses.
Czasopismo: Folia Med Lodz
Szczegóły: 2016 : T. 43, nr 1, s. 69-91, Sum.
ISSN: 0071-6731
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

2/26
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Marian Brocki, Krzysztof Kujawski, Marcin Wawrzycki, Edyta Santorek-Strumiłło, Marek Łobos, Marcin Kozakiewicz.
Tytuł: Evaluation of prognostic value of selected biochemical markers in surgically treated patients with acute mediastinitis
Czasopismo: Med Sci Monit
Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 5, s. 308-315
ISSN: 1234-1010
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: A
Język publikacji: EN, 0
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.358
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Praca afiliowana przez UMED
Adres url:

3/26
Autorzy: Małgorzata Plak, Marek Łobos, Wojciech Religa, Aldona Tokarek, Agnieszka Bonar, Beata Janas, Marek Paradowski.
Tytuł: Ocena użyteczności klinicznej wybranych wskaźników laboratoryjnych w predykcji zawału mięśnia sercowego u chorych objętych prewencją wtórną.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 181, s. 9-14, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja Min. Nauki: 7.000
Praca afiliowana przez UMED

4/26
Autorzy: Małgorzata Plak, Leszek Orliński, Marek Łobos, Michał Ciesielczyk, Rafał N. Wlazeł, Marek T[omasz] Paradowski.
Tytuł: Ocena dynamiki stężeń sercowej troponiny I oraz białka C-reaktywnego w monitorowaniu zawału mięśnia sercowego u chorych z powtórnym zawałem.
Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
Szczegóły: 2010 : R. 28, nr 168, s. 444-449, Sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez UMED

Pełny tekst5/26
Autorzy: Małgorzata Plak, Jerzy Malczyk, Beata Janas, Marek Łobos, Marek Paradowski.
Tytuł: Badania wybranych laboratoryjnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u zdrowych czynnych zawodowo policjantów województwa łódzkiego.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 4, s. 805-814, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst6/26
Autorzy: Małgorzata Plak, Jerzy Malczyk, Beata Janas, Marek Łobos, Marek Paradowski.
Tytuł: Badania wybranych laboratoryjnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u zdrowych czynnych zawodowo policjantów województwa łódzkiego.
Czasopismo: Przegl Epidemiol
Szczegóły: 2007 : T. 61, nr 4, s. 805-814, tab., wykr., bibligr., Sum.
ISSN: 0033-2100
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000

Pełny tekst7/26
Autorzy: M[arlena] Miler, A[nna] Urbaniak, T[adeusz] Leśniewicz, M. Łobos, B[eata] Mamełka, M[arek] Paradowski.
Tytuł: Clinical usefulness of serum pro-ANP assessment as a predictor of unfavorable course of severe sepsis.
Czasopismo: Clin Chem Lab Med
Szczegóły: 2007 : Vol. 45, suppl., s. 398
Konferencja: , Amsterdam, 2007.06.03
ISSN: 1434-6621
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  8/26
  Autorzy: R. Wlazeł, M. Łobos, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Diagnostic efficiency of serum pregnancy-associated plasma protein a for prediction of myocardial infarction.
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2007 : Vol. 45, suppl., s. 249-250
  Konferencja: , Amsterdam, 2007.06.03
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  9/26
  Autorzy: M[arlena] Miler, A[nna] Urbaniak, B[eata] Mamełka, M. Łobos, T[adeusz] Leśniewicz, M[arek] T[omasz] Paradowski.
  Tytuł: Użyteczność kliniczna oznaczeń pro-ANP w surowicy jako predykatora niepomyślnego przebiegu ciężkiej sepsy.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2007 : T. 43, z. 3, s. 580
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej "Polmedlab" 2007, Wrocław, 26-29 września 2007
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  10/26
  Autorzy: Rafał N. Wlazeł, Marek Łobos, Marek Paradowski.
  Tytuł: Wstępna ocena użyteczności klinicznej oznaczeń ciążowego białka osoczowego typu A (PAPP-A) dla przewidywania ostrych zespołów wieńcowych.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2007 : T. 43, z. 3, s. 476
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej "Polmedlab" 2007, Wrocław, 26-29 września 2007
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  11/26
  Autorzy: Marek Łobos, Rafał Wlazeł, Kinga Rośniak-Bąk, Marek Paradowski.
  Tytuł: Automatyczny analizator badania układu hemostazy Amax Destiny plus - opinia użytkownika.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2006 : T. 42, z. 2, s. 243-252, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  12/26
  Autorzy: Marlena Miler, Sylwia Zamojska, Paweł Fijałkowski, Marek Łobos, Marek Paradowski.
  Tytuł: Ocena stężenia malonylodialdehydu jako produktu peroksydacji lipidów a gospodarka lipidowa u chorych przewlekle dializowanych.
  Czasopismo: Pol Merkur Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 120, s. 664-667, Sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000

  Pełny tekst  13/26
  Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, W[iesława] Okrój, L[eszek] Klimek, M. Łobos, B[ogdan] Walkowiak.
  Tytuł: Bone substitute material and barrier membrane interaction with human blood platelets.
  Czasopismo: Platelets
  Szczegóły: 2004 : Vol. 15, nr 8, s. 497
  Uwagi: 10th Erfurt Conference on Platelets, 20-23 June 2004, Augustiner-Kloster, Erfrut, Germany
  ISSN: 0953-7104
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.017
  Punktacja Min. Nauki: 11.000

  Pełny tekst  14/26
  Autorzy: Beata Mamełka, Marek Łobos, Maria Sass-Just, Daniela Dworniak, Anna Urbaniak, Monika Terlecka, Marek Paradowski.
  Tytuł: Czy oznaczanie stężeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym lub/i w surowicy w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma znaczenie diagnostyczne? Część II. Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane wirusem ECHO 30.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 2, s. 351-359, tab., wykr., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  15/26
  Autorzy: B[eata] Mamełka, A[licja] Rusinek, M. Łobos, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Czy rodzaj wirusa wywołującego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma wpływ na nasilenie reakcji ostrej fazy?
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2004 : T. 40, z. 3, s. 321
  Uwagi: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Mikołajki, 7-10 września 2004 : zbiór streszczeń
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  16/26
  Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, W[iesława] Okrój, L[eszek] Klimek, M. Łobos, B[ogdan] Walkowiak, K[azimiera] H[enryka] Bodek.
  Tytuł: Interference of human blood platelets to dental implantologic materials.
  Tytuł całości: W: 2nd Summer School: Biomedical applications of carbon surfaces 21st - 25th of September 2004, Lodz / Wysowa.
  Adres wydawniczy: Lodz, 2004
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  17/26
  Autorzy: Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Marek Łobos, Anna Piekarska, Ewa Koślińska-Berkan, Marek Paradowski.
  Tytuł: Korzyści płynące z oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi, w płynie puchlinowym i w moczu w diagnostyce samoistnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd PTH Ożarów Mazowiecki 14-15 maja 2004 : program zjazdu.
  Adres wydawniczy: [Warszawa], 2004
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  18/26
  Autorzy: M[arlena] Miler, J[ózefa] B[ronisława] Lorenc, P[aweł] Fijałkowski, M. Łobos, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Porównawcza ocena klinicznej efektywności oznaczeń w surowicy i we frakcji LDL malonylodialdehydu na tle klasycznych parametrów jako wskaźników rozwoju miażdżycy u chorych przewlekle dializowanych.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2004 : T. 40, z. 3, s. 470
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  19/26
  Autorzy: M[arcin] Kozakiewicz, W[iesława] Okrój, B[ogdan] Walkowiak, L[eszek] Klimek, M. Łobos.
  Tytuł: Thrombogenity of GBR devices.
  Czasopismo: Int J Artif Organs
  Szczegóły: 2004 : Vol. 27, nr 7, s. 632
  ISSN: 0391-3988
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  20/26
  Autorzy: M[arlena] Miler, M. Łobos, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Can malondialdehyde be a predictor of atherosclerosis in chronic dialysed patients?
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, spec. suppl., s. S475
  Konferencja: , Barcelona, 2003.06.01
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  21/26
  Autorzy: E[wa] Majewska, Z[bigniew] Baj, Z[ofia] Sułowska, M. Łobos, M[arek] Paradowski.
  Tytuł: Determination of neutrophil apoptosis in whole blood using flow cytometry.
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2003 : Vol. 41, spec. suppl., s. S163
  Konferencja: , Barcelona, 2003.06.01
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/26
  Autorzy: Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Marek Łobos, Kinga Rośniak-Bąk, Marek Paradowski.
  Tytuł: Próba wykorzystania oznaczeń stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi, płynie puchlinowym i moczu w diagnostyce samoistnego zapalenia otrzewnej.
  Czasopismo: Diagn Lab
  Szczegóły: 2003 : T. 39, nr 3, s. 295-305, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  23/26
  Autorzy: Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Marek Paradowski, Anna Piekarska, Marek Łobos.
  Tytuł: Usefulness of plasma, peritoneal fluid and urine estimation of procalcitonine (PCT) to diagnose spontanoeous bacterial peritonitis (SBP).
  Tytuł całości: W: Falk Symposium Nr 137 Liver diseases: advances in treatment and prevention XII Falk Liver Week 2003 in honour of Hans Popper's 100th birthday October 17-19, 2003 Freiburg (Germany) : abstracts : poster abstracts. Part 2.
  Adres wydawniczy: Freiburg, 2003
  Strony: s. 17-18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN

  24/26
  Autorzy: Witold Wrodycki, Jan Kuydowicz, Marek Paradowski, Anna Piekarska, Marek Łobos.
  Tytuł: Wykorzystanie oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi, płynie puchlinowym i w moczu w diagnostyce samoistnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł całości: W: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Białystok, 5-7 czerwca 2003 : streszczenia.
  Adres wydawniczy: Białystok, 2003
  Strony: s. 279-280
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/26
  Autorzy: Marek Łobos, Alicja Rusinek, Marek Paradowski, Jan Kuydowicz, Ewa Stanisławska-Majda, Beata Mamełka, Mariusz Szablewski, Sławomir Piątas.
  Tytuł: Czy oznaczanie stężeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym lub/i w surowicy w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma znaczenie diagnostyczne? Część I. Limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane wirusem nagminnego zapalenia przyusznic.
  Czasopismo: Przegl Epidemiol
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 4, s. 615-622, tab., bibliogr., Sum.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  Pełny tekst  26/26
  Autorzy: M[arek] Paradowski, B[eata] Mamełka, A[licja] Rusinek, M. Łobos, P[rzemysław] Paradowski.
  Tytuł: Does an assessment of acute phase proteins in serum and cerebrospinal fluid in children with viral meningitis is diagnostic relevant?
  Czasopismo: Clin Chem Lab Med
  Szczegóły: 2002 : Vol. 40, special suppl., s. S110
  Konferencja: , Kyoto, 2002.10.20
  ISSN: 1434-6621
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


    Wyświetl ponownie stosując format: Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi